Erkeklik yeni nesillere de demir attı

Kadın Haberleri —

Plan International Germany araştırması

Plan International Germany araştırması

  • Bir araştırmaya göre, Almanya’da genç erkekler geleneksel erkeklik imajından memnun. Ev işleri ve çocuk bakımını kadının işi görüyor. Üçte biri şiddeti kabul edilebilir buluyor.
  • Plan International Germany araştırmasında şiddeti normalleştiren ifadeler durumun vehametini ortaya koymaya yetiyor. Erkeklerin yüzde 33’ü kadın partnerleriyle tartışırken zaman zaman ‘ellerinin kaydığını’ kabul ediyor!

Çocuklara yardım kuruluşu Plan International Germany araştırmasına göre, Almanya’da klasik rol modelleri kadına yönelik şiddetin ‘kabul edilebilir’ görülmesine yol açıyor. Kuruluşun 9-21 Mart tarihleri arasında ülke çapında online olarak gerçekleştirdiği araştırmaya 18-35 yaş grubundan bin erkek ve bin kadın katıldı. Katılımcılara ilişkilerde rol dağılımı, duyguların dışa vurumu, ortak yaşamda davranış, egemenlik, şiddete bakış açısı gibi başlıklarda sorular yöneltildi. Klasik rol modelleri ve cinsiyetçiliğin günlük yaşamdaki tezahürü, erkeklerin kendini değiştirme ihtiyacı ve kadınların bu yönlü düşünceleri analiz edildi.

Şişirilmiş erkeklik

Duyguların dışa vurumu konusunda ankete katılan erkeklerin yüzde 71’i kişisel sorunlarını kendi başlarına çözeceklerine inanıyor. Yanıt verenlerin yarısı (yüzde 51) duygularını göstermenin kişisel zayıflık olduğuna inanıyor. Yüzde 53’ü duyguları hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyor. Yüzde 63’ü bazen üzgün, yalnız veya izole edilmiş hissettiğini söylüyor.

Dış görünüm

Dış görünüş başlıklı bölümde ankete katılanların çoğu fiziki olarak sağlıklı bir erkek görünümüne önem veriyor. Yüzde 59’u atletik ve kaslı bir vücuda sahip olmak için çok şey yaptıklarını belirtiyor. Yüzde 55’i görünüm ve tavırlarıyla ‘gerçek bir erkek’ olmanın önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca görüşülen kişiler eşcinselliği toplum içinde göstermekten yüksek düzeyde tiksinti duyduklarını ifade ettiler. Yüzde 48’i bundan ‘rahatsız’ olduğunu beyan etti.

Değişim baskısı

Anket aynı zamanda Almanya'daki genç erkeklerin çoğunluğunun erkek imajlarıyla barışık olduğunu gösteriyor (yüzde 88). Bununla birlikte hemen hepsi değişim baskısını hissediyor. Esas olarak partnerleri (yüzde 42), akrabaları ve iş yerleri önemli bir rol oynuyor. Beş kişiden biri beklentiler karşısında kendini güvensiz hissediyor ve bunalmış durumda. Kadınların yalnızca küçük bir oranı geleneksel erkek imajını desteklerken, çoğunluğu değişimden yana. Erkek ve kadınlarda rol modelleri de genellikle kendi babaları. Kadınların sadece yüzde 27’si kendi partnerlerini rol modeli olarak görüyor.