Tecrit yasa dışıdır

Dünya Haberleri —

7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:20

HDP Milletvekili Erdal Aydemir

HDP Milletvekili Erdal Aydemir

  • “Tecrit insanlık suçudur” döviziyle Meclis kürsüsünde Ceza İnfaz Kanunu maddelerini sıralayan HDP Milletvekili Erdal Aydemir, Adalet Bakanlığı ve CPT’yi göreve çağırdı.

Bingöl Milletvekili Aydemir, Meclis kürsüsüne “Tecrit insanlık suçudur” ve “CPT görevini yap” yazılı dövizlerle çıktı. Aydemir, Ceza İnfaz Kanunu’nun 59, 62, 66, 67, 68 ve 83 maddelerine işaret ederek, Adalet Bakanlığı ve CPT’yi göreve çağırdı. Aydemir, “İmralı Cezaevi ile ilgili yükümlülüğünüzü yerine getirmenizi istiyoruz” dedi.  

Aydemir’in hatırlattığı Ceza İnfaz Kanunu’nun ilgili maddeleri şöyle:

Madde 59: Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir. Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz.

Madde 62: Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 66: Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık, salgın hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır.

Madde 67: Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir.

Madde 68: Hükümlü, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahiptir. Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir.

Madde 83: Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir.”

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.