Adaletsiz düzene karşı alanlara

1 Mayıs çağrı

1 Mayıs çağrı

  • Sendika ve emek örgütleri, tüm kesimleri bu yıl Taksim Meydanı’nda yapılması planlanan 1 Mayıs kutlamasına çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Taksim'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına dair açıklama yaptı.

Beşiktaş’taki İskele Meydanı’nda dün yapılan açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 1 Mayıs'ta adalet, özgürlük, barış ve kardeşlik taleplerini haykıracaklarını belirtti. Görgün, "Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan dur diyeceğiz” dedi.

Kaynaklar savaşa gitmesin

Güngör, insanca bir yaşamı hak ettiklerini vurgulayarak, şunları  söyledi: “Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak, hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor. İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için ya da ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil; işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. Yönetenlerin tercihi belli. Onlar yoksuldan alıp zengine, emekçiden alıp sermayeye kaynak aktarmayı görev biliyor.”

Dünyanın en kötü 10 ülkesi

Türkiye’nin işçi hakları sıralamasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında olduğuna işaret eden Güngör, "1 Mayıs, ülkemizde ve dünyada, sermaye düzeninin ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan kolektif öznenin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır. Taksim 1 Mayıs alanı, keyfiliğe karşı hukukun, otoriter tek adam rejimine karşı demokrasinin simgelerinden biri olmuştur” dedi. 

Alanlarda olmanın önemi

Güngör, şöyle devam etti: "1 Mayıs’ta alanlarda olmak işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak hakkımıza, hukukumuza, gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak İstanbul Sözleşmesi’ne, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır. Haydi, bu adaletsiz düzene karşı bir elimizde çocuklarımız, bir elimizde karanfillerimizle 1 Mayıs alanlarına.” İSTANBUL

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.