Çok dilli büyüme

Dersim DAĞDEVİREN yazdı —

  • Dil gelişiminde yaşanan sıkıntıları iki dilliliğe bağlamak doğru değildir. Çoğu ailelerde çok dilli büyümede sorun yaşanmamaktadır. Çocuklar hem bir kaç dili birden hem de ardı ardına çok rahat öğrenebilmektedir.

İki/çok dilli büyüme gittikçe önem kazanıp bilim dünyası tarafından da olumlu olarak değerlendirilmektedir. Çok dilli büyütülen çocukların sayısı da gittikçe artmaktadır.

Maalesef ebeveynler ilk sıkıntıların yaşanmasıyla beraber bundan uzaklaşmaktadır. Özellikle dil gelişiminde yaşanan sıkıntıları iki dilliliğe bağlamak doğru değildir. Çoğu ailelerde çok dilli büyümede sorun yaşanmamaktadır. Çocuklar hem bir kaç dili birden hem de ardı ardına çok rahat öğrenebilmektedir. Özellikle ilk iki yıl çocuklar ikinci dili anadili kadar kolay öğrenebilirler. Fakat sırf ilk iki yıl değil, tüm çocukluk evresinde değişik dilleri öğrenme kabiliyetleri daha gelişkindir.  

Çok dilli yetişmenin çocuklara hayat boyunca sağladığı bir çok avantaj vardır. Çocuklar okulda daha sonra öğreneceği dilleri (örneğin İngilizce veya Fransızca) daha kolay kavramaktadırlar. Mesleki gelecekleri bakımından da çok dillilik gittikçe önem kazanıp ciddi bir avantaj olmaktadır.

Çok dilli büyüme sırf ebeveynlerin zoruyla yaratılacak bir durum değildir. Çocukların bir dili öğrenmesi için bu dilin kendisiyle konuşan kişiler/kişi tarafından sık kulanılması ve konuştukları dilin kendileri için yararlı olduğunun farkına varmaları önemlidir. Özellikle küçük çocukların oportünist yanları çoktur. Pratik bir zorunluluk olmadığı müddetçe dile ilgi göstermezler.

Ebeveynlerin ilk başta çocuklarla anadillerini konuşmaları önerilir. Bu onlar için ikinci dili öğrenmelerinde önemli bir zemin hazırlamış olur. Yaşadığı ülkenin dilini çocuklar zaten en geç kreşte öğrenmektedirler. İki dilin aynı anda kulanılması bu diller arasında karışıklığın yaşanmasına yol açabilir. Bundan dolayı bir konu üzerinde konuşulduğunda tek dilin kulanılması önemlidir. Hatta gerekirse bu konuda ebeveynler arasında görev bölümü de mümkündür (örneğin baba Kürtçe, anne Almanca konuşur). Ebeveynler çocuklara anadilleri dışında bir dil öğretmek istiyorsa kendileri bu dile hakim olmaları gerekir. 

İki dilli büyüyen çocuklarda zayıf kalan dilin desteklenmesi önemlidir. Bu konuda görev yine ebeveynlere düşmektedir. Baştan itibaren iki dili aynı yoğunlukta kullanmak böylesi bir sorunun önüne geçebilir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.