Sağlık personeline yönelik şiddet

Dersim DAĞDEVİREN yazdı —

  • Sağlık personeline yönelik şiddet sağlık sistemini etkilemekte, çalışma ortamının kalitesini düşürmekte ve hasta bakımının kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Sağlık personeline yönelik şiddet dünya çapında giderek büyüyen bir sorundur ve yıkıcı sosyal sonuçları vardır. Sağlık personeline yönelik şiddet sağlık sistemini etkilemekte, çalışma ortamının kalitesini düşürmekte ve hasta bakımının kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Şubat 2023'te açıklanan verilere göre, dünya genelinde sağlık çalışanlarının %38'i çalışma hayatları boyunca fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Çok daha fazlası ise tehdit edilmektedir ya da sözlü saldırıya maruz kalmaktadır.

Çeşitli sağlık çalışanları diğerlerine göre daha yüksek şiddet riskine maruz kalmaktadır: DSÖ'ye göre, hemşireler ve doğrudan hasta bakımıyla ilgilenen personelin yanı sıra acil servis personeli ve sağlık görevlileri özellikle risk altındadır. 

2021'de Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu hasta bakıcıların, özellikle de kadınların şiddet mağduru olma olasılıklarının iki kat daha fazla olduğunu açıkladı. Federasyonun bir anketine göre Avrupa genelinde hemşirelere yönelik şiddet önemli bir sorundur, ancak bu her zaman hastalardan kaynaklanmamaktadır. 

Kadınlar 2020 yılında sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 78'ini oluşturmuştur. Bu oran Yunanistan'da yüzde 61'den Estonya ve Letonya'da yüzde 90'ın üzerine kadar değişmektedir. Federasyonun anketine göre hasta bakıcıların yüzde 30'u işyerinde cinsel taciz tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

2018 ve 2022 yılları arasında sırf Almanya genelinde hasta bakıcıların ve can kurtaran ekiplerinde çalışanların üç günden fazla hastalık izni aldığı 70.000 iş kazasının 5.000'i saldırılardan kaynaklanmıştır. 

Dünya Tabipler Birliği eski başkanı Heidi Stensmyren 2022 yılında Dünya Tabipler Birliği genel kurulunda yaptığı konuşmada binlerce hekimin işi bıraktığını belirtti ve bu sorunu şu sözler ile ifade etti "Birçoğu, korkudan, psikolojik çöküntüden dolayı ve genellikle göz ardı edilen çaresizlik hissi nedeniyle işi bırakıyor." İş alanını değiştirme/terk etme hasta bakımı alanında da oldukça yüksektir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.