TTB'ye kayyum hazırlığı

28 Ekim 2022 Cuma - 19:30

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rehin alınan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevden alınması için davaname hazırladı. Adalet Bakanlığı da TTB ve TMMOB için   yeni düzenleme hazırlığının sürdüğünü açıklamıştı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusunun kimyasal silah saldırısına maruz kalan iki gerillanın görüntüleriyle ilgili değerlendirme yaptığı için yasa dışı bir bir şekilde gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında davaname hazırladı. Başsavcılık, davanamede Fincancı ile Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin görevden alınmasını istedi.

Başsavcılık, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne TTB'nin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname gönderildi. Davanamede, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal saldırı iddiaları ile ilgili katıldığı kanaldaki yayın gerekçe gösterildi. Dava konusu talep şöyle aktarıldı: "Davalının disiplin yönünden Türk Tabipleri Birliği Meslek Etiği Kuralları'nın 7'nci maddesi ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/3'üncü maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği; ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, davalı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve yukarıdaki gerekçelerle davalının eyleminin Türk Tabipleri Birliği Meslek Odası'nın faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşılmakla, davalılar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur'un görevlerine Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun ek 2'nci maddesinin 2'nci fıkrası gereğince son verilmesine, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesine, karar verilmesi kamu adına talep ve dava olunur."

 Davaname, Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgedir.

Türk Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için 'düzenleme' çalışmalarına başlandığını, çalışmaların tamamlanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirmişti. Bozdağ, TTB'yi hedef alarak, "Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir" demişti.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Hoca gururumuzdur

Prof. Fincancı’nın rehin alınmasının ardından TTB Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TTB yöneticileri, Fincancı’nın avukatları, emek ve meslek örgütü temsilcileri katıldı. “Şebnem hoca gururumuzdur”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, İtaat etmiyoruz” sloganlarının atıldığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten konuştu. Ökten “Bugün, yüzyıllardır bu topraklarda halkın sağlığı için canını dişine takan hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin başkanının tutuklandığı gündür. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurt dışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceğini avukatları aracılığıyla savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına karşın apaçık hukuksuz bir sürecin sonucunda tutuklanmıştır” dedi. Emniyet ve TRT’nin suçlulaştırma çabalarına değinen Ökten, şöyle konuştu: “İktidarın son zamanlarda diline pelesenk ettiği ‘dezenformasyon’ kavramına adeta suret kazandırılarak tutuklanmıştır. Hukuksuz yargı süreçlerinin değiştiremeyeceği hakikati hatırlatıyoruz: Dr. Şebnem Korur Fincancı, hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekimlerin, tıp öğrencilerinin, adli tıp uzmanlarının, bilim insanlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin Şebnem Hoca’sıdır.”

Baskıların üstesinden geleceklerini ve kazananın toplum yaşamı ve sağlık hakkının mücadelesini veren TTB olacağını vurgulayan Ökten, “Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için; emek, demokrasi, özgürlük ve barış için; bilimin bağımsızlığı ve bilim insanlarının ifade özgürlüğü için Türk Tabipleri Birliği’ne ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi..

Karar yok hükmünde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Fincancı’nın tutuklanmasını kınayan bir yazılı açıklama yaptı. HDP MYK’nın açıklaması şöyle: “TSK’nın kimyasal silah kullandığına dair iki PKK’linin ortaya çıkan görüntülerinden sonra hekimlik mesleğinin gereğini yerine getirmeye çalışan Fincancı, görüntülerde kimyasal gaz kullanımı ihtimalinin olduğunu dile getirmiş, ancak hakikatin ortaya çıkması için durumun incelenmesi, bunun için de bağımsız heyetlerin bölgeye gitmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu açıklamadan sonra Fincancı günlerce AKP-MHP iktidarı, ulusalcı-Ergenekoncu çevreler ve yandaş medya tarafından linçe uğramıştır. İktidar, elinde tuttuğu yargı sopasıyla gerçeklerin gün yüzüne çıkmasının önüne geçerek; şiddet, işkence, hukuksuz ve keyfi tutuklamalarla bir korku rejimi yaratmıştır. Bu korku ve istibdat rejimine karşı bütün demokrasi güçlerini, aydınları, yazarları, sanatçıları ve duyarlı kamuoyunu güçlü bir toplumsal bariyer yaratmaya ve ortak mücadele mekanizmalarını inşa etmeye çağırıyoruz.

Bilimin haysiyetine uygun davranarak görüşlerini dile getirmekten çekinmeyen, her koşul ve şartta hakikatin ortaya çıkması için çalışan Fincancı, Türkiye halklarının onuru ve vicdanıdır.

AKP-MHP iktidarı toplumun duymasını istemediği gerçeklerin açığa çıkmasından rahatsızdır. Fincancı şahsında toplum korkutulmak, sindirilmek istenmektedir. Korkmuyoruz, buradayız. Şebnem Hocamızın yanındayız. Bu karar yok hükmündedir. Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilmiştir.”  ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.