Bi bênavkirinê gotara Sovyetî beramberî Kurdan

  • Esas em hîn nabin ka ew "pêngavên mezin çi ne". Heta em hîn nabin, ka ew behsa Kurdên li Tiflîsê tenê dikin yan li gund û bajarên Gurcistan, Ermenistan û Azerbeycanê dikin. Bênavkirineke ku muhtemel e xwe bisipêre pêşhukmen belav ên li nav Sovyetê yên di anektoda li jor de behsa wan hat kirin: Kurd koçer in, bê erd û milk in, talanê radikin…