Çocuklarda sırt ağrısı 

Dersim DAĞDEVİREN yazdı —

  • Sırt ağrısı olan çocuklar ve ergenler sıklıkla baş ağrısı veya karın ağrısı gibi diğer ağrılardan da bahsetmekteler. Depresyon, korku, dikkat eksikliği bozuklukları gibi psikolojik sorunlar da bu çocuklarda sık görülmektedir.

Sırt ağrısı çocuklarda giderek artan bir sağlık sorunudur. Aslında sırt ağrıları ağrının yoğunlaştığı bölgeye göre tanımlanır. Ancak bu yaş grubundaki birçok hasta ağrı bölgelerini net bir şekilde kategorize etmekte zorlanmaktadır. 

Nedene bağlı olarak, spesifik ve spesifik olmayan sırt ağrısından bahsedilir. Spesifik sırt ağrısı altta yatan başka bir hastalığa bağlıdır. Bu doğrudan omurga yapılarını, sinir sistemini veya komşu kasları etkileyebilir. Ayrıca enfeksiyonlar veya komşu yapı ve organların, baş, göğüs ve karın bölgesinin ya da kol ve bacakların hastalıkları gibi genel hastalıklar da çocuklarda ve gençlerde sırt ağrısına yol açabilir. Spesifik olmayan sırt ağrısı durumunda, hastalığın başka bir spesifik nedeni tanımlanamaz veya duruş, hareket veya diğer muayene bulgularındaki tanınabilir değişiklikler sırt ağrısını yeterince açıklayamaz. 

Sırt ağrısı olan çocuklar ve ergenler sıklıkla baş ağrısı veya karın ağrısı gibi diğer ağrılardan da bahs etmekteler. Depresyon, korku, dikkat eksikliği bozuklukları gibi psikolojik sorunlar da bu çocuklarda sık görülmektedir. 

Çocuklarda sırt ağrısının 10 yaşından önce olması, hastalığın spesifik bir nedeni olduğuna dair bir uyarı işaretidir. Bu durumda hastalığın spesifik nedenlerinin tespit edilmesi gerekir. Travma, travma sonrası solunum sorunları, egzersizle ilişkili sırt ağrısı ve kortizon tedavisi, spesifik bir neden olarak yapısal ve nörolojik hastalığın uyarı işaretleridir. Nörolojik hastalık belirtileri (özellikle kollarda ve bacaklarda motorik veya duyusal bozukluklar ve idrar bırakmada bozukluk) bir uyarı işaretidir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarında, tümör/kanser hastalıklarında, romatizmal ve vasküler hastalıklarda belirli bir nedenin uyarı işareti olarak görülür. Lenf bezlerinde büyüme ve belli bir alanda şişme de görülebilir. 

Yaş, cinsiyet, etnik köken ve sosyo-ekonomik durum, fiziksel faktörler, spor, psikososyal faktörler, taşınan okul veya sırt çantası, uyku tarzı ve önceki ağrı atakları spesifik olmayan sırt ağrısı için risk faktörleridir. Ergenlik döneminde artan yaş, kadın cinsiyeti, yarışmacı spor, düşük yaşam memnuniyeti, anksiyete (korku), depresyon, düşük öz saygı bu risk faktörlerinin başında gelmektedir. 

Haftaya konuyu işlemeye devam edeceğim.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.