İlk oyum Yeşil Sol Parti'ye

Yeşil Sol Parti Gençlik

Yeşil Sol Parti Gençlik

  • Yeşil Sol Parti, gençliğin yaşamını kuşatma altına alan, yoksullaştıran ve geleceksizliğe sürükleyen düzene karşı gençlerin yönetimde ve tüm karar süreçlerinde yer almasını öngörüyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek olan Kürt seçmen içerisinde gençler çok önemli bir yer tutuyor. 18 yaşındaki Samet Yılmaz da ilk defa oy kullanacak gençlerden biri. Ailesi ile beraber Xîzan’da yaşayan ve seçim çalışmalarına katılan Yılmaz, "İlk oyum Yeşil Sol Parti’ye” diyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacakların sayısını da açıkladı. Yener, "Seçimde ilk kez oy kullanılacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672" dedi. Seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türkiye vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Yani 2005 doğumlular, bu seçimde ilk kez oy kullanmış olacak. Bu veriler baz alınarak yapılan projeksiyonlara göre; 13 milyon seçmen, 1997-2005 doğumlulardan; 20 milyon seçmen de 1981-1996 doğumlulardan oluşuyor. Bu da toplam seçmenin yüzde 51'ini aşıyor.

"Tahakküme, baskıya, sömürüye ve yaş ayrımcılığına karşı bugünün ve yarının 3. Yolu için gençlikle hazırız" diyen Yeşil Sol Parti de buna uygun aday profili oluşturduğu gibi vaatleriyle de tamamlıyor. Yeşil Sol Parti'nin vaatleri şöyle:

* Milyonlarca öğrencinin ve ailenin emeğini yok sayan, adaletsiz ve nitelik-siz sınav sistemlerini değiştireceğiz. Öğrencilerin yetenek, algı, yaratıcılık ve becerilerine göre eğitim hayatının şekillenmesi için düzenlemeler yapacağız.

* Tekçi düşüncenin dayatmasından ve ezberci eğitimden uzak, farklılıklara açık, barışçı değerleri öne çıkaran bir eğitim anlayışını esas alarak, öğretmen-öğrenci arasındaki hiyerarşik ilişkiyi sorgulayan, gençlerin öğrenme ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, deneyimsel ve biçimsel olmayan öğrenme zeminlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

* Bilimsel, özgür ve ana dilinde eğitimi sağlayacağız.

* Üniversitelerin özgür, demokratik yapılanmasını, eğitim ve öğretim idari özerkliğini “özgür düşünce-bilimsel akademik eğitim-insan ve doğa” bütünlüğü ile hayata geçireceğiz.

* Demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu Demokratik Üniversite Meclislerini kuracağız.

* Eğitimin her kesiminde sağlamcılıkla mücadele edeceğiz. Engellilerin ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışı doğrultusunda çalışmalar yürütecek, doğayla uyumlu ve engelsiz okullar, eğitim yerleşkeleri inşa edeceğiz.

* Demokratik ve kadın özgürlükçü üniversiteler için “mor seferberlik” başlatacağız.

* Cinsiyetçi ve tekçi eğitim anlayışına karşı ayrımcılığa maruz kalmadığımız üniversiteleri kuracağız.

* Üniversite kampüslerinde “Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimleri”ni kuracağız.

* YÖK’ün kaldırdığı “Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi”ni yeniden uygulamaya koyacağız.

* Gençlik politikalarının doğrudan gençlerin kendisi tarafından belirlenmesini ve yürütülmesini sağlamak amacıyla Gençlik Bakanlığı oluşturacağız.

* Tüm öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacını parasız karşılayacak yurtlar inşa edeceğiz.

* Gençlik bütçesi oluşturacağız.

* Gençlerin çalışma hakkını güvence altına alarak istihdam sağlayacak çözümler geliştireceğiz.

* Genç işsizliği ve genç yoksulluğuyla mücadelede genç işsizler için asgari temel gelir uygulamasını başlatacağız.

* Gençlerin sağlık hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız.

* Kırsalda, köyde yaşayan, ev işçisi olarak emek veren, tarımda ücretsiz işçi olarak çalışan genç kadınların; yarı zamanlı, mevsimlik, geçici ya da meslek öğrenme ve staj amaçlı çalışan gençlerin temel sağlık, sosyal emeklilik ve işsizlik sigortalarının karşılanması için özel sosyal güvenlik planı hazırlayacağız.

* Madde bağımlılığını önlemeye yönelik farkındalık çalışmalarımızı kamusal desteklerle yaygınlaştıracağız. Madde bağımlısı gençler için danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve koruma amaçlı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması için çalışmalar yürüteceğiz.

* Gençlerin sosyal hakları ve yaşam hakkı önünde engel teşkil eden zorunlu askerlik yasasını kaldıracağız. Vicdani ret hakkını yasal bir statüye kavuşturacağız.

Genç kuşak belirleyici

Muhabirimiz Mahir Fırat Fidan, Gever’den başlayan Wan, Erciş, Bazid, Agiri, Gogsî, Kelê, Karaçoban, Gimgim, Mûş, Norşin, Xîzan, Bedlîs’in ardından Tûx’da sona eren Yeşil Sol Parti'nin Serhed turuna eşlik etti; seçimlerinin kaderini belirleyecek olan Kürt seçmen içerisinde de belirleyici olan gençlerle konuştu.

 

 

Oyumuz kendimize

Bazid’de konuştuğumuz Adem Tepe, 24 yaşında. Ailesi ile beraber Bazid’de yaşıyor, çobanlık yapıyor. Bu yıl ayaklarında oluşan yararlardan dolayı çobanlığı bırakmış. İşsizlikten ve ekonomik krizin kendilerini nasıl etkilediğinden bahsediyor. Bazid gençlerinin seçimlerde nasıl rol alacağını soruyoruz. Gençlerin çok aktif olduğunu söyleyerek, ”Biz kendi oyumuzu elbette kendimize atacağız. Bazid gençleri seçimlere hazır. Bütün eylemlere katılıyoruz. Sokak sokak dolaşıyoruz. Bu seçimi kazanacağız. AKP-MHP iktidarına hakkettiği cevabı vereceğiz.” diyor.

 

 

Yeşil Sol'da kenetlendik 

Erzirom’un Qereçoban (Karaçoban) ilçesinde gençler arasında değişim talebi kendini hissettiriyor. Gençler ciddi sorunlarla baş başa bırakılmış durumda, bir yandan işsizlik, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan da devletin baskıları Batı metropollerinde inşaatta çalışmaya mahkum etmiş. Mahmut Büyükkaya, 29 yaşında. Karaçoban’da yaşıyor ve çiftçilik yapıyor. Karaçoban’da HDP’nin kapatılma davasına ilişkin çok ciddi bir tepki olduğunu ve bu sebeple herkesin Yeşil Sol Parti’de kenetlendiğini kaydediyor. Karaçoban’daki en ücra yerlerde bile Yeşil Sol Parti’yi tanıttıklarını söyleyen Karaçoban sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bizim hedefimiz Karaçoban’da yüzde 90’ın üzerinde bir oy çıkarmak. Gençlerin Yeşil Sol Parti’ye çok ilgisi var. Gurbette inşaatlarda çalışan gençler 14 Mayıs seçimleri için Karaçoban’a geri döndü.”