41 maddede aile devrimi

Kadın Haberleri —

Rîma Berekat

Rîma Berekat

  • Rojava’da kadınlar devrimle birlikle aile yapısını 41 maddede yeniden yapılandırıyor. Evlilikten boşanma, akrabalık ve ailelere bağlı olan suçlara kadar haklarını Aile Kanunu ile garanti altına alıyorlar. Bunun kadınların özgün çalışması olduğunu belirten Rîma Berekat, mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü kaydetti.

Ulus-devlet sistemine alternatif bir yaşamın sunulduğu Kuzey-Doğu Suriye’de, kadın öncülüğünde birçok ilke imza atıldı. “Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik” paradigma eksenli örülen sistemin temel adımlarından biri de hukuk.  

21 Ocak 2014 tarihinde Cizre Bölgesi ardından 27 Ocak'ta Kobanê ve 29 Ocak'ta Efrîn’de ilan edilen Özerk Yönetim, kadının kamusal alandaki varlığını görünür kılma hedefiyle tüm inşa süreçlerinde eş başkanlık sistemini uygulamaya koydu. Bu esas üzerinden ulus-devletin “Anayasa” modeline karşı “Toplumsal Sözleşme” ile kadın özgürlüğü, çocuk hakları, ekolojik yaşam ve eşit haklar temelli bir hukuk modeli oluşturuldu.

Kadın merkezli adalet 

Bunun için de ilk olarak Sulh Komiteleri’nin örgütlemesine gidildi ve 2015’de Adalet Divanı kuruldu. Daha sonra Toplumsal Adalet Meclisi tüzüğü hazırlandı. Bu adımla birlikte 2017 yılında Toplumsal Adalet Meclisi’nin temeli atılmış oldu ve bu meclis çatısı altında Mala Jin Sulh Komitesi, temyiz ve uygulamaları barındıran Toplumsal Adalet Divanı kuruldu.

Mala Jin çözümün adresi

Toplumsal Adalet Meclisi’nin çatısı altında kurulan Mala Jin ilk olarak 20 Mart 2011’de Qamişlo kentinde örgütlendi. Zamanla Kuzey-Doğu Suriye’nin tüm bölgelerinde şubelerini açtı. Mala Jin, eşit toplum felsefesi, demokratik aile kültürü ve özgür eş yaşam bilinciyle kadın ve çocuklara yönelik yaşanan insanlık dışı uygulamalara karşı durmayı amaçlıyor. Aile içi şiddet ve kadınların toplum içinde yaşadığı sorunları komiteler yoluyla çözüme kavuşturmayı hedefleyen Mala Jin, Özerk Yönetim’in tüm sivil kurumlarında ve yargısında temsil ediliyor. Mala Jin, sorunları önce kendi içinde çözmeye çalışıyor. Çözülemeyen davalar ise Kadın Adalet Meclisi'ne raporlanıyor. 

 

 

Haklarını garantilediler

Rojava Devrimi ile bağımsız örgütlemelerini güçlendiren kadınlar, haklarını güvence altına alacak, kendilerini ve çocukları her türlü şiddetten koruyacak hukuki çalışmalara devam ediyor. Özerk Yönetim’in her kademesinde rol alan kadınlar, medeni hakları güvence altına alarak, çok eşlilik ve çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasını sağladı. Kadınların şimdiki çalışması ise Aile Hukuku. Üç yıllık çalışmanın ardından oluşturulan Aile Hukuku, bu yıl Cizre Bölgesi’nde onaylatıldı. 

 Özgürce birlikte yaşama sözleşmesi

“Evlilik, Boşanma, Boşanmanın Etkileri, Akrabaların Geçimi, Akrabalık ve Ailelere Bağlı Olan Suçlar” olmak üzere 6 başlıktan oluşan kanun, toplam 41 maddeden oluşuyor. İlk maddede ise evliliğin tanımı şu şekilde yapılıyor: “Kadın ve erkek arasında bu kanuna göre düzenlenen bir sözleşmedir ve amacı özgürce birlikte yaşama temelinde bir aile kurmaktır.” 

Çalışmalarını sürdürdükleri ve diğer bölgelere de onaylatma sürecinde oldukları Aile Kanunu’na dair Rojava Toplumsal Adalet Meclîsi Eşbaşkanı Rîma Berekat ile konuştuk.