Birey ve toplum arasındaki gerilim üzerine deneme

  • Birey, toplumun kendisine bakan yüzünü kendi görüntüsü ve ruhsal derinliğinde yansıtır. Toplum ise hem bireyden aldığı görüntüyü hem de bireyin görüş açısı dışında gerek başka toplumlardan gerekse de tek tek yüzeyini oluşturan düzlemlerden topladığı görüntüleri bireye yansıtır.