Devletin muhatabı Abdullah Öcalan'dır

  • Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı ankette, en temel sorunun Kürt sorunu; çüzümün muhataplarının da Abdullah Öcalan ile devlet olduğu yanıtı verildi. 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin anket çalışması yapıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu temel sorunun “Kürt Sorunu”, “Ekonomik kriz” ve “Demokrasinin olmayışı” olduğunu belirtti. 

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Amed, Mêrdin, Qers, Wan gibi kentlerin yer aldığı 18 kentte, online ortamda gerçekleşen ankete 765 kişi katıldı. Hayatında en az bir kez Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve onun geleneği partilere oy vermiş bireylerden oluşan anket, 29 Aralık -18 Ocak tarihleri arasında online yapıldı. Katılımcılara sorulan soruların ilk bölümünde; yaş, cinsiyet, eğitim, ekonomik duruma, ikinci bölümde araştırma grubunun Türkiye’nin sorun algısına ve çözüm önerilerine; üçüncü bölümde ise spesifik olarak Kürt sorunu algısına ve çözüm yollarına ilişkin yaklaşım ve önerilere odaklanıldığı görüldü.

Kürt sorunu en önemlisi

Katılımcılara sorulan  “Sizce Türkiye’nin en önemli birinci sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,7’si “Kürt sorunu”, yüzde 13’ü “Ekonomik kriz/işsizlik”, yüzde 8,1’i “Demokrasinin olmayışı” yanıtını verdi. 

“Sizce Türkiye’nin en önemli birinci sorunu nedir?” sorusuna yanıt verenlere, “Çözüm öneriniz nedir?” diye soruldu. Katılımcılar, “Ekonomik kriz/işsizlik” açısından şu cevabı verdi: Yüzde 27,1’i “Hükümetin değişmesiyle”, yüzde 27,1’i “Üretimi destekleyerek”, yüzde 16,7’si “Kamu giderlerini sınırlandırarak.” 

Diyalog ve müzakere

Birinci sorun “Kürt sorunu” diyenlerin çözüm önerilerinin ilk üçü ise sırasıyla şöyle: Yüzde 28,2’si “Diyalog ve müzakere”, yüzde 20,3’ü “Kalıcı ve onurlu bir barış”, yüzde 15,3’ü “Demokratik anayasal düzene geçiş ile.” 

“Demokrasinin Olmayışı” yanıtını veren katılımcılar ise çözüm için şu yanıtları verdi: Yüzde 33,3’ü “Kalıcı ve onurlu bir barış", yüzde 30’u “Radikal demokrasi mücadelesi.”  

Ekonomik kriz

“Sizce Türkiye’nin en önemli ikinci sorunu nedir?” sorusuna gelen ilk üç yanıt ise yüzde 25,7 ile “Ekonomik kriz/işsizlik”, yüzde 16,8 ile “Kürt sorunu”, yüzde 16,8 ile ise “Demokrasinin olmayışı” olarak kaydedildi. 

“Sizce Türkiye’nin en önemli 3’üncü sorunu nedir?” sorusuna görüşmecilerin ilk üç yanıtı; yüzde 22,2’si “Ekonomik kriz/işsizlik”, yüzde 16,5’i “Hukuk sisteminin mevcut durumu”, yüzde 13’ü “Demokrasinin olmayışı” şeklinde oldu. 

Nasıl çözülür?

“Kürt Sorunu Sizce Nasıl Çözülür?” sorusuna gelen yanıtlarda ise yüzde 35,8’i “Kürt kimliğinin tanınması ve anayasal güvenceye kavuşturulması ile”, yüzde 22,8’i “Eşit yurttaşlıkla”, yüzde 20,9’u “Güçlendirilmiş özerk yerel yönetimlerin kurulmasıyla” çözümün mümkün olabileceğini söyledi.  

“Kürt sorununu sizce kimler ya da hangi kurum veya organlar çözer?” sorusuna ise yüzde 27,1’i “Devlet ve Abdullah Öcalan”,  yüzde 13,6’sı “TBMM”, yüzde 11,7’si “TBMM ve Kürtlerin temsilcileri”, yüzde 9,8’i “Devlet ve Kürtlerin temsilcileriyle”, yüzde 7,6’sı Kürtlerin belirlediği muhataplar” olarak yanıt verdi.

Yaş karşılaştırmasına bakıldığında ise 18-24 yaş ile 25-34 yaş grubunu oluşturanların önemli bir kesimi çözüm için Abdullah Öcalan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret etti. 

Çözümün önündeki engeller

“Kürt sorununun çözümü önündeki en büyük engel sizce nedir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 16,5’i “Mevcut kükümet”, yüzde 14,4’ü “Tekçi inkârcı devlet anlayışı”,  yüzde 12,2’si “Tecrit politikaları” yanıtını verdi. Son olarak araştırma grubuna, “Türkiye’deki demokrasinin mevcut durumunu derecelendirmek isterseniz 1’den 10’a nasıl puanlarsınız?” sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 69,9’u “Çok kötü” dedi. AMED

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.