Bir Ermeni fedai: DARON

Nubar OZANYAN yazdı —

  • Yaşam ve coşku dolu olan Daron Kevorkyan, çevresi tarafından oldukça sevilen bir genç. Direniş haberini duyan köylüleri “Onun düşman karşısında kahramanca direnişinden faklı bir tutum sergilemeyeceğini biliyorduk. Direnişten başka bir hareket beklenemezdi, Daron’dan. O kendine yakışanı yaptı” diyorlar.

Teknoloji büyük oranda egemenlerin elinde halkların zihin ve duygu dünyasını tutsak almanın bir aracı haline gelmiştir. Süreç bütün ağırlığıyla yaşanıyor. Bedenler, duygular, algılar, zihinler tutsak alınmalı ki egemenler işlerini kolay yürütebilsin. Bunun bir örneği seçim sürecinde yaşandı. Sahte videoyla Kürt ve özgürlük düşmanlığı yapılarak kitlelerin bilinçleri zehirlenmeye çalışıldı.

Teknoloji bazen mazlumlara, direnenlere de yardım edebiliyor. Karabağ işgali sürecinde Ermeni bir savaşçının etrafı Azerbaycan askerleri tarafından kuşatıldığı andaki direnişi sosyal medya hesaplarına yansıdı. Birkaç dakika önce babasını telefonla arayan Daron Kevorkyan isimli Ermenistanlı savaşçı; “Baba, kuşatma altındayım! Etrafım çevrili... Fakat ben esir düşmem” deyip önünde teslim olmasını isteyen Azerbaycan askerlerine silahını doğrultup ateş etmesi sonucu korkudan sağa sola kaçışan askerlerin görüntüsü sosyal medya hesaplarına düşmüştü. Halkının özgürlüğü için büyük bir cesaret ve kararlılık ortaya koyan gencin canını feda etmesi onur verici bir duruştur.

Görüntüler sonunda Daron’dan bir daha haber alınamadı. Kayıp evlatlarını arayan tüm anneler gibi Daron’un annesi de evladının bir gün çıkıp geleceği umuduyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Acılı yüreğine Daron’un suretini basarak direniyor. Yaşam ve coşku dolu olan Daron Kevorkyan, çevresi tarafından oldukça sevilen bir genç. Direniş haberini duyan köylüleri “Onun düşman karşısında kahramanca direnişinden faklı bir tutum sergilemeyeceğini biliyorduk. Direnişten başka bir hareket beklenemezdi, Daron’dan. O kendine yakışanı yaptı” diyorlar.

Yaşamı coşku dolu olan bir gencin direnişi ve savaşı da coşku dolu olur. Yaşama dört elle sarılanın özgürlüğe de dört elle sarılacağını gösterir. Teslim olmak ve direnmek! Özgür kalmak ve köle olmak! Onursuzluğu kabul etmekle onurlu durmak!  Bütün bu tavırlar arasındaki çizgi büyük bedel ödenerek ayrışır.   

Yakın zamanda gazetelere, sosyal medya hesaplarına ikinci bir görüntü düştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, diktatör Erdoğan’ın yemin törenine katıldı. Aliyev’in arkasına oturtulmaktan rahatsız duymadı. Kameralar karşısında Aliyev ailesiyle samimi görüntüler sergilemesi yetmezmiş gibi İsmailağa Cemaati’nden Adem Şener’le konuşurken görüntülenmesi eklenince Nikol Paşinyan’ın Türk-Azerbaycan egemenleriyle kurduğu ilişkilerin ve bağımlılığın boyutunun çok yönlü olduğunun ipuçlarını vermektedir.

Görüntü her şeyin özü demek değildir ancak, hiçbir şey demek de değildir. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ülkesinin ve halkının onur ve iradesini soykırım gerçekleştiren zalimlere nasıl teslim ettiğini her gün daha iyi görüyoruz. Ülkesi kuşatma ve saldırı tehdidi altında olanın politik iradesi de kuşatma ve saldırı altındadır. Yoksul, zayıf, sahipsiz ülkelerin, ulus ve halkların durumu budur.

Ermenistan, Filistin, Kurdistan her taraftan saldırı ve kuşatma altındadır.

Dünyanın bütün emperyalist haydutları bölgenin bütün gerici devletleriyle birlikte mazlum uluslara ve halklara karşı saldırı içindedir. Daha fazla bağımlılık, daha fazla yağma ve kölelik ilişkileri içinde ülkeler, uluslar, halklar sömürücü ve zorba güçler tarafından teslim alınmak istenmektedir. Ezilenlerin, özgürlük arayanların görev ve sorumlulukları oldukça ağır ve zordur. Ortak ve birlik temelli bir stratejik hedefi olmadan dayanışma, destek, ortak mücadele aklı olmadan herkesin işi oldukça zordur.

İki dünya, iki yol ve iki farklı arayış karşı karşıya durarak savaşıyor ve çatışıyor. Uluslar ve halkların mücadele yaşamlarında her zaman sınıfsal farklılıklar ve arayışlar olmuştur.

Nikol Paşinyan’la Ermenistanlı asker Daron Kevorkyan iki farklı sınıfın, yaşamın, fikrin insanı ve temsilcisidir. Biri Azeri-İsrail-Türk-Britanya-Rus petrol, gaz, silah patronlarına boyun eğip teslim olurken diğeri canı pahasına silahının son mermisine kadar çatışarak özgürlüğü ve onuru için direnerek şehit düşüyor.

Ermeni halkının özgürlük komutanı Antranik Ozanyan, İttihat-Terakki’nin cellatlarına karşı savaşırken İstanbul Ermeni burjuvazisi İttihat-Terakki efendilerine binlerce altın veriyordu. Keza Kafkaslar’ın Lenin’i olarak anılan, bilinen İstepan Şahumyan, Bakü Komünü’nün yaşaması için direnip savaşırken Ermeni Taşnak örgütünün yöneticileri Britanya burjuvazisi saflarında yer alarak Bakü Komünü’nün yıkılması için her türlü desteği sunuyordu.

Biri yapıcı diğeri yıkıcı. Biri özgürlükten diğeri kölelikten yana. Biri sömürü ve zulüm dünyasının son bulmasını isterken diğeri devam etmesi için her türlü kötülüğü yapıyor. Tarih tek taraflı yaşanmıyor ve yazılmıyor.

Osmanlı ordusuna karşı savaşıp adını Muş ve Bedlis dağlarına yazmış olan dağların kartalı Kevork Cavuş; “Eğer bütün Ermeniler güneş batarken özgürlük için ölmeye yemin ederlerse sabahın ilk şafağında özgür olurlar” derken ne kadar haklıydı!

15 Haziran’da Ermeni halkının özgürlüğü için 15 arkadaşıyla darağacında son nefeslerini verirken oldukça özgüven ve cesaretle haykırırken Paramaz haklıydı; “Ülkemizi bizden koparıp işgal ettiniz. Halkımızı sürekli olarak katliamlarla imha etmeye çalıştınız. Yoldaşlar yiğitçe başımız dik gideceğiz ölüme. Siz bizim vücudumuzu yok edebilirsiniz fakat inandığımız fikirleri asla. Yaşasın sosyalizm, yaşasın Ermenistan!’’  

Ararat, Ermenilerin kalbinde yaşadıkça acıların dili olan Ermenice, bu zalim dünyada özgürlük tanrıçalarının ve de soykırım tanrılarının ismini unutmayacaktır!

Şimdi mazlum Ermeni halkı ne teslimiyet yolunu seçen Nikol Paşinyan’ı ne özgürlük yolunu seçen sayısız Ermeni fedainin ismini unutacaktır. 

Kevork Çavuş- Antranik Ozanyan- Paramaz- Maryan Çilingiryan- Khanım Ketenciyan- Misak Manuşyan- Nubar Ozanyan, Daron Kevorkyan asla unutulmayacaktır.  

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.