Heweskariya Wêjeya Kurdî ya li ser Bizava Rastîniya Efsûnî

  • Helbet pêwîst e heweskariya wêjeya kurdî ya li ser ‘rastîniya efsûnî’ heyî veguhere ser ‘efsûndariya vegotina kurdî’ û Kurd bêyî ku aciziyê ji rewşa xwe bidin der, bêyî ku xwe li ser bizaveke wêjeyî û nivîsînê ya dinyayê bihêlin û asê bikin, karibin tenê behsa xwe bikin; hem ji xwe re hem jî ji dinyayê re.