Faşizmi yıkalım, özgürlüğü kazanalım

Forum Haberleri —

11 Kasım 2020 Çarşamba - 20:45

  • Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak “Faşizmi yıkacağız! Özgürlüğü Kazanacağız! Kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamızı destekleyen minvalde birçok örgüt ve kurumdan açıklamalar oldu. Şimdi yapılması gereken bu açıklamaların pratikleşmesi ve bu temelde kampanyanın hedeflenen toplumsal kesimlere ulaşmasıdır.

TEKİN YOLDAŞ
Faşist rejim kendisini toplumda korku ve baskı yaratarak sürdürmektedir, en genel ifadeyle toplumun geniş kesimlerinden desteğini kaybetmiş durumdadır. Ancak özellikle Kürdistan’da yürüttüğü savaş ve bölgede yayılma siyaseti temelindeki arayışları onun için topluma milliyetçilik pompalama imkânı sunmaktadır. İktidar bu kirli savaş pratiği ve bölgesel maceracılık üzerinden varlığını devam ettirmektedir.
Ekonomik göstergeler faşist rejimin iktisadi açıdan da ülkeyi yönetmekte zorlandığını gözler önüne sermektedir. İşsizlik almış başını gitmiş döviz fiyatları hızlı bir tırmanış içerisindedir. Birbirinden bağımsız işçi direnişleri ve hak arama eylemleri işçi sınıfı cephesinde hızla ortaya çıkmaktadır.
Kadın cinayetleri her gün yenileriyle birlikte sayısı katlanarak sürmektedir. Faşist iktidarın yarattığı erkek egemen kültür kadın cinayetlerini meşrulaştıran bir yerde durmaktadır. Bu cinayetler karşısında kadınlar cephesinde büyük bir öfke birikmekte ve her gün artan bir şekilde kadınlar faşist iktidara karşı seslerini yükseltmektedirler.
Gençlik açısından mevcut rejimin işsizlik, yoksulluk ve sömürüden başka bir şey getirmediği ortadadır. Faşizmin bütün engelleme çabalarına rağmen gençlik zemininde ciddi bir öfke birikmektedir.
Faşist iktidarın saldırılarının temelinde işçi sınıfı, emekçileri ve ezilenlerin iradesini teslim almak vardır. Bugün sokaktaki her türlü hak arama eylemini engelleme çabasının altında bu gerçek yatıyor.
Gerilla güçlerine dönük olarak faşist iktidarın işgal saldırıları Kuzey Kürdistan’da ve Güney’de artarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında gerilla güçlerinin görkemli bir direnişi var. Faşist iktidar bütün teknik üstünlüğüne rağmen Gerillayı tasfiye etme ve yenilgiye uğratma konusunda başarısız olmuştur.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak “Faşizmi yıkacağız! Özgürlüğü Kazanacağız! Kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamızı destekleyen minvalde birçok örgüt ve kurumdan açıklamalar oldu. Şimdi yapılması gereken bu açıklamaların pratikleşmesi ve bu temelde kampanyanın hedeflenen toplumsal kesimlere ulaşmasıdır.
Faşist iktidar yürüttüğü kirli savaşı Kürdistan dağlarıyla sınırlamak istemektedir. Yürüttüğümüz kampanya ile hedefimiz gerillanın görkemli direnişinin iz düşümünü metropollerdeki işçi, emekçi ve ezilenlerle buluşturmaktır.
Bu temelde faşist iktidarı ve onun destekçi kurumlarını hedefleyen eylemler artırılmalı sokaklar karşı devrimci güçler için güvenli bir alan olmaktan çıkmalıdır.
Kampanyamız genel olarak bir devrimci seferberlik kampanyasıdır. Kampanya çalışmalarımız çerçevesinde herkesin yapacağı bir katkı ve üstleneceği bir görev olacaktır. Meseleye bu temelde yaklaşmalıyız. Nasıl karşı devrimci güçler bütün olanaklarını kullanarak devrimci güçlere dönük topyekûn bir saldırı başlatıyorsa aynı şekilde devrimci güçler olarak topyekûn bir karşı saldırı başlatma zamanımız gelmiştir.
İşçiler, emekçiler, kadınlar ve ezilenler bu temelde bulunduğumuz bütün alanlarda faşizme karşı örgütlenme ve eylem pratiğine geçmelidir.
Faşizmi yıkacak olan işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin devrimci eylemi olacaktır. Faşist iktidarın korkusu gerilla güçlerinin direnişi ile toplumda faşizmden rahatsız olan kesimlerin direnişinin birleşmesidir.
Bu yönüyle faşist iktidarın en büyük korkusu birleşik devrim güçlerinin özellikle Türkiye coğrafyasında güçlenmesi ve faşizme karşı birleşik devrim mücadelesini ülkenin batısında ete kemiğe bürünmesidir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2020 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.