Yas sürecine dair

Forum Haberleri —

6 Şubat depremi/foto: AFP

6 Şubat depremi/foto: AFP

  • Yas, sevilen birinin ölümü nedeniyle oluan doal bir tepkidir.
  • Son günlerde yaadıımız deprem ile, doal olmayan bütün toplumu etkileyen patolojik yas sürecine gebeyiz.

EVİNDAR KARABULUT*

Travma, güvenlik deneyimini ,güvende olma hissini, temel güvenlik duygusunu zedeler.Travma, duygusal baların aniden kontrol edilemeyen bir ekilde kopmasına ve en radikal haliyle aidiyet balarının tamamen yok olmasına neden olabilir. Yas, sevilen birinin ölümü nedeniyle oluan doal bir tepkidir. Bu tepki kaybı yaayan kiinin, ölen kiiyle olan ilikisine ve ölüm biçimine göre deikenlik gösterebilmektedir. Son günlerde yaadıımız deprem ile, doal olmayan bütün toplumu etkileyen patolojik yas sürecine gebeyiz.

Yas olaan süreçte ise çou zaman salıklı bir ekilde tamamlanır. Normal, hayatın olaan akıının devam ettii bir durumda kabaca toplumsal destek ,yas ritüelleri, cenaze töreni ve taziye kabulü gibi süreçlerin tamamlanmasıyla olur. (Herkeste aynı olmaz ve aynı tepkiler olmak zorunda deildir).

Yas süreçleri 4 evreden oluur:

1. Evre: Birkaç saat ile birkaç hafta arasında deiebilen bu evrede kii ölümün gerçekliini kavramakta zorlanır. Yaadıkları karısında akın, donuk, tepkisiz olabilir, boluk ve gerçek dıılık duyguları yaayabilir. Bu dönemde hatırlamada güçlükler, bedensel belirtiler görülebilir.

2. Evre: Kii kaybın acısını giderek daha fazla hisseder, youn üzüntü ve özlem duyguları yaar, ölen kiiyi arar, alamalar olur. Öfke, huzursuzluk, korku ve heyecan, konsantrasyon güçlüü, ilgi duyulan ve keyif alınan eylere yönelik isteksizlik görülebilir. Zihin ölen kiiyle ve ölümle meguldür. Bu evre günler, haftalar boyu devam edebilir.

3. Evre: Kaybın geri dönmeyecei gerçeinin giderek fark edilmesiyle ümitsizlik ve çaresizlik duyguları ortaya çıkar, buna balı olarak yorgunluk-bitkinlik, isteksizlik ve ilgi kaybı ön plandadır.

4. Evre: Aylar içinde ölümün kesinliinin ve sonuçlarının kabullenilmesiyle kiinin özlem ve üzüntü duygularının younluu giderek azalır. Ölen kiinin anıları yitirilmemekle birlikte, kii kayıptan önceki haline döner, yaamını yeniden düzenler, gelecee dair umutlar ve tasarılar yeniden kazanılır.

Normallik duygusu

Deprem ile normallik duygumuz artık yok oldu ve geleceğe belirsiz içinde kaygılı bakıyoruz. Temel insani ihtiyaçları karılamak mümkün olmamasıyla, çou insan kendi hayatı ve yakınlarının hayatı arasında kaldı. Bu nedenle çoğu kişi suçluluk, çaresizlik öfke, pimanlık gibi bir çok duyguyla ba baa kaldığını söyleyebiliriz. Yakınlarına hoçakal diyememek, cenaze töreni ,mezar ziyareti gibi olaan zamanda olan yas ritüellerini de yaayamadı.Bu sürecin ne kadar sürecei ,eski hayatından nelerin kaybolduunun bilincine varmak da henüz net deil. Ancak birey ve toplum olarak bir çok eyi kaybettiğimizi yeni anlamaya balıyoruz.

Yaslı bireylerin bir kısmı bu süreci olaan atlatırken bir kısmı; komplike yas dediimiz bir süreç yaayabilir.Komplike yas bir ruh saı uzmanı ile çalıarak tamamlanabilir.

Komplike yası bir baka yazıda ele almak üzere burda bırakalım.

Yas sürecini tamamlamak için yaslı bireylere aaıdaki önerilerde bulunulabilir.

Beslenme, barınma, giyinme gibi temel gereksinimlerin karılanması ve uyku düzeninin salanması.

Kendini güvende hissedecei bir ortamın oluturulması.

Kaybın gerçekliini fark etmesi ve kabullenebilmesine yardımcı olmak için ölen kii hakkında konumasını cesaretlendirmek.

Kayıptan doan üzüntü, acı, sıkıntı, öfke, çaresizlik gibi duygularını dile getirmesine izin vermek.

Acıyı azaltmak için söylenen “Güçlü olmalısın”, “Hayat devam ediyor, “Yakında geçecek, bitecek”, “Çocukların için ayakta kalmalısın” gibi sözlerden kaçınmak, bunun yerine yaanan duyguları içtenlikle anlamaya ve paylamaya çalımak.

Yaslı kiiyle konuurken kaybın gerçekliini vurgulayan bir dil kullanmak (Örnein“Olunuzu kaybettiniz”yerine “Olunuz öldü ”demek. “Olunuz nasıl bir insandı” gibi di’li geçmi zaman kullanmak) daha iyi olacaktır.

Kültürü ve inancı dorultusunda cenaze ve yasla ilgili törenleri yapabilmesine yardımcı olmak, ölen kii olmaksızın yaayabilmek ve baımsız kararlar alabilmek için var olan sorunları belirlemek, farklı seçenekleri konumak, ba etme yollarını örenmesinde yardımcı olmak,
Yaamıyla ilgili önemli deiikliklerin ve ani ve iyi düünülmemi kararların (örnein taınmak, iini veya ehir deitirmek gibi) önüne geçmek de faydalı bir öneridir.
Aile, arkada, komu gibi sosyal destek verebilecek kiilerle temasını güçlendirmek, gerekirse destek gruplarına ve ruh saı hizmeti veren kii ve/veya kurumlara yönlendirmek.
Yas sürecindeki olumlu etkileri dikkate alınarak çalıma yaamına yönlendirmek, örencileri okula devam etmeleri için desteklemek, çalımayanları, yalıları ve ev kadınlarını yeni ilgi ve uraı alanları bulmaları için tevik etmek. Yas sürecini ve tepkilerini tanımak, yasın zaman ve emek gerektiren bir süreç olduunu belirtmek de iyi olacaktır.

Yas’ın kiiden kiiye deiebilen bir süreç olduunu bilmek, bireysel farklılıklara (örnein aynı ailenin üyelerinin farklı ekilde tepki verebilecei) fırsat vermek ve anormal karşılamamak da gerekir.

Alkol ve/veya uyuturucu madde kullanımı, kayıpla ilgili yerlerden kaçınma gibi ba etme yöntemlerini ele almak ve kiiyle bunları konumak.Yas sürecinin belirtilerinin iddetli olduu, beklenenden uzun sürdüü, kiinin günlük yaamını, ilikilerini etkiledii durumlarda psikiyatri uzmanına yönlendirmek gerekir.

Ölümün ardından ortaya çıkabilecek ruhsal bozukluklar (depresyon, kaygı bozukluu, intihar düünceleri ve giriimleri gibi) konusunda dikkatli olmak psikiyatri uzmanına yönlendirmek gibi önerilerde bulunarak yukarıdaki çerçevede iletişim kurmamız yas sürecinde olan ve yas süreci başlamamış olan kişilere faydalı olacaktır.

*Psikiyatrist

 

Yararlanılan kaynaklar:

Türkiye Psikiyatri Dernei Deprem ve Ruh Saı We sitesi.https://psikiyatri.org.tr/ Evindar Karabulut Akut yas süreci ve etki eden faktörler Tez çalıması
Disaster Mental Health Counseling Jane M. Webber,J Barry Mascari
Text Book of Disaster Psychiatry Robert J Ursano,Carol S Fullerton

 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.