Kadınların yüzde 96'sı Yaşam Merkezleri istiyor

Kadın Haberleri —

  • Kadın Koalisyonu, depremler sonrası kadınların durumuna dair rapor yayınladı. Rapora göre, Hatay ve Adana’da kadınların %20’si kronik hasta, %30,9’u hala çadırda yaşıyor ve %48,9’u psikolojik destek istiyor. Aynı zamanda en çok gıda ve temiz su talep eden kadınların %96,4’ü ‘Kadın Yaşam Merkezleri’nin açılmasını istiyor.

Kadın Koalisyonu, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği’nin (KÖVED) desteğiyle “6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar” başlığıyla bir rapor yayınladı.

Raporun hazırlanmasındaki amaç afet bölgelerinde kurulması planlanan “Kadın Yaşam Merkezleri” çalışmalarını aktarmak ve bölgede kadınların, kurumların ihtiyaçlarını belirleyerek işbirliği olanaklarının saptanması.

 

 

Kadınlar ne istiyor?

Bu kapsamda Adana'da 71, Hatay'da 68 kadın olmak üzere toplam 139 kadınla görüşmeler yapıldı. Kadınların yaş ortalaması 38,9±12,8, en düşük 18 en yüksek 81 yaşında; yüzde 10,8’i 18-24 yaş grubunda, yüzde 32,4’ü 25-34 yaş grubunda, yüzde 25,9’i 35-44 yaş grubunda, yüzde 16,5’i 45-54 yaş grubunda, yüzde 14,4’55+ yaş grubunda.

Yaklaşık her 10 kadından 5’i ev işçisi konumunda ve 10 kadından ancak 3’ü (yüzde 29,5) bir işte çalışmakta. Kadınların yüzde 71’i ise çocuk sahibi.

Raporda öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:

Görüşme yapılan kadınlardan can ve mal kaybı yaşamayanların oranının yüzde 24,5’tir. Kadınların yüzde 75’i bir şekilde kayıp ve hasar yaşadığını beyan etmiştir: Az hasar yüzde 6,5, Orta hasar yüzde 15,1, Ağır hasar yüzde 28,8, Ev ve işyeri hasarı yüzde 7,2, Akraba kaybı yüzde 8,6, Aile kaybı yüzde 7,2, çoklu kayıp (Ev+ aile vb. kaybı) yüzde 2,2. Bu oranlar illere göre farklılık göstermektedir.

Yüzde 20’si kronik hasta

Kadınların özel bir durumunun olup olmadığı sorgulanmıştır: Özel bir durumu olan oranı yüzde 27,3’tür. Sığınmacı yüzde 3.4, engelli yüzde 2,9, Kronik Hastalık (Tansiyon, Kalp Şeker, Diyaliz, Kanser, vs.) varlığı yüzde 20,9 olarak sınıflandırılmıştır.