"Burası Siverek Houston değil"

3 Temmuz 2022 Pazar - 06:38

  • İnsan yaşadığı yere benzer ya da yaşadığı yer insanı oluşturur, insan da yaşadığı yerdir. Bu bir kültürel, sosyal, iktisadi oluşum süreci. Evlerimizi, şehrimizi oluşturan bu yüksek duvarlar feodal iktisadın toplumsal düzenini, ahlakını, ilişkilerini yüceltiyor, koruyor, tahkim ediyor ve sürdürüyordu.