Bir ayda 139 bin işsiz

  •  Geniş tanımlı işsiz sayısı, küresel salgın öncesine göre 1 milyon 67 bin, son bir ayda 139 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,5 milyonun üzerinde.

 

TÜİK'e göre bile dar tanımlı işsizlik oranı yeniden çift haneye yükseldi.

TÜİK’in Eylül 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları, dün yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl iş gücü) ise yüzde 20,3 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre; Türkiye ve Kuzey Kurdistan genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) Eylül 2022'de bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu.

7 milyon 515 bin

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Eylül 2022’de 7 milyon 515 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre; Eylül 2019’da yüzde 14,1 olan işsizlik Eylül 2022’de yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19’dan yüzde 20,3’e yükseldi.

Eylül 2022 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış  dar tanımlı işsizlik yüzde 10,1; zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14; işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 ve âtıl iş gücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise yüzde 20,3 olarak açıklandı. Eylül 2019’da 362 bin olan zamana bağlı eksik istihdam sayısı, Eylül 2022’de 1 milyon 327 bin kişiye yükseldi. Eylül 2019’da 1 milyon 510 bin olan potansiyel iş gücü sayısı ise Eylül 2022’de 2 milyon 706 bine yükseldi.

Kadın işsizliği yüzde 27,6

TÜİK’e göre de kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl iş gücü) erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak hesaplandı. İkinci yüksek işsizlik kategorisi ise genç kadınlarda gerçekleşti; Eylül 2022’de genç kadın (15-24) işsizliği 25,4’tür. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,3 puandır. İşsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 12,7 iken kadınlarda yüzde 24,1 seviyesindedir.

Dar ve geniş tanımlı farkı

Geniş tanımlı işsizlik oranı ile dar tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı açılma eğilimini sürdürüyor. Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak geniş tanımlı işsizlik oranı artıyor ve dar tanımlı işsizlik ile arasındaki makas açılıyor. Ocak 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,6 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 6,1 puan yüksekti. Eylül 2022’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 10,1 iken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10,2 puan oldu. DİSK-AR'a göre; dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni, zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılıyor.   ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.