Hastaneler işletme, hastalar müşteri, sağlıkçılar köle

28 Mart 2022 Pazartesi - 16:30

TTB Sağlıkta Şiddet Komisyonu Üyesi Dr. Alican Bahadır

TTB Sağlıkta Şiddet Komisyonu Üyesi Dr. Alican Bahadır

  • TTB Sağlıkta Şiddet Komisyonu Üyesi Dr. Alican Bahadır, AKP’nin son 20 yılda sağlıkta dönüşüm adı altında hastaneleri işletmeye, hastaları müşteriye, sağlık çalışanlarını da köleye dönüştürdüğünü söyledi. Sağlıkta şiddetin sistem değişikliğiyle son bulabileceğini belirten Bahadır, “Asıl olan sağlık sisteminin insancıl hale getirilmesidir” dedi.

AKP tarafından kadına yönelik şiddet ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair düzenlemeleri içeren “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüldü. Bu hafta Adalet Komisyonu’nda da görüşülecek teklif, kabul edilmesi halinde Meclis Genel Kurulu’na getirilerek kanunlaşacak. Türk Tabipler Birliği (TTB) Sağlıkta Şiddet Komisyonu Üyesi Dr. Alican Bahadır, Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair düzenlemeleri içeren kanun teklifini, MA’ya değerlendirdi.

Hizmetin niteliği düşüyor

Şiddetin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olguların bir araya gelerek oluştuğunu söyleyen Bahadır, AKP’nin son 20 yılda sağlıkta dönüşüm adı altında hastaneleri işletmeye, hastaları müşteriye, sağlık çalışanlarını da köleye dönüştürdüğüne dikkat çekti. Bahadır, “Çalışma koşullarımız kötüleşirken, kamusal sağlık hizmetinin içine gizlenmiş ve özel olan birçok şirket karına kar katıyor. Hastaların da cebinden dolaylı/doğrudan birçok para çıkıyor. Vatandaşın cebinden çıkan para artarken aldığı sağlık hizmetinin niteliği düşüyor. Bizim çalışma koşularımızda bununla birlikte kötüleşiyor” dedi.

TTB olarak 2007’den beri sağlıkta şiddeti önleme, mevzuat ve düzenlemelerle ilgili önerilerini Sağlık ve Adalet Bakanlığı, Meclis’te grubu bulunan partilerle paylaştıklarını hatırlatan Bahadır, “Cumhurbaşkanı 14 Mart’ta beş düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Bunlardan biri sağlıkta şiddete ilişkin düzenleme. Bu yeterli değil” diye konuştu. 

Çalışma koşulları kötü

 Sağlıkta şiddetin sadece yasalarla engellenemeyeceğini vurgulayan Bahadır, sağlıkta dönüşüm programının son bulması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Bahadır, şunları ifade etti: “5-10 dakikada bir hasta muayene etmek zorunda kalıyoruz. Sağlık hizmetinin niteliği düştüğü için hastalar sürekli hastaneye gelmek zorunda kalıyor. Yıllık 600 milyon civarında sağlık kuruluşlarına başvuru var. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman hekimler ve sağlık çalışanların yükü artık kaldırılamayacak düzeyde. Ekim’den beri çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, aylık gelirimizin emekliliğe yansıyan temel ücretimizin yükseltilmesi ve sağlıkta şiddetin son bulması için eylem halindeyiz. Grev yapıyoruz, beyaz forum, beyaz yürüyüş düzenliyoruz; bu eylemlerimizin de etkisi görülüyor. Asıl olan, sağlık sisteminin insancıl hale getirilmesidir.”  ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.