AKP’nin 21 yılı boyunca, 32 bin 180 işçi cinayeti

İş cinayeti

İş cinayeti

  • İSİG’in, AKP iktidarının 21. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı rapora göre; 21 yılda en az 32 bin 180 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bu yana yaşanan iş cinayetleri raporunu açıkladı. “AKP’li Yıllarda İş Cinayetleri ” başlıklı rapora göre; AKP’nin 21 yıllık iktidarı sürecinde en az 32 bin 180 işçi yaşamını yitirdi. AKP iktidarının “iş cinayetleri rejimi” olarak tanımlandığı raporda, “Her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, artan enflasyon ve giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir İş Cinayetleri Rejimi. İşte 21 yılın özeti” denildi. 

Raporda, AKP iktidarında işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan temel sorunlar şu şekilde sıralandı: 

* Hüküm süren durum, bir iş cinayetleri rejiminin varlığıdır. Soma, Amasra, Hendek, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Ermenek, Elbistan, Şırnak, Dursunbey, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana gelmiştir.

* ILO ve DSÖ verilerine göre, her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmektedir. Yine meslek hastalıklarına bağlı ölümler, iş cinayetlerine bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyindedir. SGK ise her yıl 500 civarı meslek hastalığı tespit etmiş ve her yıl 5 ila 20 civarı meslek hastalığına bağlı ölüm açıklamıştır. Devlet meslek hastalıklarını gizlemiştir.

* İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir kural haline gelmiştir. 

* Esnek ve güvencesiz çalıştırma yasal hale getirilmiş. Emek sürekli ucuzlaştırılmış.

* Sendikal hareket baskı altına alınmış, sendikalaşan işçiler işten atılmış ve iktidara bağlı sendikalar egemen hale getirilmiştir. Grevler “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklanmış, 1 Mayıslarda alanlar kapatılmıştır.

* Devlet kendi yasalarına dahi uymamış, çalışan çocuklar korunmamıştır. Üçte biri 14 yaş ve altında olmak üzere her yıl 60-70 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir.

* SSGSS yasası ile emeklilik yaşı 65’e çıkarılmıştır. Milyonlarca emekli/yaşlı işçi kitlesi oluşmuştur. 

* Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar en güvencesiz koşullarda çalıştırılmıştır. Kadınların ev içi emeği de –temizlik, yemek, çocuk ve yaşlı bakımı– görünmez kılınmıştır. 

* Yanlış dış ve iç politikalar sonucu nüfusun yüzde 10’unu oluşturan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmıştır. İSTANBUL

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.