Kadın, ekonomik olarak da bağımlı

Kadın Haberleri —

.

.

  •  Türkiye’de yayımlanan bir araştırmaya göre kadınların yüzde 70 herhangi bir gelire sahip değil. 20 milyon kadın ekonomik özgürlüğü olmadan yaşadığı evde bir başkasına bağımlı olarak yaşıyor

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından yayınlanan, “İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri” başlıklı rapora göre, Türkiye’de çalışabilir durumundaki kadınların yüzde 70’i ekonomik olarak başkasına bağımlı yaşıyor.

Rapora göre, kurumsal olmayan 15 yaş üstünde olan yaklaşık 30 milyon kadın nüfusunun sadece 10 milyonu işgücüne katılabilirken, yalnızca 8 milyonu istihdam edilebiliyor. Kadınların yaklaşık yüzde 70'inin herhangi bir gelire sahip olmadığını ortaya koyan bu verilere göre, 20 milyon kadın ekonomik özgürlüğü olmadan yaşadığı evde bir başkasına bağımlı olarak hayatına devam ediyor.

Kadın istihdamı yüzde 26

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'ye göre, Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranı üye ülkeler içerisinde en sonda yer alıyor. İzlanda'da yüzde 77, Almanya'da yüzde 73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeylerindeyken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 26 civarında.

Kadınların işe katılımı yüzde 30

“Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2019 yılında kadınların işgücüne katılımı bakımından 200 ülke içinde en düşük orana sahip 25 ülke içinde. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30-32, istihdam oranı yüzde 26-29 ve işsizlik oranı yüzde 11-16 düzeylerinde dalgalanıyor” tespitleri yapılırken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'ya göre, kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu (yaklaşık yüzde 47)'na dikkat çekildi.

Kadınların yüzde 75’i ücretsiz işçi

Rapora göre, kadınların yüzde 50'sinden fazlası hizmetler sektöründe, yüzde 25'i tarım sektöründe ve yüzde 15'ine yakını da sanayi sektöründe çalışırken, hizmetler sektöründe çalışan kadınların büyük bir bölümü ise eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret alanlarında istihdam ediliyor. Kadınların ancak yüzde 16'lık bir kısmı imalat sanayinde istihdam imkânı bulabiliyor. Kadın istihdamının yüzde 25'inin bulunduğu tarımdaki kadınların yüzde 75'i ise ücretsiz aile işçisi olarak istihdam ediliyor.

Raporda kadınlar ve erkekler arasındaki ciddi ücret farklılıklarına da dikkat çekiliyor. 

Kaynak: Artı Gerçek

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.