Düşmana aldanmamak 

Forum Haberleri —

Newroz

Newroz

  • Toplumsallığın dağıtıldığı bir yerde, düşman mantar gibi çoğalır. Tarihte tiranlar ve diktatörler toplumsallığın bittiği yerde üredi.

KEMAL SÖBE

Kürt bireyinde ulusal bilincin halen tam anlamıyla yaratılamaması onu sömürgeciliğin ve devletili sistemin tuzaklarına açık hale getiriyor. Devlet ortamında bir makam ve biraz maddi imkana sahip olma, bazıları için ulusal ve toplumsal değerlerden daha önemli görülüyor.

Ulusal ve toplumsal değerlere bağlılığı az olanlar ya da hiç olmayanlar, ihanete çok kolayca yelken açabiliyorlar. Savaşların en esaslısı ulusal ve toplumsal değerlere bağlılık savaşıdır. Bir insanda vatan ve halk sevgisi varsa, o insana dünyayı da versen, elinin tersiyle iter, tenezzül etmez. İnsanda toplumsallaşma ve devrimcileşme ne ölçüde gelişirse, sisteme karşı direnişi de aynı ölçüde güçlü, etkili ve sonuç alıcı olur. İdeoloji biz Kürtler için düşmanın siyasal anlamda topluma yaptığı saldırılara karşı, toplumu koruyan fikirsel bir zırh görevini yerine getirir. Bu anlamıyla PKK’nin Kürt halkında ve bireyinde yaratmayı başardığı olgu kesintisiz direniş kültürüdür. Apocu ruhun Kürtlerin yaşamına girmesi, Kürdistan'a yayılması düşmanın yarattığı yozlaşmaya en köklü darbedir. 

Düşman, Kürdistan'da siyaseten yenildi. Kürdistan'ı bir savaş alanı haline getirmesi bu nedenledir. Tüm insanlık dışı saldırılarına rağmen bu rejim halk iradesini kıramadı, kıramayacak da. Düşman PKK öğretisi karşısında fikri yenilgisini şiddet ve katliam ile kapatma derdindedir. Bu rejim hakikat karşısında eriyor. Özel savaş rejimi bunca teknik ve imkana rağmen bir iflasa sürükleniyor. PKK, Kürtlerde yenilmez bir güç ve sarsılmaz bir irade yarattı. Siyasi ideolojik güç, silahtan daha etkilidir. Hem ulusal kimlik savaşı hem kadın devrimi hem de yeni bir yaşam ve enternasyonal bir çizgi devrimciliği Kürdistan'da gelişiyor. 

PKK, ideolojiyi içselleştirenlerin ve söz ile özü birleştirenlerin hareketidir. Kürtler de PKK'yi daha çok kavrayarak, eskinin tortularından kurtularak, inkarcı rejimin etkisinden çıktılar. Halk üzerinde yaratılan bu devlet terörü salt bu gerçeği unutturmak sömürülebilir elverişli makul Kürdü yaratma çalışmasıdır. Kürt devrimi yavaş ama kavranarak ve sindirilerek hayat buluyor. 

Kürt Halk Önderi Öcalan’ı ve PKK’yi anlamak biraz da ödenen bedel ve yaratılan sonuçla da görülebilir hale gelmiştir. PKK Kürtleri değişimin zirvesine taşıyabildi ve rejimin karanlığına karşı bir umut ışığı yarattı. 

Halk ne kadar politikleşirse, düşmanın siyasi etkisi o derece halk üzerinde kırılır. İdeolojik etkisi kırılan bir devletin toplum üzerinde otorite kurma olasılığı kalmaz. İnkarcı rejimin de Kürt halkı üzerindeki etkisini kaybettiği her toplumsal olayda karşımıza çıkıyor. Bir sistem, biteceğini anladığında daha çok faşizanlaşır. İnkarcı rejimin içine düştüğü durum budur. Kürt halkı, PKK'yle devrimcileşmede başarılı oldukça, inkar rejimi de sonunu görmeye başladı. Bir halk için olabilecek en kötü durum belkide, geriliklerine yenik düşmek boyun eğmektir. İçimizdeki düşman, bencillik, eğitimsizlik, sevgisiz ve duygusuz olmak, toplumsal değerlerimizden kopmaktır. Bin yılların bir yaratımı olarak ortak yaşamdan yani kollektif yaşamdan ve üretimden kopmaktır. Özcesi, halkımızın bu gün karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorun komünalist yaşamdan kopmaktır. Toplumsallığın dağıtıldığı bir yerde, düşman mantar gibi çoğalır. Tarihte tiranlar ve diktatörler toplumsallığın bittiği yerde üredi.

Önderimizin "biz gücümüzün yüzde seksenini kendi içimizdeki geriliklere karşı harcıyoruz" demesi, en büyük düşmanın içimizde olduğunu ve bunun binlerce yıldır biriken devletli-sınıflı sistem alışkanlıkları oluğunu gösteriyor. PKK binlerce yıllık devletli-sınıflı sistemin yarattığı kirliliğe Kürt halkının binlerce yıldır bünyesinde sakladığı özle ve bu özü güçlendirerek cevap verdi. Düşmanı yok etmek yeni insan olmakla mümkündür. 1917 Ekim Devrimi sonrası, devrimin yöneticileri, burjuvazi öldü diye seviniyorlar. Ancak Lenin,  devrimin sadece iktidarı ele geçirmek ve iktidarı değiştirmek olmadığını defalarca dile getirip, devrimin toplumsal gelişimle ve değişimle ilgili olduğunu söylüyor. 

Yeni insan olma kavgasında PKK komünal toplumsal değerlerin yeniden gün yüzüne çıkartılması ve sistemleştirilmesinin amansız kavgasını veriyor. Bir Newroz’a daha doğru ilerlerken mücadele yeni insan ve onun onurlu geleceği içindir. Halk önderi Öcalan ve PKK, Kürt halkını politikleştirmek-devrimcileştirmek için çıktığı yolda yürüyüşüne devam ediyor. 
Newroz Pîroz Be

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.