Birleşik Gençlik Meclisi üzerine

Arzu DEMİR yazdı —

25 Kasım 2020 Çarşamba - 23:00

  • “Birleşik Gençlik Meclisi”nin kuruluşunu 15 Kasım’da ilan etti. BGM’nin önemli hedeflerinden biri gençlik mücadelesini, farklı toplumsal kesimlerin mücadelesi ile buluşturmak.

Devrimci gençlik hareketinin yakın dönemde sokakta kararlı bir güç olarak var olduğu dönem, Suruç Katliamı’nın 5. yılı eylem ve etkinlikleri oldu. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen gençlik örgütleri, “adalet mücadelesi”ni özellikle sokakta kararlı bir şekilde yürüttü. Saray rejiminin engelleme ve saldırılarını boşa çıkardı. “Suruç için adalet” talebini, “herkes için adalet” diyerek, Aleviler, Ermeniler, kadınlar, işçiler ve LGBTİ+’lar gibi ezilenlerin “adalet” talebi ile ortaklaştırma yeteneğinden 20 Temmuz günü anma etkinliklerinin yaygınlığına çeşitli düzeylerde yakalanan başarı da birleşik gençlik mücadelesinin bir sonucu oldu.

Suruç Katliamı’ndan bu yana 5 yıllık süre içinde gençliğin güç ve eylem birliği, daha çok politik refleks gücüne dayalı savunma biçim ve aracı olarak gelişti. Suruç için adalet kampanyası ise bu biçimin biraz daha üzerinde, zamanın ruhuna uygun olarak militan ve kararlıydı. Ancak özü itibariyle bir “eylem birliği”ydi. Bu nedenle Saray faşizmine karşı, güncel politikanın ihtiyaçları dahilinde kısa ya da uzun süreli eylem birlikteliklerinin yanı sıra, antifaşist mücadelenin daha örgütlü ve kitlesel tarzda büyütülmesi sorunu, devrimci, sosyalist gençlik örgütlerinin de gündeminde.

Bu ihtiyacın farkında olan gençlik örgütleri bu amaçla, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım attı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), HDP Gençliği, Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği, Dev-Güç ve Sosyalist Öğrenci Hareketi araya gelerek “Birleşik Gençlik Meclisi”nin kuruluşunu 15 Kasım’da ilan etti.

Henüz yolun çok başında olan bu girişimi, SGDF Eşbaşkanı Deniz Bahçeci ve DÖB’den Muhammet Hizmetçi ile konuştum. İki devrimci genç, Birleşik Gençlik Meclisi’nin siyasi amaç ve hedeflerini anlatırken, gençlik örgütlerinin birleşik mücadele deneyimi, birikim ve geleneğine dikkat çekiyorlar ancak “Bugünkü düzeyin mevcut faşist iktidarla mücadele etmek için yeterli olmadığı”nın altını çiziyorlar. Birleşik Gençlik Meclisi’nin önüne, antifaşist gençlik hareketini büyütmeyi görev olarak koyuyorlar. Amaç, faşizme karşı gençliğin birleşik devrimci merkezini oluşturmak. Deniz Bahçeci bu amacı şu sözlerle ifade ediyor: “Faşizme karşı daha stratejik hedeflerle bir araya gelmek istiyoruz. Ayrıca meclisler, kitlelerle bağ kurmamızın zeminini oluşturacak.” Muhammet Hizmetçi de toplumsal mücadelede gençliğin öncü rolüne dikkat çektikten sonra, “Bu dağınıklığa son verecek, gençliğin öfkesini örgütleyecek bir arayış içindeydik. Birleşik Gençlik Meclisi bunun aracı” diyor.

Birleşik Gençlik Meclisi (BGM), meclislerin bilinen kuruluş pratiğinin aksine yukarıdan aşağıya doğru inşa edilecek. Antifaşist gençlerin katılabileceği bir örgüt formu olurken, genç kadın meclisleri ile LGBTİ+ meclislerinin de kurulması de siyasi hedefler arasında.

Bahçeci ve Hizmetçi’nin dikkat çektikleri noktalardan biri de şu: Hem gençliğin geleceksizlik, işsizlik, yoğun emek sömürü, eğitim hakkının gasp edilmesi gibi öznel sorunlarına odaklanmak, ama aynı zamanda savaş, işgal gibi genel siyasal gelişmelere dair de söz söylemek. Altını çizdikleri bir diğer nokta ise; gençlik mücadelesini, farklı toplumsal kesimlerin mücadelesi ile buluşturmak.

Deniz Bahçeci, 68 gençlik hareketinin önemli aracı olan FKF/Dev-Genç’i hatırlatıyor: “Dev-Genç, sosyalist gençler olarak, gençlik mücadelesi bakımından yaslandığımız bir pratik. Militan, meşru mücadeleyi esas almış bir hareket. Kitlesel bir gençlik örgütü ve birleşik mücadeleyi de sağlamış. Elbette onun tekrarı değil ancak SGDF olarak tarihsel arka planımızda önemli bir yerde duruyor.”

Düne göre bugün hem birleşik mücadelenin zorunluluğu hem de Saray faşizmine karşı bu mücadelenin fiilli meşru hattan gelişmek zorunda olduğu fikri kavranmış durumda. Muhammet Hizmetçi de Birleşik Gençlik Meclisi’nin yüzünün sokağa, yani fiili meşru mücadeleye dönük olduğunun altını çiziyor ve “Biz köklü bir değişikliği hedefliyoruz” diye ekliyor. Birleşik Gençlik Meclisi’nin sınanacağı yerin de sokak olacağını belirtiyor.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.