Kobanêleşmek!

Nubar OZANYAN yazdı —

  • Özgürlük ateşinin yakıldığı Kobanê, diktatörleri susturan bir tarihtir. Teslim olmayanların ve diktatörlere zaferi kazandırmayanların toprağıdır. Bilinci dönüşen Kürt’ün gözü kara militanca direnişinin yazıldığı tarihtir. Köle toprakların özgür adaya dönüştüğü vahanın ismidir.

21. yüzyılda demokratikleşme yönünde bir arpa boyu kadar yol katedemeyen ve bir suç ve cinayet örgütü olmaktan kurtulamayan TC’yi bir savaş hükümeti yönetmektedir. Ermeni-Rum ve Süryani “meselesini halleden” ve soykırım temeli üzerine kurulan Türk hakim sınıflarının devleti, kendi bekaları için sıraya Kürtleri koymuş ve bir çete devleti haline dönüşmüştür.

Bir yandan mazlum Kürt halkını, emekçileri, devrimcileri öldürürken diğer yandan uyuşturucu baronlarının en rahat ticaret yaptığı, kara paralarını en kolay akladığı bir ülke durumuna gelmiş durumdadır. Çete devleti uluslararası mafya ve uyuşturucu tekellerinin en güvenilir limanı durumundadır. Türk hukuku, siyaseti, sanat ve basın dünyası uyuşturucu baronlarının korunduğu, makyajlanıp maskelendiği bir işleve bürünmüştür.

Çete ve cinayet şebekesi haline gelen Türk devleti, bir geçiş noktası olmaktan çıkıp satış noktası gibi çalışarak elde ettiği uyuşturucu parasıyla El Nusra, DAİŞ vb. gibi çete olan yapılarını finanse ederek, başta Kürt halkı olmak üzere muhalif olan herkese karşı savaş yürütmektedir. Bir yandan gençleri zehirlerken diğer yandan gerillaları kimyasal ve yasaklı silahlarla, gazlarla katletmeye çalışmaktadır. 

21. yüzyıl savaşlarında kendi iç gelişim yasalarına uygun bir şekilde değişim yaşıyor. 21. yüzyılda atom bombaları bir kerede halkların başına atılmıyor. Zamana yayılarak doğanın, şehirlerin, halkların başına yağdırılarak atılan bombalar, bir kerede atılan atom bombalarından daha etkili ve yıkıcı hale getirilmiş durumdadır.

İsrail siyonistlerinin Gazze’ye attıkları bombalar, Hiroşima’dan daha güçlü ve etkilidir. Ya savaş hükümeti gibi hareket eden TC’nin topraklarına attığı bombalar Gazze’ye atılan bombalardan daha mı az etkili ve daha mı az yıkıcıdır?

Herkesin gözü konvansiyonel bombaların yıkıcılığına, tahripkâr gücüne ve sonuçlarına takılırken, en büyük ve en etkili bombanın halk olduğu unutulmakta ve gözlerden kaçmaktadır. Emek ve özgürlük düşmanlarının Gazze’ye, Kurdistan topraklarına attıkları bombalardan daha etkili, daha dönüştürücü olan ezilen mazlum halkların örgütlü mücadelesidir. Haklı ve meşru mücadelesidir. Bu herhangi bir atom bombasından daha güçlü bir bombadır.

Bu bombanın son örneğini Kürt halkının ve dostlarının Kobanêleşen direnişinde gördük ve deneyimledik. Özgürlük ateşinin yakıldığı Kobanê, diktatörleri susturan bir tarihtir. Teslim olmayanların ve diktatörlere zaferi kazandırmayanların toprağıdır. Bilinci dönüşen Kürt’ün gözü kara militanca direnişinin yazıldığı tarihtir. Köle toprakların özgür adaya dönüştüğü vahanın ismidir.

Her gün binlerce Filistinli mazlum emekçinin ölümünden ve on binlerce yaralının haberlerinden bahsedildiği günleri yaşıyoruz. Faşizm, siyonizm gözü dönmüş ve çıldırmış bir şekilde Filistin özgürlük sorununu soykırım ve sürgünle çözmeye çalışıyor. Paranın efendileri, tüm güçleriyle siyonizmin arkasında dururken, dünyanın halkları ise Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesini sahipleniyor. Emperyalist ve siyonist propagandanın Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesini “terör parantezine” alma çabası boşa düşüyor. “Bir Filistin vardı ve bir Filistin var olacak” fikri burjuva demokrasilerinin gerçek sınıf karakterini gözler önüne seriyor, yüzlerindeki maskeyi indiriyor. Dünya halkları mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını gösteriyor.

Zulüm ve soykırıma karşı duran özgürlük ve adalet arayanların gözü Gazze’ye çevrilirken dikkat ve duyarlılıkları gelişkin bir düzeye evrilirken; daha fazla yıkılan harap edilen “Gazzeler” istenmiyorsa, gözler ve bilinçler Kobanêleşmeye çevrilmelidir. Bugün ezilenleri, adalet ve özgürlük arayanları kurtaracak olan Kobanêleşmektir.

Stalingrad direniş rüzgarı nasıl ki, Kobanê yarattıysa Kobanê direniş rüzgarı Filistin ve Karabağ üzerinde estiğinde işte o zaman katledilen evlatlarını konuşmaya dayanamayan anaların yürek acıları dinecektir.

Şimdi ezilen mazlum dünya hakları için Kobanêleşme zamanıdır!

 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.