Barzanilerin ulusal çizgisi yoktur

Forum Haberleri —

Erdoğan Barzani görüşmesi

Erdoğan Barzani görüşmesi

  • Kürt ulusal güçlerinin en çokta şimdi birlik olmaları gerekiyor. Şimdi ulusal birliğe gelmeyenlerin, hele hele Kürt düşmanlarıyla yan yana gelenlerin Kürdistani olmakla bir ilgileri olamaz.

KEMAL SÖBE
Türkiye'nin Kürtlere ve Kürdistan'a yönelik saldırıları arttıkça, Barzanilerinde Türkiye'ye gelip, inkarcı rejim yöneticileriyle görüşmeleri artıyor. Bu görüşmelerin Kürt sorununun çözümü veya Kürtlerin ulusal varlığının kabulüyle ilgili olmadığı, inkarcı rejimin Kürtlere yaptığı saldırılarla netçe anlaşılıyor. Türkiye, Kürdistan'ın her tarafını harabeye çevirir, Kürtlerin anadillerinde şarkı söylemelerini bile yasaklarken, Barzanilerin Türkiye devlet yöneticileriyle ne gibi bir ilişkileri olabilir acaba? Kürt katilleriyle yan yana gelmenin, kol kola takılmanın Kürdistani olmakla zerre kadar ilgisi olamaz. Kürt kanı üzerinden kendini yaşatmanın asalaklıktan başka izahı olamaz. KDP ve Barzaniler ne Kürdistani, ne demokratik ne de bir ulusal partidir. KDP Kürdistani maskesi takmış bir ihanet ağıdır. KDP ve Barzaniler  ailesel çıkarları için, bütün Kürdistan'ı bile gözden çıkarırlar.

Güney Kürdistan, nüfus olarak ve coğrafik olarak Kürdistan'ın küçük bir bölümünü oluşturuyor. KDP ve Barzaniler Türkiye'nin, İran'ın ve Suriye'nin, Güney Kürdistan'ı tanımaları karşılığında, Kürdistan'ın kuzeyinden, doğusuna ve batısına tüm kazanımlardan vazgeçecek karakterdedir. Yani KDP ve Barzaniler küçücük bir alanda Kürdistan maskesi takarak aile saltanatı-iktidarı kurmanın karşılığında kırk milyon Kürdistan halkının soykırıma uğratılmasına ve Kürdistan'ın inkar güçleri tarafından yok edilmesine razı olacak durumdalar. 

KDP ve Barzaniler son elli yıldır, güneyde ortaya çıkan bütün ulusal imkanları kendi ailesel çıkarlarına kurban ettiler. KDP, kapitalist sistemdeki klasik kapitalist renkler taşıyan bir parti bile değildir. Böyle bir parti bile, kendi ulusunun ulusal kimliğinden ve değerlerinden taviz vermez. Türkiye'deki burjuva düzen partilerinin hepsi ekonomik olarak Türkiye'yi soyup soğana çeviriyorlar ama Türklük ve Türk kimliği söz konusu olduğunda hepside hazır kıta Türk övün çalış güven diyorlar. Türk ulusuna toz kondurtmuyorlar ve koyu Türk ulusçusudurlar.

KDP, Türkiye'deki burjuva düzen partileri gibi bile olamıyor. KDP, Kürt milliyetçiği yapsın demiyoruz ama Kürtlüğü ve Kürt değerlerini savunmalıdır. Yani ideolojik ve sınıfsal konularda farklılıklar olsa da klasik Kürdistani-ulusal değerler konusunda el ele verilmelidir, birlik olunmalıdır. Kürt ulusal güçlerinin en çokta şimdi birlik olmaları gerekiyor. Şimdi ulusal birliğe gelmeyenlerin, hele hele Kürt düşmanlarıyla yan yana gelenlerin Kürdistani olmakla bir ilgileri olamaz. KDP lideri Mesud Barzani, PKK'nin güneyde Kürdistan hükümetine alternatif olmak istediğini ve PKK'nin Kürdistan bölgesel yönetimini tanımadığını söylüyordu. Türk ordusu güneydeki askeri üsleri-güçleri işgalci değilde, PKK mi kendi öz topraklarında işgalci oluyor? 

PKK Kürdistan bölgesini tanımasa, güney halkının can güvenliğini sağlar mıydı? Bugün güneyde bir yönetim varsa, o da PKK'nin varlığının sayesindedir. KDP peşmerge güçleri her defasında Kürt şehirlerini savunmadan bırakıp kaçtılar, PKK'nin yaptığı savunmalarla Kürt halkının güvenliği sağlanmıştır. PKK gerillası Kürt halkının değerlerini  ve canını korumak için tabiki müdahale edecektir. KDP Kürdistani bir oluşumsa neden Türk devletine, Kürtleri ulus olarak kabul edin demiyor? KDP ve Barzaniler maddi çıkarları için her kötülüğü Kürt halkına yaparlar, yapıyorlarda. Güneyde son otuz yıldır iyi kötü bir statü var ama her gün Kürtler yollara düşüyorlar yaban ellere gitmek için. Bazılarıda yollarda soğuktan, denizlerde boğularak can veriyorlar.

Güney Kürdistan bütün Kürt halkının ve Kürt partilerinin toprağıdır, Barzanilerin ve KDP'nin tapulu malı değildir. KDP gerçekten Kürdistani bir parti ve yönetimse, Türk devletinin askeri üslerinin güneyde ne işleri olduğunu açıklamalıdır. Türk askerlerinin güney Kürdistan'da ne işi var? Kuzey Kürdistan'ı işgal yetmedi de sıra Güneye mi geldi? Son yıllarda Kürtlerin bütün Kürdistan'da birlik olduğunu gören inkar rejimi bütün Kürdistan'ı işgale kalkıyor. Ulusal bir partinin bu durumda kıyameti koparması gerekir. Kürtler inkarcı rejime karşı canını dişine takarak, hayatını ortaya koyarak direniyor ama Barzaniler ve KDP paranın-madiyatın, ailesel çıkarların hesabını yapıyor. Kürtler bunu af etmeyecektir. KDP ya ulusal bir çizgiye gelir yada mücadelenin ateşi içinde yanar yok olur. Dönem, birlik olmayı zorunlu kılıp, Kürtleri özgürlüğe götürmenin bütün imkanlarını yaratmış durumdadır. Kürt halkı, hiçbir ihanete sıcak yaklaşacak durumda değildir...

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.