Bir kültür mirasçısı: KAD

Kültür/Sanat Haberleri —

Kürt Araştırmaları Derneği

Kürt Araştırmaları Derneği

  • Kürt Araştırmaları Derneği, Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı alanında ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyla 2017’de kuruldu. Bu nedenle de İstanbul Kürt Enstitüsü’nün mirasçısı olarak görüyor. Kürt Araştırmaları Derneği Eşbaşkanı Remzîye Alparslan ile konuştuk.

MIHEME PORGEBOL

Kürt Araştırmaları Derneği, İstanbul Kürt Enstitüsü’nün 2016’da KHK’yle hukuksuzca kapatılmasından sonra Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı alanında ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyla 2017’de kuruldu. Bu nedenle de İstanbul Kürt Enstitüsü’nün mirasçısı olarak görülüyor ki dernek de kendini öyle tanımlıyor. Yayımladıkları sözlükler, dergiler ve kitaplarla Kürtçe materyaller ve Kürtlerin kütüphanelerine kalıcı ve faydalı eserler verme gayreti de bu misyonunun bir parçası.

Biz de Kürt Araştırmaları Derneği Eşbaşkanı Remzîye Alparslan’a hem derneğin faaliyetlerini hem de Kürt dil ve kültürü üzerindeki baskıları sorduk.

 

Kürt Araştırmaları Derneği Eşbaşkanı Remzîye Alparslan

 

Kürt Araştırma Derneği’nin hangi alan ve başlıklarda çalışmalar yürüttüğü ve bu çalışmaların ortak amaçlarının ne olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kürt Araştırmaları Derneği, Kürtçenin öğretilmesi ve geliştirilmesi, yayıncılık ve anadilinde eğitim hakkı konusundaki savunuculuk faaliyetleri olmak üzere üç temel alanda faaliyette bulunur. Kürtçe öğrenme ve geliştirme atölyeleri yoluyla Kürtçeyi sadece konuşma düzeyinde bilenlere anadillerini düşünsel her türlü faaliyetlerinin dili haline getirmelerini sağlamak, Kürtçeyi öğretecek ve yaygınlaştıracak öğretmenler yetiştirmek, eğitim materyalleri (yetişkinler ve çocuklar), sözlükler, derleme eserler ve  tarih, edebiyat vb. birçok alanda eserler vermek ile anadilinde eğitim hakkı için mücadele etmek, Kürtçenin bir statüye kavuşması için çalışmalar yapmak gibi amaçlarımız var. Bununla birlikte, bunların tümünün ortak hedefi Kürtçenin Kuzey Kurdistan’da kaybolmaması, geliştirilmesi ve bir statüye kavuşturulmasına katkıda bulunmaktır. 2021’den bu yana düzenli yürüttüğümüz çocuklara yönelik atölyelerimiz her ne kadar sadece online yapılsa da bunu amaçlamaktadır. Aileler de anadilinin kullanımı ve öğretimiyle ilgili önyargı ve korkuları kırmak, bu konuda adım atmak isteyenlere imkân sunmak, onların dille birlikte Kürt kültürü konusunda da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Bunlar dışında artık dijital çağda yeni imkanları kullanmak ve çalışmalarımızı dijitalleştirmek de temel hedeflerimizden biri. Kürtçeyi bilenlere yönelik YouTube üzerinden yaptığımız temel basit Kürtçeyi geliştirme video serimiz buna yönelik bir adımdı. Ayrıca pandemi boyunca aralıksız bir şekilde derslerimizi online devam ettirip geniş bir katılımla Kürtçe okuma-yazma seferberliği yapmıştık ve oldukça da ilgi görmüştü. Çocuklara yönelik dil atölyelerimiz de online yapılıyor. Online sözlük çalışmamız eksikleri olmasına rağmen tamamlanmak üzere. Tabi ders veren öğretmenlerimiz materyaller de hazırlıyor ve bir dijital materyal arşivi de oluşuyor.