TTB’ye 135 örgütten destek

TTB destek

TTB destek

  • 135 sivil toplum örgütü, mahkeme kararıyla Merkez Konseyi görevden alınan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) desteklerini açıkladı. Yayınlanan bildiride, “TTB biziz, biz buradayız” mesajı verildi. 

Türkiye ve Kuzey Kurdistan’ın her yanından çeşitli alanlarda mücadele eden 135 meslek örgütü, konfederasyon, dayanışma derneği, siyasi parti, kurum, sendika, hak örgütü, inanç örgütlenmesi ve platform, yayınladıkları bildiriyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ne destek verdi. Bildiride, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasının tüm meslek örgütlerine, odalara, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine gözdağı verme amacını taşıdığının altı çizildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Halkın sağlık hakkının güvencesi olan Türk Tabipleri Birliği’nin yöneticilerinin hukuki dayanaktan yoksun biçimde görevden alınması kararı, ülkemizdeki anayasasızlaştırma sürecinin bir parçası. Türk Tabipleri Birliği; 

* Sağlık hizmetinin kamusal niteliklerinin yok edilerek, sağlığın piyasalaştırılmasına ve metalaşmasına karşı halkın sağlık hakkını, 

* Herkes için parasız, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde sağlık hizmetini,

* Savaşa karşı barışı ve yaşam hakkını savunuyor. 

* Sağlık emekçilerinin hakları ve şiddetten korunması için mücadele ediyor.

* Çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği Pandemide halka gerçekleri açıkladı, sürecin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir şekilde sürdürülmesini savundu. 

Tam da bu nedenlerle Türk Tabipler Birliği’ne yönelik bu hukuk dışı saldırı bütün toplumu, toplumun sağlıklı yaşama hakkını hedef alıyor.

100 binden fazla üyesi olan ve demokratik bir şekilde seçilerek göreve gelen TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması, tüm meslek örgütlerine, odalara, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine gözdağı verme amacını taşıyor, irili ufaklı her yönetim biriminde, üniversitelerden, yerel yönetimlere kadar her alanda iktidar tarafından yaygınlaştırılan kayyım uygulamasının bir örneği.

Saldırıya uğrayan yalnızca TTB değil, halkın sağlık hakkı, örgütlenme hakkı, demokratik bir ülkede barış içinde yaşama hakkı.

Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik bu hukuksuz girişime karşı ortak mücadeleyi yükselteceğimizi beyan ediyoruz. 

 TTB susturulamaz, TTB biziz, biz buradayız.” ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.