2 bine yakın hekim terk etti

Doktor

Doktor

  • AKP’nin sağlık alanındaki politikaları, bir yılda bin 964 hekimin yurt dışına çıkmasına ve 9 binin üzerinde sağlık çalışanın şiddete maruz kalmasına yol açtı.

Sosyal bir hak olan sağlık, AKP iktidarında kar, performans ve kalite gibi işlevlerle sermayeye peşkeş çekilerek özelleştirildi. 2023, sağlık alanında krizlerin derinleştiği bir yıl oldu, sağlıkta şiddet arttı, sağlık emekçileri göç yollarına düştü. Bu sorunlar karşısında önleyici tedbir almayan AKP, sağlık emekçilerinin örgütlenme hakkını da engelledi. Nitekim yıl içerisinde muhalif sendikalarda örgütlenen işçiler çalıştıkları hastanelerde mobbinge uğrarken, iktidara yakın sendika üyeleri hastanelerde yöneticiliğe getirildi. İktidarın tüm bu politikalarına karşın muhalif sendikalarda örgütlü mücadele yürüten sağlık emekçileri, yıl boyunca direnişten vazgeçmedi. 

TTB’nin verilerine göre; 2020’de 512, 2021’de 805, 2022 1684 “İyi hal belgesi” talebi varken, 2023’ün ilk 8 ayında bin 964 kişi aynı talepte bulunarak yurt dışına çıktı. Sağlık Bakanlığı, azalan sağlık çalışan sayısına karşın “çözüm” olarak muayene süresini 5 dakikaya indirdi.

Sağlık çalışanlarının istifa, göç ve şiddetle yüz yüze gelmesini engelleyemeyen bakanlık, hastanelerde emniyet ve güvenlik personeli sayısını arttırdı. Sağlık Bakanlığının 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda yer alan ve şiddet durumlarında başvurulan “beyaz kod” verilerine göre; 2023’ün ilk 6 ayında 9 bin 35 adet sağlıkçı şiddet gördü. 

Ekonomik krizden sağlık çalışanları da payını aldı. Sağlık çalışanlarının maaşları, TÜİK rakamları baz alınarak belirlenmesi sonucunda yapılan zamlar yeterli olmadı.

Sağlık çalışanları, iktidarın politikaları nedeniyle yaratılan tahribat, ellerinden alınan hakları ve insanca bir yaşam için 2023’te de mücadele etti. Bütçeden Sağlık Bakanlığına ayrılan 732 milyar 562 milyon 378 bine karşı alanlara çıkan sağlık emekçileri, emekten yana demokratik bir halk bütçesi istedi. 

Her iş kolunda olduğu gibi sağlık alanında da sendikalaşma zorlaştı. Emekçiler, 2023’te de iktidara yakın sendikalara üye olmaya zorlandı. Nitekim iktidara yakın sendikalara üye olmayanlar, hastane yönetimlerinde yer bulamadı. Tüm baskılara rağmen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) hastanelerde sendikal örgütlenme hakkından vazgeçmedi. 

İktidarın kayyum politikası, sağlık alanında da uygulandı. AKP-MHP iktidarının sürekli hedef gösterdiği TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın da aralarında olduğu üyelerin tamamı mahkeme kararıyla görevden alındı, yerine kayyum atandı. ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.