Kadına şiddetin AB’ye maliyeti 290 milyar Euro

Kadın Haberleri —

.

.

  • Avrupa Birliği’nde (AB) 15 yaş ve üzerindeki her üç kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. 

BRÜKSEL

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün (EIGE) önceki gün yaptığı bir araştırmaya göre, AB’de kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yıllık maliyetinin 290 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

Pandemi sırasında önemli ölçüde artan yakın partner şiddeti, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin maliyetinin yarısından fazlasını (151 milyar Euro) oluşturuyor. 
Cinsiyete dayalı şiddet, kadınlara yönelik her türlü fiziksel, cinsel veya psikolojik zararı ifade ediyor.

Bu sonuçlar, kısmen daha yüksek bir insidans ve metodolojideki bir değişiklik nedeniyle, önceki tahminlerden yaklaşık üçte bir oranında daha yüksektir. 

Yüzde 22’si şiddete uğruyor

AB’de 15 yaş ve üzerindeki her üç kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalırken, Avrupalı kadınların yüzde 22’si yakın bir partner tarafından şiddete maruz kaldı.

EIGE’nin direktörü Carlien Scheele, “İnsan yaşamının, acının ve ıstırabın bir bedeli yoktur. Ancak şiddetin maliyetini bilmek AB ülkelerinin parayı gerçekten ihtiyaç duyulan ve en uygun maliyetli olduğu yere kanalize etmesine yardımcı olabilir” dedi.

En yüksek maliyet, suç nedeniyle maruz kalınan fiziksel ve duygusal zarardan dolayı mağdurun yaşam kalitesinin düşmesinden kaynaklanıyor (yüzde 56), bunu ceza adaleti hizmetleri (yüzde 21) ve ekonomik çıktı kaybı (yüzde 14) izliyor.

Rapor, şiddetin, hem üretkenliklerine hem de işten izin aldıkları süreye yansıyan, mağdurların çalışma yeteneği üzerinde nasıl olumsuz bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Diğer maliyetler arasında sağlık giderleri, hukuk adaleti hizmetleri (örneğin boşanmalar ve çocuk velayeti işlemleri), konut yardımı ve çocuk koruma yer alıyor.

AB’de cinsiyete dayalı şiddetin maliyetinin en yüksek olduğu tahmin edilen ülkeler şunlar: Almanya (54 milyar €), Fransa (43 milyar €), İtalya (38 milyar €), İspanya (30 milyar €), Polonya (24 milyar €) ve Romanya (12 milyar €). 

Daha fazla yatırım ihtiyacı

Scheele’ye göre, AB ülkelerinin kadınlara yönelik şiddeti önleyen ve mağdurları koruyan hizmetlere ve faaliyetlere daha fazla yatırım yapması gerekiyor. “Bu hem ahlaki bir zorunluluk hem de anlayışlı bir ekonomidir” dedi.

AB’de ve üye devletlerde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin maliyeti, yüksek düzeyde veri mevcudiyetinin olduğu Birleşik Krallık’tan tahmin edilen verilere dayanıyor. 

Ayrıntılı veri çağrısı

AB’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlamak için EIGE, üye ülkeleri anket verileriyle birlikte kolluk kuvvetleri ve adalet sektörü gibi kamu hizmetlerinden veri toplamaya çağırdı.

Kadınları şiddetten koruyan uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi kapsamında, tüm üyeleri için toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin farklı biçimlerine ilişkin ayrıntılı verilerin toplanması zorunludur.

Her üye ülke sözleşmeyi imzaladı, ancak Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya hala sözleşmeyi onaylamadı.

Türkiye artık resmen sözleşmeden çekildi. Polonya bunu yapacak bir sonraki ülke olabilir. Zira Başbakan Mateusz Morawiecki geçen yıl sözleşmenin Polonya anayasasıyla uyumlu olmayabileceğini söylemişti.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.