İktidar zihniyetine göre müfredat

Zeliha Danyeli

Zeliha Danyeli

  • AKP, 17 eğitim müfredatı ve 5 sınav sistemi değişikliğiyle dinci ve milliyetçi eğitimi katmerleştirmek için yıllardır çaba harcıyor. Eğitim Sen'den Zeliha Danyeli, iktidarın son müfredat taslağıyla fikriyatını kalıcılaştırmayı hedeflediğini söyledi. 

Türk Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredat taslağını 26 Nisan'da önerilere açtı. AKP'nin son taslağı eğitim örgütlerinin tepkisine neden oldu; "dinci ve milliyetçi bir eğitime geçişin son adımı" eleştirileri yapılıyor.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'den beri 9 farklı isim Eğitim Bakanlığının başına getirildi. Bu süreçte tam 17 kez müfredat değiştirildi. Özellikle 4+4+4 sistemi sonrası okullarda din eğitimleri gündeme geldi. Diyanet ve çeşitli tarikat-cemaatlerle yapılan protokoller sayesinde dinci eğitimin önü açıldı. En son Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) protokolü sonrası imam, vaiz ve din adamları tarafından öğrencilere "değerler eğitimi" adı altında din eğitimi verilmeye başlandı.  

Bilimsel esaslar bırakıldı

Hazırlanan 18'nci ve son müfredat taslağında ise demokratik değerler ve bilimi esas alan eğitim tamamen geri plana itildi. Bütün ders kitaplarında "milli ve manevi değerler" merkeze alınırken, farklı halklar ve inançlar yok sayıldı. Ermeni ve Pontus katliamları gerçeğine karşı "mücadele" vurgusu yer alırken, ana dilde eğitim yok sayıldı. 

216 saat dini eğitim

Müfredat taslağına göre çocuklar, 4. sınıftan itibaren dini eğitimlere maruz kalacak. Yeni müfredatta 5, 6, 7 ve 8. sınıflar “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin yanı sıra “Peygamberimizin Hayatı Dersi” ve “Kuran-ı Kerim Dersi” yer alacak. Bir yıl boyunca her ders için toplam 72 saat belirlenirken, ortaöğretim de öğrenciler toplamda 216 saat dini eğitime maruz kalacak. 

Müfredatın ibadeti cihat

AKP'nin eğitim alanına dönük müdahaleleri bununla sınırlı kalmadı. Sınav sistemi 5 kere değiştirildi. Öğrenciler bir sınav sistemine alışamadan, başka bir sınav sistemine geçiş yapıldı. 2010 itibarıyla düz lise olarak bilinen genel liseler kaldırıldı. Bu liseler Anadolu Lisesi ya da meslek ve teknik liselerine dönüştürüldü. 2012'de getirilen 4+4+4 sistemi ile birlikte ise özel okullar ve imam hatiplerin sayısınde büyük bir artış yaşandı. 2012'de evrim teorisi müfredattan çıkarıldı. Cihat, “temel ibadetler” başlığı altında müfredata eklendi. Bu tarihte getirilen seçmeli dersler ile birlikte adeta "zorunlu" seçmeli ders olan dini içerikli derslerin sayısı çoğaltıldı. 

Toplum mühendisliğinin gereği

MA'dan Semra Turan'a konuşan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, yapılan değişikliklerin hiçbirinde eğitim emekçilerinin görüşlerine başvurulmadığını söyledi. AKP'nin müfredat değişiklikleriyle kendi ideolojisini yaşamsallaştırmak istediğini belirten Danyeli, "Eğer bir toplum mühendisliğini gerçekleştirmek istiyorsanız, bunun belirleyici olanı eğitimdir. AKP bunun farkında olduğu için eğitimi araç olarak kullanıyor. Kendine göre bir toplum dizayn etmek istiyor. Eğitimde bir değişiklik yapılmak isteniyorsa bilimsel, demokratik, eşitlikçi, laik ve ana dilde olmak zorunda. Bu ülkede farklı kültür ve inançlardan halklar yaşıyor. O nedenle saydıklarım dikkate alınmalı" diye konuştu. 

Düşünemeyen milliyetçi nesil

İktidarın "tekçi ve dinciliği" dayattığını ve bunun üzerinden bir sistem oluşturmak istediğini ifade eden Danyeli, "Tekçi ve dinci bir anlayışla eğitim sistemini oluşturmak istemeleri büyük tehlikelerin ayak sesleridir" uyarısında bulundu. Danyeli, son müfredatla birlikte "milliyetçi, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, kendi haklarını savunmayan bir nesli oluşturulmak" istendiğini kaydetti. Danyeli, şunları ekledi: "Bilimsel, laik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, anadilde eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğine böyle bir nesil yetiştirerek sahip çıkabiliriz." İZMİR

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.