“Sol” partilerin başarısızlığı

Cihan DENİZ yazdı —

  • Avrupa’da en genel anlamıyla sol siyaset, özellikle iktidar olduğu ülkelerde, kapitalizme alternatif olmak yerine krizlere yol açan kapitalist politikaların kötü bir uygulayıcısı olmanın ötesine geçememiştir. Toplumun, ezilenlerin sorunlarına çözüm olmak bir yana krizlerin daha da derinleşmesine yol açmaktadırlar.