Aşınmaları birlikte aşacağız

Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisi toplantısı

Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisi toplantısı

  • Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisi toplantısında, seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı tablo ve üstesinden nasıl gelineceği tartışılarak, yerelden merkeze yeniden yapılanmanın zorunluluğu kabul edildi. Toplantıda, şu tespitlerde ortaklaşıldı:
  • * Seçimlerdeki başarısızlığımız, öznel durumumuzdan bağımsız değildir. Adayların belirlenmesine, örgütün yetersizliğine, siyasal yaklaşım farklılıklarına, kampanyanın niteliği gibi etkenlere sıkıştırılamayacak kadar yapısaldır.
  • * Tüm kurumsal yapıların siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapması kaçınılmazdır. Sahici ve onarıcı bir eleştiri-öz eleştiri sürecinden geçip tazelenmek siyasal sorumluluk ve zorunluluktur.
  • * ‘İlkelerde katı, pratikte esnek’ olma şiarıyla tarihsel mücadelelerin toplamı olan HDP fikriyatında ısrar ederken, toplumsal bağları güçlendirecek yeni mekanizmaların inşasında yaratıcı ve esnek olacağız.
  • * Sistemin iki hegemonik fay hattının dışına taşıyacak ideolojik-politik duruş olan 3. Yol’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumdan dolayı aşınmalar meydana geldi. Aşınmaları birlikte onaracağız.

Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisleri, "Yeni dönemde eleştiri ve özeleştiri diyaloğun gücü ile yürümeye, başarısız olduğumuz alanları yeniden inşa etmeye ve yoldaşlık hukukunu daha sahici kurmaya yönelik inancımız oldukça güçlüdür” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyeleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek, yenilenme ve dönüşüm sürecini ele almak ve yeni mücadele hattını belirlemek üzere 6 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. Demokratik Cumhuriyet’in inşasında ve Kürt sorununun demokratik çözümünde ısrar edileceği vurgulanan bildirgede, parti içindeki örgütlülük ve siyaset biçiminin ise yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

Yerelden merkeze yeniden yapılanma

Seçim sonuçlarıyla birlikte yerelden merkeze partinin yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı kaydedilen bildirgede, “Yeni bir siyasal ve örgütsel anlayış ile dili örgütlememiz zorunludur. Sahici bir eleştiri-öz eleştiri süreci ve yeni döneme güç katabilecek yapıcı değerlendirmeler en önemli ihtiyaçtır. İl ve ilçe örgütlerimizden genel merkezlerimize, meclislerimizden komisyonlarımıza kadar tüm örgütsel yapı ve çalışma alanlarımızı, bürokratik ve merkezi bir anlayıştan esaslı bir kopuşla yeniden ve birlikte örgütlememiz gerekmektedir. Yeni dönemde mücadele geleneğimizin vazgeçilmezi olan eleştiri ve öz eleştiri diyalogun gücü ile yürümeye, başarısız olduğumuz alanları yeniden inşa etmeye ve yoldaşlık hukukunu daha sahici kurmaya yönelik inancımız oldukça güçlüdür” denildi.

Pratikte öz eleştiri

Bildirgenin devamında şu ifadelere yer verildi: “Halihazırda yürüttüğümüz tartışmalar ile il-ilçe-mahalle-köy düzeyinde yapacağımız yaygın halk toplantılarının, konferansların, kongrenin ve yeni tartışma zeminlerinin mevcut siyasal ve gündelik resmimizi daha net açığa çıkaracağına inanıyoruz. Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisleri olarak; yapısal ve örgütsel sorunlarımızın kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği bu süreçte öz eleştirinin kendisinin pratikte verilmesi gerçekliğini ifade ediyoruz."

Gelecek ödevleri

Toplantıda, seçim sonuçları üzerinden, içerisinde bulunulan durumun değerlendirmesinin kapsamlı bir biçimde yapıldığı kaydedilen bildirgede, hem il/ilçe örgütleri hem de merkezi olarak bu tabloyu ortaya çıkaran nedenlerin ele alındığı belirtildi. Bildirgede, bu gerçeklikten yola çıkarak gelecek ödevlerin belirlendiği vurgulanıp şunlar sıralandı:

* Toplumsal katılımı güçlü kılacak mekanizmaları inşa edeceğiz.

* Mevcut sorunların yaşandığı yapısal işleyişten radikal bir kopuşun yollarını derinlemesine tartışmaya devam edeceğiz.

 * Seçim sonuçları, örgütsel işleyiş ve siyaset yapma biçimimizle de ilgilidir. Seçimlerdeki başarısızlığımız, bizlerin öznel durumundan asla bağımsız değildir.

* Seçim sonuçlarındaki başarısızlık; adayların belirlenme sürecine, örgütün yetersizliğine, siyasal yaklaşım farklılıklarına, kampanyanın niteliği gibi etkenlere sıkıştırılamayacak kadar yapısaldır.

* Sadece HDP ekseninde değil; partiyi oluşturan tüm kurumsal yapıların siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapması kaçınılmazdır.

* Sahici ve onarıcı bir eleştiri-öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmek hepimiz açısından siyasal bir sorumluluk ve zorunluluktur.

* ‘İlkelerde katı, pratikte esnek’ olma şiarıyla tarihsel mücadelelerin toplamı olan HDP fikriyatında ısrar ederken, toplumsal bağları güçlendirecek yeni mekanizmaların inşasında yaratıcı ve esnek olacağız.

* Temsili ve orta sınıf siyaset biçimine sıkışmak yerine siyasetin toplumsallaşmasını merkeze alacağız. Önümüzdeki mücadele döneminde toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaya daha fazla yoğunlaşacağız. Parti-halk ve merkez-yerel gibi hiyerarşik ikiliklerle bürokratikleşmiş yapılara, anlayışlara ve yaşamın her alanındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere karşı devrimci kolektif mücadeleyi ve anlayışı esas alacağız.

* Bu gidişattan rahatsızlık duyan ve değişimi kaçınılmaz gören her örgütlü yapı, çevre ve kişi ile bu temelde birlikteliklerde ısrar etmek, direniş ve yeniden inşa hattımızın önceliği olacaktır.

* Parti yapımızda kadın özgürlük mücadelesine yönelik engelleme ve ideolojik aşınmalara karşı sokaktan Meclis’e kadar her alanda eril anlayışa karşı örgütlenerek, kararlı bir biçimde mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Siyasetin yeterli düzeyde üretilememesi ile popülizmin büyümesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyduk. Popülist eksenli siyaset tarzının yıpratıcılığına karşı yeni dönemde kolektif ve toplumsallaşan siyaset aklını yine birlikte üretmenin yollarını inşa edeceğiz.

İttifak ve bileşenler konusu

İttifaklar ve bileşenler konusunda istenilen amaca ulaşılamamasının, derinlikli bir tartışmanın konusu olarak ele alındığı ve almaya devam edileceği; bu önemli tartışmayı büyüme stratejisinde yeni yol ve yöntemler bulma gerekliliği merkezinde değerlendirildiği ifade edilen bildirgede, büyüme ve genişleme siyasetinin salt siyasi partiler, örgütler ve bireylerle yapılacak dönemsel ittifaklarla mümkün olmadığı bilinciyle bu soruna çözüm üretmenin yollarını bulmanın önemi üzerinde durulduğu vurgulandı. 3. Yol’u demokratik ittifaklar ve halkın katılımı ekseninde örmenin temsil siyasetine dair isabetli eleştirilere çözüm perspektifi sunacağı inancı kaydedilen bildirgede, "Demokratik ittifaklar zeminiyle toplumsallaşmış siyaset, hem seçilmiş olmayı temel hedef olmaktan kurtarabilecek hem de siyasetin toplumsallaşmasının önünü açabilecektir. Siyaseti ‘bedel karşılığında ödül’ denkleminden çıkarmak için güçlü politik-toplumsal zemin halihazırda vardır ve bu yönüyle partimiz üzerine inşa edildiği birikimin ve çeşitliliğin varlığının gücüne de sahiptir" denildi.

Yeni hattı birlikte inşa

Türk iktidarın önümüzdeki dönem politikasının da teşhis edildiği toplantıda, buna karşı yapılacaklar da bildirgede yer aldı;

* Yeni dönemin önemli politik sorumluluklardan biri de Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi kırma; tüm tutsakların özgürlüklerine kavuşması için mücadeleyi sürdürmek.

* Kürt halkının ve tüm halkların mücadele tarihini sahiplenmeye ve bu tarihi güçlendirmeye yeni bir ideolojik-politik hattı da birlikte inşa ederek sürdürmek.

Demokratik Cumhuriyet talebimizi daha güçlü bir şekilde inşa edecek yolları örmek.

3. Yol'daki aşınma

Sistemin iki hegemonik fay hattının dışına taşıyacak ideolojik-politik duruş olan 3. Yol’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumdan dolayı aşınmaların meydana geldiği kabul edilen bildirgede, bu konuda yapılacaklar şöyle ifade edildi:

* 3. Yol siyasetinden uzaklaşma ve iki kutba da payanda olmama ilkesinden kısmi kopuşun yarattığı ideolojik aşınmaları birlikte onaracağız. * 3. Yol siyasetini toplumsallaştırmanın çaresini yine toplumsal çabayla bulacağız.

* 3. Yol stratejimizin önemli hedeflerinden biri olan demokratik ittifak siyasetinin seçimle sınırlı tutulması bir öz eleştiri konusudur. Buna karşılık, toplumun tüm dinamikleriyle ittifaklar kurmak temel hedefi olmaya devam edecektir.

* Seçim başarısızlıkları, eksiklikleri ve hataları siyasal fikriyatımıza gölge düşüremez. Yeni dönemde, ittifak siyasetimizin toplumsal zeminde devam etmesini birlikte inşa etmenin yollarını yine birlikte arayacağız. Bu buluşmaların, parti ve halk arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmamıza katkı sunacağına ve inşa sürecimizi güçlendireceğine inanıyoruz.

* İçe gömülme riskine karşı mücadeleyi büyüterek yeniden yapılanmayı esas alacağız!

Saldırı ve manipülasyon dalgası

HDP'ye yönelik yapıcı ve ön açıcı eleştirilerin kıymetini teslim etmekle ve tartışma sürecine bu eleştirileri de samimiyetle taşımayı siyasal sorumluluk olarak kabul etmekle birlikte, ideolojik-politik saldırı ve manipülasyon dalgasına karşı ortak bir tutum içerisinde olacağı vurgulanan bildirgede, "Tek tek kişileri aşan mücadele tarihimiz ve birikimimiz, partimizin emektarı olan herkesi bir arada ve barışın, özgürlüğün, emeğin, kadın özgürlüğünün ve demokrasinin mücadele safında tutma gücüne sahiptir. Bu hakikatle; yürütülen algı operasyonlarının kaynağını ve adresini bildiğimizi ve bu yönlendirmelere karşı dimdik ayakta olduğumuzu, partimizin kişilerin değil kadınların, gençliğin, işçilerin, işsizlerin, ezilenlerin ezcümle tüm halkların partisi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" denildi. Yeniden yapılanma sürecini güçlü şekilde sürdürürken, topluma dayatılan şiddet ve yoksulluğa karşı siyaset üretmeye, seçim sonrası bedelin ödetildiği halkla bir arada olmaya, nerede bir haksızlık varsa karşısında durmaya, itiraz varsa omuz vermeye devam edileceği vurgulanan bildirgede, şunun altı çizildi: "Önümüzdeki dönemde toplumsal mücadelenin öncülüğünü üstlenme sorumluluğunun bizlerde olduğu apaçıktır. Partimizin devrimci mahiyeti, en zor zamanlarda dahi mücadeleden değil, hatalardan ve eksikliklerden vazgeçmeyi bize öğretmektedir. Bu devrimci öğreti ve deneyimler, geçmişte olduğu gibi bugün de yolumuzu cesaretle, coşkuyla ve birlikte bulmamızı sağlayacak ortak pusulamız olmaya devam edecektir." ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.