Cinsiyetçilik öldürür-mücadele özgürleştirir

Kadın Haberleri —

“Cinsiyetçilik öldürür- mücadele özgürleştirir” konferansı

“Cinsiyetçilik öldürür- mücadele özgürleştirir” konferansı

  • Almanya Kürt Kadın Hareketi (YJK-E), 2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde 220 delegenin katılımıyla, “Cinsiyetçilik öldürür- mücadele özgürleştirir” konferansı gerçekleştirdi.

Almanya Kürt Kadın Hareketi (YJK-E), 2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde 220 delegenin katılımıyla, “Cinsiyetçilik öldürür- mücadele özgürleştirir” konferansı gerçekleştirdi.

Bugün tüm dünyada kadınların 'Jin jiyan' felsefesini Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmasıyla yaptığını söyleyen YJK-E, konferansta yürütülen tartışmada, “Toplumsal cinsiyetin verili bir öğreti olduğu ve kadın, doğa, toplum karşıtı olan tüm verili rollerden arınma, yeniyi yaratmak için her bireyin kendisinde var olan egemenlikçi, feodal erkek rolleri ile klasik kadın rollerinden hızlıca vazgeçmek ve özgür bireyler yaratma xwebun olma kararlığı açığa çıkmıştır” dedi.

YJK-E konferansın sonuç bildirgesi ve alınan kararları da açıkladı:

1- Cinsiyetçiliğe karşı kadın bakış açısının Önderlik felsefesi ve kadın kurtuluş ideolojisi temelinde tüm çalışmalarda esas alınması

2- Önder APO’nun da vurguladığı gibi tüm sistemimizin Özgür Eş Yaşam’a hizmet etme temelinde örülerek inşa edilmesi ve bunun özgür kadın, özgür erkek ve özgür ilişkiler biçiminde hayat bulmasıdır. Bunun için herkesin paradigma temelinde bireysel ve toplum eğitimlere katılımının zorunlu olması

3- Özgür eş yaşam kültürünün hayat bulması için kapitalist modernitenin ya da geleneksel feodal erkek ve klasik kadın modelinin aşılarak, toplum içinde kadın devrimine ait özgür kadın kimliğinin oluşturulması

4- Toplumsal inşada eş başkanlık sisteminin kurumsallaşması, deneyimlerin paylaşılarak eşit temsiliyetin nitelikli bir düzeye taşınması için herkesin kendi sorumlu görmesi

5- Demokratik Konfederal sistemimizin en önemli niteliği eşit temsiliyet ve eşbaşkanlık sistemi olmasıdır. Bu kurumsallaşmalara biçimsel yaklaşan, eş başkanların iradesini göz ardı eden, kararlara katmayan, sadece uygulayıcıymış gibi ortaya çıkan anlayış ve yaklaşımlara karşı aktif mücadele edilmesi

6- Kadın kurtuluş ideolojisinin ilkeleri temelinde cins mücadelesinin aktif ve yetkin yürütülmesi

7- “Kadının özgürlüğü, toplumun özgürlüğüdür” ilkesi temelinde ahlaki ve politik toplumun inşa edilmesinde komün ve meclis çalışmalarında eşit temsiliyet temelinde kadın katılımının güçlendirilmesi

8- Kadın çalışmalarını gerekli görmeyen, kendi yedeğine almaya çalışan veya sürekli olarak olumsuz sonuçları kadınlar ile izah eden anlayış ve yaklaşımlara karşı aktif mücadele etmek

9- Toplumsal cinsiyetçiliğe, kadın katliamlarına, ev içi şiddet, taciz ve tecavüze, küçük yaşta evliliğe ve her türlü şiddete karşı etkin, radikal ve dönüştürücü tarzda mücadele yürütülmesi, bu saldırılara karşı toplumun örgütlü tutumunun açığa çıkarılması, bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi

10- Kapitalizmin kadın reklamcılığıyla, sanal medya, pornografi vb yöntemlerle körüklediği cinsiyetçilik tamamen ideolojik hegemonyayla ilgili olup azami kâr kanununun gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu tür cinsiyetçiliğin tam bir hastalık ve mutsuzluk kaynağı olduğu, daha ötesi tam bir tükeniş ve erken ölüm olduğu bilinciyle bu tarz cinsiyetçi saldırıları reddetmek, aşmak ve aktif mücadele etmek

11- Göç, ekolojik yıkım ve toplumsal krizin doğurduğu erkek şiddeti, dincilik, cinsiyetçilik gibi ideolojik saldırıların topluma yansıma şeklinin ve yarattığı tahribatların toplum içinde daha güçlü tartışılıp çözümlerin üretilmesi

12- Basın alanında toplumsal sorunları güçlü işleyen, topluma yön veren, çözüm iradesini açığa çıkaran, toplumsal cinsiyetçilikle mücadeleyi merkezine alan sosyal-kültürel, dönüştürücü yayın politikasının esas alınması

13- Toplumsal cinsiyetçilikle mücadelede belirleyici rolü olan kültür-sanat çalışmalarının kadın estetiğini oluşturmayı, verili kadın-erkek ilişki ve yaşam tarzını dönüştürmeyi ve özgür ahlakı açığa çıkartmayı amaçlayan çalışmalar yürütmesi

14- Alanlarda her türlü sözlü, psikolojik ve fiziksel cinsiyetçi saldırılara karşı aktif mücadele edilerek, bu kişilere karşı tavır alınması

15- Tüm erkek arkadaşlara jineoloji, cins mücadelesinde erkeğin değişim dönüşümü, toplumsal cinsiyet eğitimlerinin verilmesi

16- Toplumsal cinsiyette inançların rolünü ele alan bir araştırma yapılması

17- Ebeveynlere dönük çocuk eğitimi kapsamında pedagojik eğitim ve panellerin yapılması

18- Sahalar düzeyinde eğitim ve konferansların yapılması, konferansımızın mart ayında Almanya’da katledilen Yüksel Yargan’ın şahsında katledilen tüm kadınlara adanması. FRANKFURT

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.