Oryantalist Edebiyat: Aslında o benim değil

7 Kasım 2022 Pazartesi - 04:52

  • Oryantalizmin en çok etkilediği alanlardan biri de edebiyattır. Batıda üretilmiş eserlerin içeriğinde oryantalizm izlerine sıklıkla rastlanır. Bu durum özellikle, oryantalizmin ve Doğu incelemelerinin arttığı 17. ve 18. yüzyılda kendini gösterir.