TTB’den çalışan kadınlara 8 Mart izni

Kadın Haberleri —

.

.

  • TTB ve tabip odalarında çalışan kadınların, 8 Mart günü ücretli izinli sayılması önergesi, TTB 73’üncü Büyük Kongresi’nde kabul edildi.

ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 73’üncü Büyük Kongresi’nde kabul edilen önergeleri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre kongrede, TTB Merkez Konsey’in sunduğu TTB ve bağlı tabip odalarında çalışan kadın emekçilerin, her yıl 8 Mart günü ücretli izinli sayılması önergesi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun karar önergesi olarak sunduğu “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi” oybirliği ile kabul edildi.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nünde kadınların ücretli izinli sayılmasına ilişkin kabul edilen önergede, 8 Mart’ın dünyanın her yerinde sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen, kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir gün olduğuna ve TTB’nin her 8 Mart günü alanlara çağıran, kadın emekçilerin ücretli izinli sayılmasını talep eden bir örgüt olduğuna dikkat çekildi.

Cinsel şiddet önergesi

Kabul edilen “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi” önergesinde ise şu ifadeler yer aldı:
Hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini; cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için, Türk Tabipleri Birliği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu ile tabip odaları Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme birimlerinin yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.