Yeniden ilişkilenme kararı

Dünya Haberleri —

AB liderler zirvesi

AB liderler zirvesi

  • AB liderler zirvesi sonuç bildirisini açıkladı, Türk devleti ile yeniden ancak yapıcı temelde ilişkilenileceğine dikkat çekildi. Zirvede Kıbrıs’ta iki devletli çözüm reddedilirken, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe vurgu yaptı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündemi Ukrayna Savaşı olurken, Türk devletinin Kıbrıs politikaları ile Doğu Akdeniz’de yarattığı güvenlik sorununu tartışıldı. Avrupa Birliği (AB), Aralık ve Mart zirvelerinde ertelediği Türkiye konusunu son zirve toplantısında “stratejik tartışma” kapsamında ele aldı.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile ilişkilerde yıllardır süregelen durgunluğun aşılması gerektiğini ifade etti. Çarşamba akşamı açıklanan bildiride, Doğu Akdeniz'in istikrarlı bir bölge haline gelmesinin ve iki taraf için de faydalı bir ilişkinin AB'nin çıkarına olacağı belirtildi. Sonuç bildirisinin Türkiye bölümünde, AB Konseyi'nin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun Kasım 2023 tarihli AB-Türkiye siyasi-ekonomik-ticari ilişkilerinin durumuna ilişkin ortak raporunu dikkate alarak, AB-Türkiye ilişkilerine dair stratejik tartışma gerçekleştirdiği belirtildi.

BM’nin Kıbrıs kararı uygulanacak

AB liderler zirvesi sonuç bildirgesinde, "Bu bağlamda AB-Türkiye işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ve ilerleme sağlanmasına özel önem verildiğinin" altı çizildi. "Daha önceki bildirilerin ışığında Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ve AB'nin kurulduğu ilkeler ve müktesebatla uyumlu olarak kapsamlı çözümüne tam bağlılığın sürdürüldüğü" dile getirildi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye sorunu

Türk devletinin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve mücavir ekonomik bölge adı altında yaptığı faaliyetler güvenlik ve istikrarı tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi, AB liderler zirvesi sonuç bildirgesinde Türk devletinin, “yapıcı katılım”ının olması gerektiği söylendi. Bildirgede: “Akdeniz’de Avrupa Birliği'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır. Avrupa Konseyi, Coreper'ı, ilgili kurumların yetkilerine saygı göstererek, Ortak Tebliğ'in tavsiyeleri üzerinde önceki Avrupa Konseyi sonuçlarına uygun olarak ve Avrupa Konseyi'nin ek rehberliğine tabi olarak aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde ilerlemesi için görevlendirir. Türkiye'nin yapıcı katılımı, Ortak Tebliğde belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.”

Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), ortak rapor tavsiyeleri üzerinde önceki Konsey sonuç bildirileri doğrultusunda, aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir şekilde ve gerektiğinde Konsey'in ek rehberliğine tabi olarak çalışmaları ilerletmekle görevlendirildi. "Türkiye'nin yapıcı katılımı, ortak raporda belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır" denildi. BRÜKSEL

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.