Kutuplaştıran medya

Hicri İZGÖREN yazdı —

  • Toplumu tek mantalitenin tek tip piyonları, köhnemiş paradigmaların figüranları yapmak istiyorlar. Her şey bezirgan saltanatlarının sürmesi içindir.

Toplumu kutuplaştırıp kamplaştırarak iktidarını sürdürme anlayışı çok eskilere dayanır. Tecrübeyle anlaşılmış ki, halk birbirini sever, birbirine güvenir, birlik içinde olursa, kendileri için yeni haklar, daha iyi yaşam koşulları filan istiyorlarmış, bu da yönetenleri sıkıntıya sokuyormuş. Şayet toplum devamlı olarak birbiriyle didişir, birbirine düşerse daha iyi bir hayat yaşayalım diye, devletten hak isteme uğraşına giremiyorlarmış.
Bu alanda sahibinin sesi olma misyonu medyanın olmuştur hep. Yalan yanlış bilgileri doğruymuş gibi yansıtarak insanları yanıltmak, kara propagandayla bilgi kirliliği yaratmak, literatürdeki adıyla 'dezenformasyon' bu ülkenin medyasında hiç eksik olmadı ama denilebilir ki hiçbir dönemde–sosyal medyayı da yedeğine alarak-bu derece azmadı.
Manipülasyona, toplumun 'güdülenmesi'ne ve insanlara bilerek çarpıtılmış, kurgulanmış bilgi iletilmesine ilişkin, dünden bugüne değişen tek şey bunların metodolojisiyle ilgili. Daha aleni, daha pervasız oluşuyla ilgili.
Muktedir söylem en üst perdeden ve yüksek volümde olunca, sahibinin sesi hazır ve nazır medya her daim emre amadedir.
Öte yandan gerçekleri yazmaya çalışanları, yorumlarıyla eleştiri yapan muhalifleri ağır cezalara çarptırarak seslerini kısmaya çalışan yine bu anlayıştır. Yani olguyu ve bilgiyi kirletenlere ulufeler dağıtılırken, gerçeği bulmaya ve ortaya çıkarmaya çalışanları anında engelliyor, cezalar veriyor, hapislere atıyor…Daha iki gün önce Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre; tutuklu gazeteci sayısının 63’e yükseldiği, sadece geçen Eylül ayında 7 gazeteciye hapis cezası verildiği, 164 sanal medya içeriği ve 268 habere erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

***

Kutuplaştırmanın ve ötekileştirmenin sıradan ve olağan karşılandığı ve aynı zamanda meşrulaştırıldığı bir toplumda bireyin tek başına bu illetin üstesinden gelmesi düşünülemez..
Bunun için her alanda gerçeği görünür kılmak için çalışmak, mücadele etmek gerekiyor.
Türlü türlü oyunlara başvuruyorlar. Bazı gerçek bilgileri ve gözlemleri yanlış yorumlar ve yalanlarla karıştırmak veya bazı gerçek bilginin sadece bir kısmını vererek yanlış yorumlarla bilgiyi dağıtmak, yaygın taktiklerinden oldu hep.
Dezenformasyonun en bildik yöntemidir: Eğer hedef kitle bu tip kontrolden etkilenebilecekse uygulanan diğer bir teknik, gerçeklerin gizlenmesi veya sansürlemedir. Eğer bilgi alma kanalları tamamen kapatılmadan bırakılabilirse, bu kısıtlı bilgilerin yalanlarla doldurulabilmesi ve hasmın kolayca ispatlanamaz birçok iddialar ile birlikte kuşkulu bir halde bırakılabilmesi mümkündür.

***

Okuduğumuz gazeteden dergiye, seyrettiğimiz televizyondan dinlediğimiz radyoya, atılan nutuklardan tıkladığımız internet sayfalarına eleştirel gözle bakmak gerekir. Her söyleneni, her yazılanı doğru kabul ediyorsak fikir altyapımızı sağlam ve sağlıklı inşa etmemişiz demektir.
Paulo Freire: “Ezilenlerin Pedagojisi” adlı yapıtında şöyle der: “Ezenler iktidarda kalmak için çoğunluğu bölmek ve bölünmüş halde tutmak zorundadır. Bu yüzden kendine halkın birliğini hoş görme lüksünü tanıyamaz; çünkü bu, hiç kuşku yok ki hegemonyasına ciddi bir tehdit demek olurdu. Dolayısıyla, ezenler, ezilenlerde biraz olsun birleşme ihtiyacı uyandırabilecek her tür eylemi tüm araçlarla önlerler. Birlik, örgütlenme ve mücadele gibi kavramlar derhal tehlikeli olarak damgalanır.”
 Bizler olan biteni sorgulamadıkça bizim adımıza hep onlar konuşacak, gerçeği saklamak ve söylememek için türlü oyunlara başvuracaklar..
Toplumu tek mantalitenin tek tip piyonları, köhnemiş paradigmaların figüranları yapmak istiyorlar. Her şey bezirgan saltanatlarının sürmesi içindir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.