Kurmê darê KDP

Forum Haberleri —

Barzaniler

Barzaniler

  • KDP şimdi de DAİŞ’ten kaçan, para karşılığında Barzanilere sığınan, maaşlarının nereden ve hangi bütçeden nasıl verildiği belli olmayan uyduruk Roj pêşmergelerini Kurdistan Özgürlük Gerillasına karşı savaştırmak üzere dağlara sürmek istemektedir.

Xalid KARASUNGUR

Ortadoğu’da Üçüncü Dünya Savaşı’nın yaşandığı koşullarda Kürt teşî’si dönmedikçe Ortadoğu gerçek uygarlık çağına ulaşamayacaktır. Kürtler insanlığın gelişim evresinde tarihin şafak vaktinde olduğu gibi Ortadoğu’nun demokratikleşmesi konusunda bugün bir kez daha öncü olma rolüyle karşı karşıyadır. Şüphesiz toplumsal dönüşümler önemli siyasi ve toplumsal olaylar tarihin hiçbir vaktinde hiçbir yerde öyle kendiliğinden veya kolaycı biçimde gerçekleşmemiştir. Bunu Kürtlerin tarihinde ve Ortadoğu coğrafyasında fazlasıyla görmek mümkündür. Bu anlamda Kürtler bir kez daha Ortadoğu’nun demokratikleşmesinde öncü rol oynarlarken işlerinin hiç de kolay olmadığı açıktır. Ama önemli olan da hep zoru başarmak değil midir?

Kürtler de zor bir halktır. Özellikle son yarım asırlık mücadelelerinde muazzam direnmişlerdir ve bu direniş halen de tüm görkemliliğiyle her düzeyde kesintisiz biçimde sürmektedir. Artık her türlü işgal ve soykırım hareketlerine karşı kendi öz bilinç ve öz iradeleriyle direnerek başaracaklarına dair hiçbir kuşkuları yoktur.

Büyük sorun, Kürtler de meşhur olan “Kurmê darê ne ji darê be dar narize” öz deyişinin bugün soykırımcı, sömürgeci Türk devletiyle işbirliği ve ihanette sınır tanımayan KDP’nin kişiliğinde anlam bulması olmaktadır. Bu anlamda KDP şu an da tüm zamanlarının en kötü durumunu yaşamaktadır demek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Çünkü KDP açıkça Kürtlerin tüm kazanımlarını tehlikeye sokan, Kürtler için tarihi fırsatlar anlamında değerlendirilen birçok imkanların heba olmasına neden olan tehlikeli politikalar uygulamaktadır. İşgalci- soykırımcı Türk devletinin karakteri bilinmesine rağmen her düzeyde ilişki geliştirmekten çekinmemekte, bunda hiçbir sakınca görmemektedir. Dolayısıyla dosdoğru ve açıkça işbirlikçi-ihanetçi bir tutum içerisindedir. Kürtlerin, her Kürt insanının, Kürtler adına siyaset yapan tüm kesimlerin, Kürt aydınlarının, siyasetçilerinin, başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm halkımızın KDP’ye şu soruları sorması gerekir: “Sen ne uğruna, hangi bireysel ve ailesel kirli çıkarlar için Kürt düşmanı, katliamcı Türk devletiyle bu kadar işbirliği içinde olabilirsin? Hangi Kürtlük, yurtseverlik namına soykırımcı Türk devletiyle birlikte Kürtlerin genç kızları ve oğullarına karşı savaşabiliyorsun?”

Evet, Kürt halkı KDP’ye, Barzani ailesine bu soruları her yerde, her fırsatta sürekli sormalıdır. İşgalci-katliamcı Türk devleti 24 saat Kurdistan’ın dağlarını, taşlarını bombalamaktadır. KDP hangi Kürtlük ve yurtseverlik adına Kürt ve insanlık düşmanı böyle katliamcı bir güçle birlikte hareket edebilir? Kürtlerin hangi çıkarları adına böyle işbirlikçi, kirli ve komplocu bir duruma düşebilir? Kürtlükten, yurtseverlikten, haktan ve insanlıktan yana olmak böyle mi olur?

Elbette Kürt halkı bu konularda son derece duyarlı olmalıdır. KDP’nin yaptıkları asla sıradan bir durum olarak görülmemeli, unutulmamalı, kanıksanmamalı, asla gündem dışı tutulmamalıdır. Partiler ve örgütler arasında kuşkusuz bazen sorunlar olabilir. Çözülmesi mümkün olan sorunlar kadar çözümü kolay olmayan sorunlar da olabilir. Ancak hiçbir sorun ve hiçbir gerekçe asla ve hiçbir biçimde herhangi bir partiye karşı Kürt düşmanı, soykırımcı bir devletle ortak hareket etme ve söz konusu partiye düşmanla birlikte saldırmaya kesinlikle neden olamaz. Ne var ki Kurdistan Özgürlük Gerillasına karşı KDP’nin şu anda yaptığı tam da bu olmaktadır. Dikkat edilirse Özgürlük Hareketi’nin KDP’yle savaşma gibi bir derdi ve amacı kesinlikle yoktur. Soykırımcı-işgalci Türk devletiyle birlikte Kurdistan Özgürlük Gerillasına karşı savaşan ya da Türk devletinin bir partneri gibi hareket eden KDP olmaktadır. KDP Türk devletiyle içine girmiş olduğu bu kirli ve tehlikeli ilişkilerden vazgeçtiğini kamuoyuna açıklarsa KDP’ye kim ne diyebilir? İşgale karşı Kurdistan’ı savunan ve direnişiyle bilinen pêşmerge güçlerini bile şimdi köy korucuları gibi Türk devletinin hizmetine sokmuştur. DAİŞ’ten kaçan, para karşılığında Barzanilere sığınan, maaşlarının nereden ve hangi bütçeden nasıl verildiği belli olmayan uyduruk Roj pêşmergelerini Kurdistan Özgürlük Gerillasına karşı savaştırmak üzere dağlara sürmek istemektedir. Daha birkaç gün önce Zaxo’da gerillaya karşı savaştırılmak üzere eğittikleri sözde özel kuvvetlerin görüntülerini yayınladılar. Hepsi gerçekten utanç verici!

Kurdistan’da işbirlikçi-ihanetçi çizgi KDP’nin şahsında tavan yapmıştır. Yaptıklarını hiç gizleme gereğini dahi duymamaktadırlar. Yani ar damarı denilen bir şeyleri kalmamıştır. Deşifre oldukça toplum üzerindeki etkileri, varsa bir itibarları hızla düşmekte, kaybolmaktadır. Şimdi herkes daha iyi görmektedir; KDP için her şey Barzani ailesinin çıkarları içindir. Bunun için yapmadıkları kötülük, bulaşmadıkları çirkef ve çirkinlik yoktur. Yeter ki ABD, Avrupa ve İstanbul bankalarına yatırdıkları servetlerini koruyabilsinler. Bunun için her şeyi yapmaktadırlar. Zaten bütün kirli ilişkileri, işbirlikçilikte sınır tanımayan, ihanetçi tutumları, yaptıkları her şey de bunun için değil midir?

KDP’nin temsil ettiği bu çizgi Kurdistan’da artık ideolojik, siyasi, sosyolojik olarak tükenmiş, miadını doldurmuş olmalıdır. İşbirlikçi çizgiye karşı tüm yurtsever, parti, örgüt, kurum ve şahsiyetler mutlaka yurtseverlik çizgisinde buluşmalı, birleşmeli, işbirlikçiliği sorgulayan, hesap soran bir tutum sahibi olmalıdırlar. Böyle olursa ancak KDP belki bir nebze de olsa içine girmiş olduğu kirli ilişkilerden arınacak ya da en azından etkisizleştirilebilecektir. Denklem şudur ki; işbirlikçi çizgi etkisizleştirildiği kadar yurtseverlik çizgisi sürece hakim olacak, halkımızın özgür ve onurlu yaşamı için mücadeleyi ve direnişi başarıyla geliştirecektir. Kurdistan’da var olan kazanımların korunması, her türlü tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi ve tarihi büyük fırsatların doğru değerlendirilmesi ancak bu temelde mümkün olabilecektir. İşte böyle oldukça biz de Kürt teşî’si dönecek ve döndükçe de Ortadoğu demokratikleşecektir demeyi sürdüreceğiz.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.