Devletin kimliği tecavüzdür!

Medya DOZ yazdı —

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:51

  • Eril tarihin başlangıcından günümüze kadar toplumu, kadını inkar ederek kendini var eden iktidarcı bir devlet kültü ile karşı karşıyayız.

Bu rejimde gerçekler ayaklanıp kendine bir yol bulmaya çalışırken, yalanlar yalınayak, koşar adım kendini yolsuzluğa vurur. Yalanın kendisi yolsuzdur, toplumun vicdanında kendine yol bulamaz. Bu yüzden yüzsüz iktidarlara yamanıp iplerini her türlü yolsuzluğa koparır. Devlet yöneticilerinin yalanla bezeli kof bir gururu var. Halka, muhaliflere ve direnişçilere komplo ve kumpaslar kurarak asaletini koruduğunu sanan bir hamlık var devletlerin özünde.


Evet, devletler ve devletlerin etrafına palazlanan iktidar odakları, kalleşliği akıllılık sanıyor. Yalana uyanıklık, diyor. Devlet kültü diyoruz ama aslında eril akıl ile inşa edilen devletin kendisi kültürsüzdür. İnsanlığın çalınan değerleri üzerine hak iddia eden bir hırsızlıktır devlet. Yalan ve hırsızlık ile var olan bu erk sonsuz değildir ve şu an dünyanın her yerinde halklar bu kültürsüzlük karşısında isyan halindedir.


Ve belki de dünya en kötü günlerini yaşıyor. Tecavüzün bir halktan intikam alma aracı olarak kullanıldığı bir zamandan söz ediyoruz. Her gün binlerce insanın farklı sebeplerle öldüğü bir zamandan bahsediyoruz. Bu çarkı döndüren devletlerden, iktidar odaklarından ve her biri diktatörlük kurumu olan bir avuç ceberuttan söz ediyoruz. Çok bilinçli yaygınlaştırılan bir algı var. Mesela çürümüş toplum denir, ahlaksız toplum denir, kapitalist toplum denir. Ama şunu iyi bilmeliyiz; toplum homojen bir yapı değil ve hiçbir edimde genelleme ile sonuca varamayız. Ve çürümüş olan, ahlaksız olan, kapitalist olan toplum değil, toplum üstü devletçi iktidarlardır. Bu iktidarlar toplumu her türlü çirkinliğe yönlendiren sömürge çarklarıdır. Toplum ve devlet taban tabana birbirine zıt gerçeklerdir. Bu tarihten günümüze kadar böyledir. Devlet, karakteri gereği tecavüzcü bir yapılanmadır. Ve tecavüzü meşrulaştıran, yaygınlaştıran, hizaya getirme aracı olarak kullanan yegane yapıdır.