Bolu Cezaevi’nde Gestapo hukuku!

22 Nisan 2021 Perşembe - 21:35

  • Bolu Cezaevi’ndeki 30 yıllık tutsak Fahrettin Şahin’in ardından aynı cezaevinde 9 yıldır tutuklu Bayram Ari, “İnfaz Yasası” kapsamında “iyi halli olmadığı” gerekçesiyle tahliye edilmedi. 

 

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Bayram Ari (51) de şartlı tahliye bekleyen fakat “İnfaz Yasası” kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tahliye edilmeyen tutuklulardan biri. Ari, 17 Şubat’ta şartlı tahliye olması gerekirken, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun “iyi halli olmadığı” kararı gerekçesiyle tahliye edilmedi. 

Mezopotamya Ajansı’ndan Ferhat Çelik’in haberine göre, kurul kararında cezaevinde bulunan çeşitli servislerin Ari’ye ilişkin hazırladığı raporlara yer verildi. Kararda yer alan “Yönetim servisi” gözlem değerlendirme raporuna göre, Ari’nin cezaevi içerisindeki tutum ve davranışlarının uyumlu olduğu belirtilerek, “Bununla beraber PKK’den ayrılmadığı, haklarını iyi niyetle kullandığı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği konusunda kesin kanaat oluşmadığı, koğuş içerişinde bulunan diğer hükümlü ve tutuklularla herhangi bir sorununun bulunmadığı, dosyasının UYAP tetkikinden 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren iyi halli olduğu, disiplin cezası almadığı” ifadelerine yer verildi.

8 kitap okudu!

“Eğitim ve öğretim servisi” tarafından hazırlanan gözlem değerlendirme raporuna göre, Ari’nin cezaevine girdiği süreçten bu yana kurum kütüphanesinden 8 adet kitap okuduğu aktarılarak, “Manevi rehberlik birimince yürütülen faaliyet ve çalışmalara hükümlünün herhangi bir katılım talebi olmadığı, kurumumuzda kurs yapılacak alanların yeterli sayıda olmaması, kurumumuzun yüksek güvenlikli olması ve güvenlik tedbirlerinin aksamaması adına ‘terör mahkumları’ kurslara alınmamaktadır. Ayrıca hükümlünün sosyal, kültürel, mesleki faaliyetlere talebi olmadığı, hükümlünün örgün veya yaygın eğitim öğretim adına herhangi bir talebi ve buna yönelik somut bir çabası olmadığı değerlendirilmiştir” denildi.

Planları var! 

“Psiko-sosyal yardım servisi” gözlem değerlendirme raporunda da şu ifadelere yer verildi: “Hükümlünün kuruma geldiği İlk günlerde ardef formu doldurulmuş ve ilk bilgilendirilmesinin yapıldığı, fakat kişinin birey görüşme ve grup çalışmalarına katılmak için herhangi bir talebinin olmadığı, psiko-sosyal servis olarak bireysel görüşme talebinde bulunulmuş ancak görüşmeleri kabul etmemiştir. Kişinin kuruma yazdığı oda değişikliği talebi dilekçelerinden PKK örgütü içerisinde aktif olduğu düşünülüğünden tekrar suç işleme olasılığının olabileceği düşünülmektedir. Kişinin pandemi süreci öncesinde sportif faaliyetlere katılım gösterdiği, kişinin dosyası incelendiğinden kaldığı süreçte bireysel grup çalışmalarına katılmamasından dolayı salıverilme sonrasına dair planlarının veya beklentilerinin gözlemlenemediği değerlendirilmiştir.”

Tasarruf kuralına uymamış! 

Kararda bulunan “Güvenlik ve gözetim servisi” gözlem değerlendirme raporunda ise, “Hükümlü kuruma alındığı tarih itibariyle kurumda yapılan genel kısmı aramalarda personele karşı gerekli kolaylığı sağlamadığı, kuruma geldiği tarihten zaman zaman koğuş değişikliklerine itirazda bulunduğu, tasarruf kuralına uymadığı” diye belirtildi. 

Toplumla bütünleşmeye hazır değil!

Ari’nin kurum içerisinde verilen görev ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği öne sürerek, kararında, “Ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uymadığı, işlemiş olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyduğunun görülmediği, uygulanan iyileştirme programlarına katılma talebi olmadığı, kurumumuz psiko-sosyal servisinin bireysel görüşme talebini de kabul etmediği bu nedenle toplumla bütünleşmeye hazır olduğuna dair kanaat oluşmadığından tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riski bulunduğu anlaşılmakla iyi hallilik durumu değerlendirildiğinde hükümlü Bayram Ani’nin kurumumuzda bulunduğu süre içinde kurum kurullarına riayet etmediği, kurum görevlilerine karşı zaman zaman olumsuz davranışının bulunduğu, oda değişimlerinde, genel-kısmi aramalarda ve sayımlarda kurum personeline karşı gerekli kolaylığı sağlanmadığı, PKK’den kopmadığı, kurumumuzda barındırılmakta olan PKK örgütüne bağlı diğer hükümlü tutuklular ile birlikte hareket ettiğinden toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı bu nedenle hükümlünün gözlem değerlendirmesi idare ve gözlem kurulunca 6 ayda bir yapılan iyi hal değerlendirmelerine göre iyi halli olmadığına” ifadelerine yer verdi. 

100’ün üzerinde tutsak var

Duruma ilişkin konuştuğumuz Ari’nin avukatı Emrah Baran, kararın çok soyut gerekçelerle verildiğini söyledi. Baran, İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’nın verdiği karara ilişkin İnfaz Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyledi. 

Bolu Cezaevi’nde koşullu salıverilmesine 4 yıl kalan 100’ün üzerinde tutuklunun bulunduğunu paylaşan Baran, bunların birçoğunun da 1990’lı süreçte müebbet hapis cezası alan kişiler olduğunu söyledi. Baran, infaz yasasının düzenlenmesinde müebbet hapis cezası alan siyasi tutukluların şartlı salıverilmesini engellemeye yönelik olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bu şekilde müvekkillerimizin umut hakkı tamamen ellerinden alınmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.  İSTANBUL

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.