Rakamlar 'eşitlik yok' diyor

Dünya Haberleri —

Almanya'da kadın çalışanların protestosu

Almanya'da kadın çalışanların protestosu

  • Avrupa’nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden Almanya'da kadınlar, Alman Anayasası’nın üçüncü maddesine göre erkeklerle eşit haklara sahipler. Anayasal olarak bu böyle olsa da fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret yalnızca kağıt üstünde kalıyor. Dünyanın bir çok ülkesinde de eşitlik katagorik olarak red ediliyor. 

Kadınlar Almanya’da iş ve toplum yaşamında birçok ülkeye göre daha görünür olmalarına rağmen, ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Gelirlerin denk hale getirilmesi ve çocuk izni ya da yarı zamanlı çalışma üzerinde tartışılan konulardan yalnızca bir kaçı. 

Şiddet gören ve öldürülen kadınlar
Erkek şiddeti de Almanya basınında gündemden inmeyen konulardan. 2021 verilerine göre, Almanya'da erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 113. 
Almanya’da kadınların yüzde 36’sı fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylerken, bu kapsamda polis kayıtlarına geçen vaka sayısı 2021 verilerine göre en az 143 bin. 

Eşit işe eşit ücret yok
Eşitlik konusunda en önemli kıstaslardan biri olan aynı işe aynı maaş konusunda da, Almanya’da aşılamayan bir uçurum söz konusu. Aynı işi yapan ve aynı iş yerinde çalışan kadınlara Almanya’da erkeklerden ortalama yüzde 19 daha az ücret ödenmekte. Avrupa genelinde ise bu oran yüzde 14. Bu da şuna rast geliyor; Almanya’da yaşayıp aynı işi yapan bir erkek 100 euro alıyorsa, kadın 81 euro alıyor demek oluyor.
Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinde dünyada en kötü ülkeler sırasıyla Güney Kore (yüzde 37), Japonya (yüzde 25) ve Estonya (yüzde 24).

Yöneticilerin çoğu erkek
Yönetici pozisyonunu Almanya’da çoğunlukla erkekler işgal etmeye devam ediyor. Söz konusu kadroların sadece yüzde 7,8’inde kadınlar yer alıyor. Yasal düzeyde eşitlik için bir dizi önlem alınmasına karşın, sigortasız ve güvencesiz işlerde çalışanların çoğunu da, yüzde 62 oranıyla kadınlar oluşturuyor. Yaşlılıkta yoksulluktan da kadınlar çok daha fazla oranda etkileniyor. Emeklilik maaşları arasındaki ortalama fark yüzde 53’e varıyor.

Alman Parlamentosu yüzde 35 kadın
Görece sayısal olarak Almanya’da kadınların siyasette temsili bir çok ülkeye göre yüksek. Türkiye’de istatistikleri değiştiren geçek etki Kürt Kadın Hareketi’nin Türk siyaseti üzerinde oluşturduğu baskı. Bu etki göz ardı edilirse karşımıza oldukça cinsiyetçi bir meclis çıkıyor.  
Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanı olarak Almanya’nın uluslararası ilişkilerini belirliyor ve yönlendiriyor. Olaf Scholz’un başkanlığında kurulan bakanlar kurulunda, 9 erkek ve 8 kadın yer alıyor. Ancak 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e giren 736 milletvekilinden sadece 257’si, yani yüzde 34,9’u kadın. Türkiye’de ise 596 milletvekilinin 104’ü kadın. Türkiye, kadın milletvekili oranında dünyadaki 192 ülke içinde 117'nci, Avrupa’da 37 ülke içinde ise sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Eğitimi daha yüksek ama eşit değil
Kadınların eğitim düzeyi ise Almanya ortalamasında erkeklerden daha yüksek. Yüksek öğrenim yapan kadınların oranı yüzde 45’i bulurken, erkeklerin oranı yüzde 36’da. Türkiye’de yüksek öğrenim gören kadınların oranı ise yüzde 18,5.
Almanya'da kadın-erkek eşitliği olup olmadığına dair yapılan bir anket, kadınlarla erkekler arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu. "Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" sorusunu yanıtlayan kadınların sadece yüzde 32'si bu soruyu "evet" ya da "genellikle evet" diye yanıtladı, bu oran erkek katılımcılarda yüzde 57 oldu. Ancak kadınların yüzde 63'ü aynı soruya "hayır" ya da "genellikle hayır" cevabını verirken, bu doğrultuda görüş bildiren erkeklerin oranı ise yüzde 39'da kaldı. BERLİN

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.