Halkın olanı, halka vermek için

DEM Parti seçim beyannamesi

DEM Parti seçim beyannamesi

Kayyum gaspına, irade hırsızlığına, yolsuz ve susuz bırakılan kentlerdeki rant belediyeciliğine son. Yerel demokrasiyle özgür kentlere

  • DEM Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda konuşan Eşbaşkan Bakırhan, "Tüm kazanımları büyütmek ve halklarımızla birlikte ileriye taşımak için geliyoruz. Bizim, yani halkın olanı geri almak; daha iyisini hep birlikte kurmak için geliyoruz" dedi.

DEM Parti'nin seçim beyannamesinde, kadın, çocuk, engelli, genç ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri için çok sayıda proje yer aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel yönetimler seçim beyannamesi, dün Eşbaşkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları tarafından açıklandı. Hatimoğulları, "Yerel Demokrasi ile Özgür Kentlere" başlıklı sunumda, "2024 yerel seçimlerini; rejimin eril, sömürgeci, ayrımcı politikalarına karşı eşitlik ve özgürlük bayrağının yükseleceği, savaşa karşı barış seslerinin gürleşeceği, merkezileşmeye karşı yerel demokrasilerin güçleneceği bir eşik olarak görüyoruz" dedi. Bakırhan da "Tüm kazanımları büyütmek ve halklarımızla birlikte ileriye taşımak için geliyoruz. Bizler defalarca kazandık, defalarca başardık. Yine kazanacağız, yine başaracağız. Bizim, yani halkın olanı geri almak; daha iyisini hep birlikte kurmak için geliyoruz. Kayyum gaspına, irade hırsızlığına, yolsuz ve susuz bırakılan kentlerdeki ampulü patlamış rant belediyeciliğine son diyerek başaracağız. Yerel demokrasiyle özgür kentlere ulaşacağız" şeklinde konuştu. 

Temel kriterler

DEM Parti'nin yerel yönetim anlayışı maddeler halinde sıralandı. Bazıları şöyle:

* Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ve diğer evrensel hukuk anlaşmalarına konulan çekincelerin kaldırılmasını savunur ve bunun için mücadele eder.

* Yerel ekonominin örgütlendirilmesi için çalışmalar yürütür.

* Belediyeciliği cinsiyetçi ve hiyerarşik yaklaşımlardan kurtarmayı önceler. 

* Gençliği, kentlerin temel katılımcı dinamiği ve öznesi olarak kabul eder. 

* Sosyal yaşam içerisinde engellilere, yaşlılara, çocuklara ve dezavantajlı duruma getirilen gruplara öncelik verir.

* Halkların kendi kültürlerini özgürce yaşamasını temel önceliklerinden biri olarak görür. 

* Çok dilli belediyeciliği savunur. 

* Tüm göçmen ve mültecilerin uluslararası hukuk ile tanımlanmış haklarını kullanması önündeki engellerin kaldırılmasını savunur. 

* İşçi ve emekçilerin tüm iktisadi, sosyal, siyasal haklarını savunur ve taahhüt eder. 

* Tüm inançların özgürce yaşamasını, gelişmesini, örgütlenmesini ve inanç merkezlerini kurmasını savunur ve buna destek olur.

 

 

Siyasi, idari ve mali özerklik

* Yerel yönetimlerde siyasi, idari ve mali özerkliği,

* Tüm yurttaşların kent hakkını,

* Kadınların eşit katılımını sağlamayı, kadın kentleri yaratmayı, 

* Her yurttaşın barınma hakkını savunur, doğayla uyumlu, depreme ve afetlere dirençli konut inşa etmenin yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olduğunu,

* Öğrencilere ve dezavantajlı duruma getirilen gruplara parasız, diğer yurttaşlara ise ucuz toplu ulaşım imkanları sağlamayı,

* Üniversite öğrencileri için parasız ve nitelikli yurtlarda barınma olanaklarının yaratılmasını,

* Belediye meclisleri ve il genel meclislerinin politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın eğilimleri ile taleplerini yansıtan bir kurum olarak görev yapmasını,

* Çocuklar için anadilinde eğitim veren kreşler açmayı,

* Farklı halkların ve inançların yerel yönetimlerde temsil edilmesini ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını savunuyoruz.

Temel paradigmaya uygun

* İyi bir kentin ve kırsalın ancak engellilerin, yaşlıların ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir yerel yönetimle mümkün olacağını savunur, bunun için gerekli adımları atar.

* Ekolojik bir toplum hedefiyle, hayvanların doğal yaşamlarında yaşayabilmeleri için uygun koşullar yaratır.

* Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü ve Toplumcu Yerel Yönetim Anlayışı'mızla DEM Parti belediyelerinde; din, dil, mezhep, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm kent yurttaşlarına eşit hizmet vereceğiz.

* Köy, mahalle ve kent meclislerini, kent forumlarını, kadın ve gençlik meclislerini destekleyip yaygınlaştıracağız.

* Meclis toplantılarını halka açık yapacağız ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacağız.