10 maddede şiddete karşı mücadele

Kadın Haberleri —

Foto: Un Women sitesi

Foto: Un Women sitesi

  • Dünyada en yaygın hak ihlalleri kadına yönelik hak ihlalleridir. BM Kadın Merkezi, oldukça yaygın olan kadına yönelik şiddetin sona erdirilebilmesinin 10 yolunu açıkladı.

Çeviri: SERAP GÜNEŞ

Kadına yönelik şiddet dünyadaki en yaygın hak ihlallerinden biri. Dünyada kapitalist sistemin yaşadığı yapısal kriz, çatışmalar, savaş, iklim değişikliği, göç kadına yönelik her türlü şiddeti daha da ağırlaştırdı. Buna karşılık birçok uluslararası kurum ve kuruluş kadına yönelik şiddeti minimuma indirmenin, sona erdirmenin yol ve yöntemelerini geliştirmeye çalışıyor, çabalıyor.

İçerisinde yaşadığımız; din, inanç yapıları, düşünsel yapılar, toplumsal yapılar, devletler ve hatta bu devletlerin başındaki iktidar yapıları, “bize böyle gelmiş, böyle gidecek” fikrini dayatıp, aşılasa da kadına yönelik şiddet sona erdirebilir bir şiddettir. Şiddetin ortadan kaldırılamayacağını iddia etmek, bir atın boyunduruk ipiyle doğduğunu iddia etmektir. Hiçbir canlı hele de kadın kölelik zincirleriyle, boyunduruk ipiyle doğmamıştır. Bu anlamıyla şiddet kadının kaderi değildir, şiddeti ortadan kaldırmak da hayal değildir. Bazı araştırmalar, ortaya çıkan örnekler, güçlü ve özerk feminist hareketlerin toplumsal değişimde önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Bu hareketlerden biri Kürt Özgür Kadın Hareketidir. Ortadoğu’da ideolojik yapısıyla, öz savunma gücüyle toplumsal değişime yön veren Kürt Özgür Kadın Hareketi, feminist mücadelenin yükselmesinin de ilham kaynağını oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar da dünyada kadına yönelik şiddeti sona erdirmenin metotları üzerinde çalışmalar yürütüyor ve kadınlara kimi önerilerde bulunuyor. BM Kadın Genel Merkezi, “Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi hayal edilemez gibi görünebilir ama öyle değil. Kadına yönelik şiddette büyük ölçekli azalmalar, feminist aktivizm ve savunuculukla birlikte adalet, sağlık, finans ve diğer sektörler genelinde koordineli eylemle sağlanabilir” diyor. BM Kadın Merkezi bu yönlü kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için 10 maddelik bir önermede bulunuyor. Serap Güneş bu 10 maddelik önermeyi gazetemiz için çevirdi.

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmenin 10 yolu

1. Konuşun, sesinizi yükseltin

Kadına yönelik şiddet yaygın, ancak sessiz kalmadığımız sürece kaçınılmaz değil. Yükselen anti-feminist hareketler karşısında sesimizi yükseltmemiz her zamankinden daha önemli.

Cinsiyete dayalı şiddet etrafındaki tabular, faillere cezasızlık sağlıyor, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaç duydukları yardımı almalarını engelliyor: Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından azı yardıma başvuruyor.

Hayatta kalanların ve aktivistlerin onların yanında olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Seslerini ve hikayelerini yaygınlaştırın. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi diyalog alanları yaratın.

2. Sorunu ve işaretleri bilin

Kadına yönelik şiddet birçok şekil alır. Fiziksel, cinsel veya duygusal olabilir. Kamusal veya özel alanda, çevrimiçi veya gerçek yaşamda, bir yabancı veya partner tarafından işlenebilir. Nasıl, nerede veya ne için olursa olsun, kadınlar ve kız çocukları için kısa ve uzun vadeli ciddi sonuçları vardır ve topluma tam ve eşit katılımlarını engellemeyi amaçlar.

Hayatınızdaki birinin istismardan mustarip olabileceğinden şüpheleniyorsanız belirtileri araştırın. İstismarın belirtileri ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse

3. Cinsel tacizi bildirin

Birçok kadın için cinsel taciz günlük bir deneyimdir. İster çevrimiçi, ister sokakta veya işyerinde olsun, uygunsuz davranışları halının altına süpürmek daha da normalleşmelerine hizmet eder.

Çevrimiçi zorbalık, laf atma, cinsel imalar ve şakalar gibi yaygın taciz biçimleri, kadınların ve kız çocuklarının kamusal alanlarda kendilerini rahatsız ve güvensiz hissetmelerine neden olur, kadın düşmanlığını sürdüren önyargıları ve klişeleri güçlendirir ve kadınların cezasız şekilde zarar görebileceği bir kültür yaratır.

Çevrenizdeki insanları kendi davranışları üzerinde düşünmeye zorlayarak, çizgiyi aştıklarında konuşarak veya kendinizi güvende hissetmiyorsanız başkalarının yardımını alarak çevrimiçi ve çevrimdışı herkes için daha güvenli bir ortam yaratın.

4. Erkekliğe dair yaygın inançlara meydan okuyun

Kadına yönelik şiddeti erkekliğe dair inançlar körükler.

Kanıtlar, inançları ve davranışları erkek egemenliğini ve cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren erkeklerle ilişki içinde olan kadınların, yakın partner şiddetine maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Geleneksel erkeklik kavramları; saldırganlık, güç ve kontrol gibi özellikleri över; duyarlılık, empati, kırılganlık ve geleneksel olarak kadınlıkla ilişkili özellikleri ise küçümser.

Bu inançlara karşı çıkmadığımızda, herkes kaybeder. Erkeklik ve kadınlık hakkındaki kendi fikirlerinizi değerlendirin, medya ve kültürdeki cinsiyet tasvirleri hakkında eleştirel düşünün. Hayatınızdaki erkekleri ve erkek çocukları, empati, emek harcama, duygusal ifade ve geleneksel olarak erkeksi bulunmayan diğer özellikleri benimsemeleri için destekleyin.

5. Kadın örgütlerini destekleyin

Kadın hareketlerini güçlendirmek önemlidir.

Kanıtlar, güçlü ve özerk bir feminist hareketin, cinsiyete dayalı şiddet konusunda politika değişikliğini yönlendirmede en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Ancak feminist seferberliğin temel itici güçleri olan kadın hakları örgütleri, karar alma alanlarında giderek daha fazla kaynaksız bırakılmakta, kenara itilmekte ve susturulmaktadır.

Kadın hakları örgütlerine uzun vadeli fonların artırılması, kadına yönelik şiddeti önlemek ve yanıt üretmek için etkili çözümler bulmanın anahtarıdır.

Kadınları güçlendiren, hayatta kalanları destekleyen ve şiddeti azaltmak ve önlemek için tasarlanmış eylemleri ve politikaları teşvik eden yerel kuruluşlara bağışta bulunun.

6. Daha iyi önlemler ve hizmetler talep edin

Şiddete maruz kalan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hizmetler, ölüm kalım meselesi olabilir. Bu, barınakların, yardım hatlarının, danışmanlığın ve cinsiyete dayalı şiddetten kurtulanlara yönelik tüm desteğin, krizler ve acil durumlar sırasında bile ihtiyaç duyanlar için mevcut olması gerektiği anlamına gelir. (…)

Yerel bir kadın sığınma evinde gönüllü olarak, kıyafet veya malzeme bağışlayarak veya kriz danışmanı olmak için eğitim alarak somut adım atın.

7. Daha fazla veri talep edin

Cinsiyete dayalı şiddetle etkili bir şekilde mücadele etmek için konuyu anlamamız gerekiyor.

İlgili verilerin toplanması, başarılı önleme politikalarının uygulanmasının ve hayatta kalanlara doğru desteğin sağlanmasının anahtarıdır. Buna rağmen, cinsiyete göre ayrıştırılmış ve diğer önemli cinsiyet verilerinin toplanması hükümetler için düşük bir öncelik olmaya devam ediyor.

COVID-19, iklim değişikliği ve diğer krizler nedeniyle cinsiyete dayalı şiddet arttıkça, cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplamadaki boşluklar her zamankinden daha belirgin hale geldi. Hükümetinizi, cinsiyete dayalı şiddet hakkında veri toplanmasına yatırım yapmaya çağırın.

8. Daha güçlü yasalar için bastırın

Kadına yönelik şiddeti yasaklayan kapsamlı yasaların küresel olarak yürürlüğe girmesi üzerinden 21 yıl geçti.

Dünyanın insan haklarını ve kadın haklarını savunan kadınlara ve aktivistlere yönelik şiddeti, tacizi, tehditleri, yıldırmayı ve ayrımcılığı önlemek ve ortadan kaldırmak için daha güçlü koruma mekanizmalarına ihtiyacı var.

Ülkenizdeki yasalar hakkında bilgi edinin: https://evaw-global-database.unwomen.org/en. Hükümetinizi yasal çerçeveleri güçlendirmeye ve boşluklar hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmaya çağırın. Bir protesto başlatın veya bir protestoya katılın. Yasal/meşru bir savunma grubunu destekleyin ve kendinizi siyasi adayların ve temsilcilerin duruşları konusunda eğitin.

9. Kadın liderliğini destekleyin

COVID-19 sırasında, kadınlar kriz mekanizmalarında çok az temsil edildi ve bu, artan aile içi şiddet gibi cinsiyete özgü konulara hükümetin yetersiz kalmasına neden olan bir eşitsizlik oldu.

Aynı şey iklim konusundaki tedbirler, barışın inşası ve bir dizi başka konu için de geçerli: kadınlar masada olmadığında, sesleri duyulmuyor. Bu, karar alma organlarının politikalardaki ve finansmandaki önemli boşlukları görmezden gelmesini çok kolaylaştırıyor.

Kadınların karar alma alanlarında temsil edilmesi, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının, kriz önlemlerinde, insani ve barış anlaşmalarında ve her türlü politikada ön planda ve merkezde olmasını sağlamaya yardımcı olur. Öte yandan, kadın liderler artan şiddet riskiyle karşı karşıya: 5 bölgede, kadın parlamenterlerin yüzde 82'si görev süreleri boyunca psikolojik şiddet yaşadığını bildirdi.

Kadınların liderlikte daha fazla temsil edilmesi ve iktidar pozisyonlarındaki kadınlar için daha fazla koruma çağrısında bulunun. Kadın siyasi adayları ve kadın liderliğindeki örgütleri ve işletmeleri destekleyin. Ya da meseleleri kendi ellerinize alın - dünyada görmek istediğiniz kadın lider olun.

10. Diğer hareketlerle dayanışma kurun

Birlikte çalıştığımızda daha güçlüyüz.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, doğası gereği ırkçılık, homofobi, yabancı düşmanlığı, engellilik, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi diğer sorunlarla ve adaletsizlik biçimleriyle bağlantılıdır.

Diğer sosyal ve politik hareketlere katılarak ve bu hareketlerden aktivistleri sizinkine dahil ederek cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadeleyi güçlendirin.

Birlikte, kadın haklarının geriletilmesine karşı direnebilir, dünya çapında feminist hareketlerin taleplerini güçlendirebilir, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti kesin olarak sona erdirmek için ilerleyebiliriz.

 

Kaynak: https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/11/push-forward-10-ways-to-end-violence-against-women

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.