Pirus’un anlattıkları!

Forum Haberleri —

.

.

  • 21 yıllık iktidarının yol açtığı büyük yıkımın ardından on milyonlarca insanın dilinde, ’Erdoğan Pirus, Türkiye ise Tarentum mu ’ olacak sorusu var. Fakat bu sorunun cevabı aslında belli ve sonuçlarını görmek için bu kez yüzyıl beklemeye gerek yok.

NAHİDE ERMİŞ

Tarihi belgelere dayandırılarak yapılan rivayetlere göre, M.Ö. iki yüzlü yıllara denk gelen bir Grek kolonisi olan Tarentum’u Pirus adında hırslı ve ihtiraslı bir kral yönetir. Gel zaman git zaman, bir gün Pirus adındaki bu Kral Roma’yı işgal etmeye karar verir. Söz konusu Kral dönemin askeri komuta gücüne aldığı büyük işgal kararını açıklarken, ‘ne pahasına olursa olsun Romalılara karşı başlattığımız bu savaşı kazanmamız gerekir’ der.

Rivayetlere göre, Kral tüm gelecek kurgusunu bu savaşın kazanılması üzerine kurduğu için yönettiği koloni halkının sahip olduğu maddi-manevi tüm değer ve imkanları fütursuzca kullanmakta hiçbir beis görmez. Ülkesinde ortaya çıkan cehennem görüntüsüne, psikolojik ve toplumsal yıkıma rağmen sonuna kadar bu savaş politikasında ısrar eder. Tarihi anlatılara göre, söz konusu Kral, gözünü öyle bir karartmıştır ki şehrin içinde ölü insan bedenlerine basarak yürür. Kafasında sadece ve sadece Roma’ya karşı başlattığı işgal savaşını kazanmak olan Tarentum Kralı, toplumdan yükselen acı feryatlara aldırış etmez, topluma karşı hiçbir ahlaki ve insani sorumluluk belirtisi dahi göstermez. Krallığını ilelebet kılmak dışında kendisi için önem arz eden hiçbir evrensel değer yok gibidir. Yer ve gök ne derse desin, kral gittiği yoldan bir milim dahi sapmamakta kararlıdır.

Sonunda Kral; büyük kayıplar pahasına da olsa Romalılara karşı yürüttüğü yıkıcı büyüklükteki bu savaşı kazanır. Ancak bu hikaye bize, kazanılan bir zaferin verilen kayıplardan sonra nasıl da anlamsız bir hale geldiğini tüm açıklığıyla gösteren bir hikayedir. Sonunda Pirus, savaşı kazanmış ve savaşın galibi olmuştur. Ancak, tarih boyunca tüm insanlık bu galibiyeti, yenilmeye mahkûm bir galibiyet olarak tanımlamıştır. Ve zaten Pirus Zaferi kavramsak olarak, bu tarz yenilgileri anlatmak için kullanılır.

Beş yıllın sonunda savaştan çok az sayıda insanın sağ kurtulduğu rivayet edilir. Ancak, bu insanları yaşama bağlayan bir hikayeleri ve yaşama dair büyük umutları ve iradeleri artık kalmamıştır. Halk savaştan ve açlıktan kırılmış, yaşam umutlarını sevdikleriyle birlikte yitirmiştir. Hayatta kalanların görüntüsü, savaşı kaybetmiş ve düşmanına esir düşmüş yılgın bir insan topluluğunu yansıtmaktadır. 

Denilir ki, Tarentum halkı yaşadığı çağın koşullarına uygun, iyi ve güzel bir yaşamın hayalini kurduğu bir anda kendisini Kral Pirus’un ‘krallığını ölümsüzleştirmek’ için kurduğu yıkıcı bir hayalin içerisinde bulmuştur. Çünkü Tarentum Kralı Pirus, krallığını ölümsüz kılmak gibi tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmıştır. Savaş başlar ve cehennemin tüm kapıları sonuna kadar açılır. Kral, krallığının bekası için tercihini halkının geleceğini ateşe vermekten yana yapmıştır. Tarihe ölümsüz Pirus olarak geçmek için halkına büyük bir bedel ödettirmiş, halkın bekasını krallığının bekasına feda etmiştir.  

Bir Grek kolonisi olan Tarentum’un yaşadığı bu ağır durumun yüz yıllar boyunca söz konusu coğrafyanın yaşam enerjisini tükettiğini ve hatta doğa durumunu bile negatif yönde etkilediği söylenir. Bu nedenle, Pirus zaferi tarihin gördüğü en yıkıcı ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını tahrip eden bir savaşın ardından gelen bir zaferdir. Bu savaşın beş yıl sürdüğü söylenir. Ancak, savaştan sağ kurtulan acılı halkın maddi ve manevi olarak yeniden  ayağa kalkma çabası yüz yıllar sürer. İnsanlar yeniden ayağa kalkmak için güçlü gerekçelere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kendilerini her gün yeniden üretirler. Çünkü toplum yaşamını yeniden örmek ve kazanmak zorundadır.

Dolayısıyla,  bin yıllardır böylesi büyük toplumsal felaketlerin ardından gelen her zafere ‘Pirus zaferi’ denilir.’ Bu öyle bir zaferdir ki Pirus’un ‘Tanrım bir daha başka hiç kimseye böyle bir zafer nasip etme’ yakarışında bulunduğu dahi söylenir…

Bugün ise tarih M.S. 2023. Yer de Türkiye Cumhuriyeti toprakları. 21 yıllık iktidarının yol açtığı büyük yıkımın ardından on milyonlarca insanın dilinde, ’Erdoğan Pirus, Türkiye ise Tarentum mu ’ olacak sorusu var. Fakat bu sorunun cevabı aslında belli ve sonuçlarını görmek için bu kez yüzyıl beklemeye gerek yok. Ya büyük bir dayanışma ve beraberlik içerisinde yeniden ve daha kararlı bir şekilde ayağa kalkılacak ve Pirus sandığa gömülecek ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihe…

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.