Kadınlar değiştirmeye geliyor

Kadın Haberleri —

Kadın mücadelesi

Kadın mücadelesi

  • Yeşil Sol Parti'nin Kadın Seçim Bildirgesi, hem birikmiş sorunların tespit ve çözümü hem de yeniden inşanın parametrelerini taşıyor. Bildirgedeki bazı başlık ve maddeler şöyle:

* İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz ve 6284 sayılı yasayı uygulayacağız.

* Çok dilli ALO Şiddet Hatlarımızı yeniden kuracağız.

* Şiddet gören kadınların başvuracağı mekanizmalarda anadilinde hizmet sağlayacağız. 

* Kadına yönelik şiddette başvuru anından itibaren kadının beyanını esas alacağız.

* Başvuru, soruşturma ve yargılama süreçlerinde şiddet alanında uzman kadın kolluk güçleri ile kadın hâkim ve savcıların görevlendirilmesini hedefleyeceğiz.

* Kadına yönelik şiddet alanında çalışan tüm kamu personeli için düzenli toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenleyeceğiz.

* Her kentte Kadın Bakanlığına ve yerel yönetimlere bağlı sığınaklar açacağız.

* Şiddete maruz kalan kadınlar için özgür yaşam alanları oluşturacağız.

* Anayasada kadına yönelik şiddeti net tanımlayarak indirim uygulanmasına izin vermeyeceğiz.

* Erken yaşta evliliklerin engellenmesi için gerekli yasal önlemleri alacağız.

* Doğal afet süreçlerinde kadına yönelik çok yönlü şiddete karşı kamu bütçesini seferber edeceğiz.

Kadın yoksulluğuna karşı

* Cinsiyetçi iş bölümüne, işyerinde ayrımcılığa, mobinge ve eşitsizliklere son vereceğiz.

* Bakım hizmetlerini kamusallaştırarak tüm kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı getireceğiz.

* İstihdamda cinsiyet eşitliğini sağlayacağız ve kadın istihdam alanlarını büyüteceğiz. 

* “Eşdeğer işe eşit ücret” uygulamasının tüm iş kollarında hayata geçireceğiz.

* ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini tüm ülkede onaylayacak ve hayata geçireceğiz.

* Kadın işsizliğine ve yoksulluğuna karşı kadın kooperatiflerini ve üreticileri destekleyeceğiz.

* Sendikalarda eşit temsiliyet ilkesini uygulayacağız.

* 8 Mart’tı resmi tatil ilan edeceğiz.

* İşyerlerinde farklı anadile, kimliğe, inanca veya kültüre sahip olan kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alacağız.

* Kadınlara yönelik sosyal destek paketlerini, sosyal adalet ve cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde uygulayacağız.

* Mevsimlik tarım işçisi kadınların güvenceli/güvenli çalışmasını ve yaşam koşullarının düzeltilmesini sağlayacağız.

Özel savaş politikalarına karşı

* Bu suçları işlemiş tüm kolluk görevlileri hakkında yargılama süreci başlatacağız.

* Kadın İhtisas Mahkemeleri’ni inşa edeceğiz.

* Kadın Bakanlığına ve yerel yönetimlere bağlı kadın merkezlerinin bünyesinde özel savaş politikalarına karşı öz savunmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

* Madde bağımlılığına karşı denetim ve önleme ağı oluşturacağız.

* Özel savaş yöntemlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapacağız.  

Nefret suçlarına karşı

* Cezaevlerindeki işkence, tecrit, infaz yakma, çıplak arama, görüş yasakları, sürgün gibi temel insan hakları ihlallerine son vereceğiz.

* Milliyet, din, dil, inanç, inançsızlık, cinsel yönelim ve cinsel kimlik, mültecilik temelli nefret suçlarını engellemek için TCK’da yeni düzenlemeler yapacağız.

* Ders kitaplarını ve eğitim müfredatını toplumsal cinsiyete duyarlı hale getireceğiz. 

Özgürlükçü laiklik için

*  Bizleri makbul/makbul olmayan kadın diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz.

* Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz, yaşamımız üzerinde hiçbir tahakküme boyun eğmeyeceğiz.

* İnançların devlet tekeline alınmasına son vereceğiz. Özgürlükçü laiklik anlayışını hayata geçireceğiz.

Sosyal haklar için

* Kentleri kadınların rahatlıkla sosyalleşebileceği, güvende hissedebilecekleri alanlar haline getireceğiz.

* Genç kadınların barınma sorunlarını çözerek eğitimlerine ve hayatlarına kimseye bağımlı olmadan devam etmelerini sağlayacağız.

* Kadınlara güvenceli yaşam bütçesini uygulamaya koyacağız.

* Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara sunulan destekten, boşanmış ve eşi cezaevinde olan kadınların da faydalanması için gerekli değişiklikleri yapacağız.

* Kadınların bakım yükünden kurtulması için yaşlı ve engelli bakım evleri açarak ücretsiz hizmet verilmesinin koşullarını oluşturacağız.

Eğitim hakkı için

* Parasız, cinsiyet eşitlikçi, anadilinde, bilimsel ve demokratik eğitimi hayata geçireceğiz.

* Kız öğrencilerin yaşadıkları mahallelerde ve köylerde eğitim almalarını esas alacağız. Ulaşımın zorunlu olduğu yerlerde ise servislerin ücretsiz olmasını sağlayacağız.

* Eğitim sistemini özgürlükçü laiklik anlayışa göre yeniden düzenleyeceğiz; Toplumsal Cinsiyet Eşitlik dersini zorunlu ders olarak müfredata ekleyeceğiz

* Kadın öğrencilere yemek, internet dâhil ücretsiz yurt ve ihtiyaç sahiplerine burs imkânı yaratacağız.

* Kadınlar için yaşam boyu akademik, kültürel-sanatsal, sosyal, iktisadi, eğitsel ve sağlık programlarını, yerelin ihtiyaçlarını esas alan eğitimleri kadınlarla birlikte oluştu­racağız.

* Kadınlara ana dilinde eğitim programları düzenleyeceğiz.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.