Mazlumların Manifestosu!

Demir ÇELİK yazdı —

  • Êzîdî, Yaresan, Kakai ve Alevileri azınlık statüsünde bile görmeyen, halkların inkârına, soykırımına ve asimilasyonuna neden olan Lozan Antlaşması’nı kabul etmeyeceğimizi haykırdık.

Kürtlerin, Êzîdî Kürtlerin ve Alevilerin temsil edilmediği Lozan Antlaşması’nın yüzyılı geride kaldı. Bu antlaşmanın yarattığı siyasal, sosyal travmaları konuşmak, inkâr, katliam ve soykırım cenderesinden nasıl çıkacağımızı tartışmak üzere uluslararası Kürt Konferans’ı düzenlendi. Kurdistanî parti, hareket, örgüt, inanç ve dini temsilcilerin yanı sıra akademisyen, hukukçu, aydın ve farklı etnisiteden 700 civarında katılımcı İsviçre’nin Lozan kentinde çözüm arayışı içindeydi.

Katılımcılar; Lozan Antlaşması’nın barış antlaşması olmadığı, Ortadoğu’da bitmeyen savaşların sebebi olduğunun altını çizdiler. Dönemin emperyalistleri Fransa ve İngiltere’nin öncülüğünde 32 devletin imza altına aldıkları bu antlaşmanın halkların ve inançların fiziki, siyasi, toplumsal ve kültürel kırımına yolaçtığı, hala da soykırımın devam etmekte olduğu konusunda delegeler ortak beyanda bulundular. Bu anlamda da Mezopotamya ve Ortadoğu’nun çoklu kimliğine, çoklu kültürüne dayalı halkların ve inançların çözüm manifestosunun gerekli olduğunun iradi beyanında bulunuldu. Devletçi, iktidarcı sistemin çözümsüzlükte ısrarın nedeni olduğu, savaşa karşı barışı, siyasal, sosyal ve kültürel kırım ve istikrarsızlığa karşı ortak yaşamı savunmayı ve inşa etmeyi konferans önüne koymuş bulunuyor.

Bu çerçevede de Kurdistan’ı bölüp parçalayan, işgal ve ilhak edilmesine yol açan Lozan Antlaşması’nı Kürtler olarak kabul etmediğimizi ilan ettik. Êzîdî, Yaresan, Kakai ve Alevileri azınlık statüsünde bile görmeyen, halkların inkârına, soykırımına ve asimilasyonuna neden olan Lozan Antlaşması’nı kabul etmeyeceğimizi haykırdık. Antlaşmayı imzalayan devletlere, halkımıza ve inançlarımıza destek olmaları, tarihi sorunun çözümü için Kurdistan’ı işgal eden güçlere desteklerini kesmeleri çağrısında bulunuldu. Bu çağrıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kurdistan statüsünü gerçekleştirmek üzere tarihi önemde kararlaşmalara gidildi. Tarihte ilk kez dört parça Kurdistan’da Kürtlerin örgütlü yapıları ve siyasi partileri ulusal demokratik talepler etrafında birlikte mücadele kararına varmış, kazanmanın yol ve yöntemlerinde ortaklaşmış, önümüzdeki sürece bu strateji ile yaklaşılacağının kararına varıldı. Uluslararası, Kürtler ve Kurdistan başlıklarında varılan önemli kararlar:

Uluslararası kamuoyuna dönük:

1-Kurdistan'ın paylaşıldığı ülkelerde Kurdistan halkının kendi kaderini tayin hakkını elde etmesinde imzacı devletlerin ve uluslararası kuruluşların destek olmasının diplomatik ilişkilerinin sürdürülmesine.

2. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Kurdistan temsilcilerinin de içinde bulunduğu uluslararası komisyonun oluşturulmasına. Kürt meselesinin barışçıl ve diyalog dayalı çözümü için bu komisyonun Lozan Antlaşması'nın tarafları ile ilişkiye geçmesi.

3. Kürtlerin Birleşmiş Milletler’e gözlemci düzeyinde üyeliğe kabul edilmesi çalışmalarını yürütmek.

4. Uluslararası düzeyde diplomasi çalışmasını yürütecek Ortak Ulusal Kurdistanî Kuruluş’un oluşturulması.

5. Lozan Antlaşması’nın 100 yılında Kurdistan halkına karşı soykırım ve katliam suçları işleyen ülkelerin bu suçlarından dolayı tazminat ödemesi. Bu tür suçların bir daha tekrarlanmamasının garantisini Kurdistan halkına vermeleri. Uluslararası suçların yasaklanması ve cezalandırılması.

6. Başta Rojava'da olmak üzere Kurdistan halkına yönelik hava saldırılarının engellenmesi. BM Güvenlik Konseyi’nde 'Uçuşa yasak alan' ilan edilmesi. Kürt güçleri ile devletlerarası barış gücünün Rojava ve Türkiye sınırında asayiş görevini yerine getirmesi.

7. Türkiye'deki siyasi tutsakları özgürlüğüne kavuşması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye baskı kurması. 

Kürtlere Dönük:

1. Kurdistan ulusal çıkarlarının korunması ve geliştirilmesinin tüm şahsi ve siyasi çıkarların üstünde tutulması.

2. İç siyasi çelişkilerden uzak durulması, iç çelişkilerinin çözümünün esas alınması.

3. Kurdistan parçalarının iç işlerine karışılmaması ve Kurdistan bölgesi ile Kurdistan Rojava yönetimlerinin korunması. Güney ve Rojava Kurdistan politik yönetimlerinin aralarındaki tüm engellerin kaldırılması ve siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel düzeyde ilişki kurmaları.

4. Tüm ulusal dinamiklerin katılımı ile Kurdistan Ulusal Birliğinin oluşturulması.

5. Konferans delegasyonu, tüm Kürt halkına ve Kurdistan halklarına, yönetici ve öncülerine çağrıda bulunarak, hiçbir gerekçeye sığınmadan Kurdistan Büyük İttifakı’nı kurmaları ve Kurdistan statüsü için birlikte ne yapmamız gerektiği sorusuna yanıt arayacağımız Kurdistan Ulusal Konferansı’nı gerçekleştirmek.

6. Kurdistan’da yaşayan tüm azınlık haklarını, birlikte ortak yaşam esasıyla çözüme kavuşturmak.

7. Eş yaşam çerçevesinde kadın özgürlüğüne önem verilmesi.

Kurdistan’a dönük:

1. Türkiye ve Suriye devletleri sınırları içindeki Kurdistan parçalarının resmi olarak Kurdistan adıyla tanınması, kendilerinin belirlediği statü ile kabul görülmesi.

2. Kurdistan’ın özerk statüsünün uluslararası meşru kurumlarca tanınması ve Birleşmiş Milletler’de temsil edilmesi.

3. Kurdistan halkının temsilcilerinin de içinde bulunduğu uluslararası komisyonun Birleşmiş Milletler gözetiminde kurulması, söz konusu komisyonun Lozan Antlaşması’na taraf olan devletler ile ilişki geliştirmesi, çözüme dönük barışçıl ve diyalog yollarının yaratılması ve yerine getirmesi.

4. Konferansın bu taleplerinin yerine getirilmesi için ortak bir komisyonun kurulması.

5. Kurdistan ortak diplomasi çalışması amaçlı içinde konunun uzmanlarının olacağı uluslararası diplomasi komisyonun oluşturulması, zamana yaymadan çalışmalarına başlaması.

6. Birleşmiş Milletler’de Kurdistan temsiliyetinin sağlanması için birlikte çalışmaların yürütülmesi.

7. Türkiye Cumhuriyeti dışında Lozan Antlaşması’na taraf diğer tüm devletler ile diplomatik ilişki kurularak tarihi haksızlığın telafisi, Kürt halkı ve Kurdistan halklarının mağduriyetinin giderilmesi.

8. Alternatif uluslararası antlaşmanın yapılması için aktif çalışmayı yürütmek.

9. Türkiye hükümeti, gayri Müslümlere ilişkin verdiği sözlerin ayrımcılık yapmadan yerine getirilmesi.

10.Êzîdîler Kürt halkının asli unsurudur. 'Müslüman olmayan azınlıklar' kategorisinde Rum, Ermeni, Süryani-Keldanilere sağlanan hakların Êzîdî, Yaresan ve Alevi Kürtler’e de verilmesi.

11. Kurdistan Bölgesel Hükümeti ve Rojava Kurdistan’ı yönetiminden Lozan Antlaşması’nın sonuçları ve mağduriyetlerin telafisi amaçlı özel ofis kurulması.

12. Başta KCK Önderi Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere Türkiye devletinden tüm siyasi rehine ve tutsakların şartsız serbest bırakılması.

13. Birleşmiş Milletler’den Rojava ve Türkiye arasına barış gücünün yerleştirilmesi.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.