Demokratik Modernite’nin prensi/prensesi

Forum Haberleri —

Antonio Gramsci/foto:wikipedia

Antonio Gramsci/foto:wikipedia

  • Kürt Halk Önderliği kendi farkını ortaya koyar: Demokratik Modernite’nin prensi/prensesi, der. Bilgiyi günceller. Bir sistem sunar. Karşılaştırmalar farkı anlamak için iyidir. Bunu sık sık yapar. Farkını ortaya koyar.

SOYDAN AKAY

Bu yaşamda kitaplar özgürlüğün epistemolojisi için birer rapordur. Kendini daha da anlaşılır kılmanın, aydınlatmanın raporları. Tarih zaten en temel referanstır. Tarih bizzatihi biziz. Burada kendini anlamak apayrı bir tutkudur. Kendi olmayanlar kendini nasıl anlayabilirler? Kendini tanımak, kendini anlamak "Kendi" olanların işidir. Hayatı bir cümleye bile sığmayan bir varlığın anlama düzeyi ne olabilir? Binlerce kitap okusa bile ne işe yarar? Hep başkalarının kafasıyla düşünmek başkası olmaktır. Ama burada bilgi kendini anlamanın, anlaşılır kılmanın en önemli aracıdır. YORUMLAMAK, bir düşünce sistematiğiniz varsa kıymetlidir. İşte prens (Machiavelli) modern prens (Gramci), post modern prens ( Sonbanmatsu) kitapları da toplumsal probleme birer cevaptırlar. Birincisi Modern devletin, iktidarın filozofu, ikincisi sınıf-parti devletinin sosyalist önderi olarak Prens’i kendi toplumsal gerçekliğine uyarlar, üçüncüsü her ikisini de aşarak önemli bilgiler sunarak muhalif toplumsal kesimleri ORTAK özne adı altında formülleştirir. Biri diğerini aşmamaktadır. Aşma iddiasında olan ise bir sistem önerememektedir. Varlık hem anlamak hem de anlaşılmak ister ya, Kürt Halk Önderliği kendi farkını ortaya koyar: Demokratik Modernite’nin prensi/prensesi, der. Bilgiyi günceller. Bir sistem sunar. Karşılaştırmalar farkı anlamak için iyidir. Bunu sık sık yapar. Farkını ortaya koyar.

Karşılaştırmayı Hegel’le de yapar. Hegel’in bilinci (teoriası) uzun bir serüvenden sonra yeryüzüne devlet olarak iner. Tinin, bilincin formu devlettir. Bu aynı zamanda hem özgürlük hem de Tarihin Sonu’dur. Sağ Hegelciler bu teoriayı ulus-devlet biçiminde, sol Hegelciler de sınıf-devleti biçiminde formüle edip pratikleştirirler. Her ikisi de, niyetleri farklı olsa da büyük toplumsal problemlere yol açarlar. Bunun yerine Kürt Halk Önderliği, toplumsal bilincin formu olarak Konfederalizmi formülleştirir. Bunun tarihsel ve toplumsal temellerini - Hegel’in deyimiyle Geist’in yolculuğunu - ortaya koyar. Bir çok eser inceler, faydalanır. Kapsamlı bir paradigmayla iyi, doğru, güzel, toplumsal olan her şeyi alıp kendi sistemini, alternatifini sunar. Böylece Hegel de, Marx da paradigmasal olarak aşılırlar. Toplumsal özgürlük ŞİMDİ’dedir. Onun inşası ŞİMDİ’de mümkündür. Kendini örgütleyen insan en büyük kuvvetse onun toplumsal-kurumsal ifadesi niye şimdiden olmasın? Ütopik, hayali, platonik anlayışlara yer yoktur burada.

Kitaplar burada böyle okunur, felsefi derinlik, anlam derinliği bu şekilde geliştirilir. Demokratik Modernite Paradigması ve onun kurucusunun yaşam diyalektiği ile bağı kurulmayan okumalar sıradan entelektüel anlayışı aşamaz. Kurucunun Yaşam diyalektiği ile birlikte her özgür özne kendi yaşamıyla kıyaslayarak da bunu yapmalıdır. Kendi BİREY oluşumuzu da anlamlandırmak der buna Önderlik. Her hayat, özgürlük yolundaki her hayat bu anlama ve anlaşılma serüveninin en güzel yolcusu ve varoluşudur. Kendini de tanımlayabilmeli. Kendi Sosyolojisini kurmalıdır. Dünyanın en kıymetli ve insanlığın kurtuluşu için olanak olan bir hayatın sahipleri olmak… O yüzden de kendini özgürce tanımlamak, birbirini daha iyi anlamak, yaşamak ve bu gerçekleşmeye tanık olmak… Sistemin TİK TOK’larına karşılık bir saat olarak benim kalbimin TİK TOK’ları bu mutlulukla çarpar…

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.