İmralı kapıları açılmalıdır

Cafer TAR yazdı —

  • Kürt Halk Önderi sadece faşizme karşı direnişin değil; aynı zamanda faşizmin ortaya çıkardığı sorunların nasıl çözüleceği konusunda da bölgenin en önemli otoritesidir. Bütün Ortadoğu’da hiç kimseyi dışarıda bırakmadan bütün halklara demokrasi ve özgürlük vadeden tek lider Kürt Halk Önderi ve onun yoldaşlarıdır.

Kürtler aradan geçen 22 yıla rağmen Kürt Halk Önderi’ne olan sevgilerinden ve bağlılıklarından hiçbir şey kaybetmediler. Kürt Halk Önderi’nin yoldaşları eskiden daha çok Kürtler ve biraz da Türkiyelilerden oluşurdu; fakat geldiğimiz noktada Kürt Halk Önderi bütün insanlık için çözüm önerileri olan evrensel bir liderdir.

Türkiye’de, Kurdistan’da ve Avrupa’da binlerce insanın katılımı ile gerçekleşen “Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a özgürlük” yürüyüşü hem Kürtlerin, Kürt Halk Önderi’ne olan derin sevgi ve bağlılıklarını ortaya koymakta hem de gelinen noktada bütün Ortadoğu’da tıkanan sürecin çözümünün nerede olduğunun altını çizmektedir.

Hamas’ın bütün Yahudileri yok etmek istediği, İsrail’in Hamas’ı gerekçe göstererek bütün Gazze’yi yok ettiği, Türk devletinin dünyanın her yerinde sürdürdüğü anti demokrasi ve Kürt düşmanlığı, İran’ın içerde sürdürdüğü anti demokratik uygulamalar ve Suriye ve Irak’ta bir türlü sonu gelmeyen çatışmalar Ortadoğu’da neden Kürt Halk Önderi’ne gereksinim duyduğumuzu çok net ortaya koymaktadır.

Kürt Halk Önderi sadece faşizme karşı direnişin değil; aynı zamanda faşizmin ortaya çıkardığı sorunların nasıl çözüleceği konusunda da bölgenin en önemli otoritesidir. Bütün Ortadoğu’da hiç kimseyi dışarıda bırakmadan bütün halklara demokrasi ve özgürlük vadeden tek lider Kürt Halk Önderi ve onun yoldaşlarıdır.

Yetmişli yıllarda yirmili yaşlardaki insanlarla başlatılan Kürt Özgürlük Yürüyüşü geldiğimiz noktada çeşitlenerek evrensel bir karakter kazanmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden demokratlar, sosyalistler, kadınlar sorunlarını konuşurken ve çözüm yolları ararken Kürt Halk Önderi’nin Demokratik Modernite kavramını referans alıyorlar.

Binlerce insan dünyanın her yerinden Rojava’ya geliyor, demokratik modernite kavramını Kürt Halk Önderi’nin yoldaşları ile tartışıyor, öğrenmeye çalışıyor ve kimi zaman da Rojava pratiğinde sürece katkı sunabilmek için emek sürecine giriyorlar. 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrası hemen anlaşılmadı ama geldiğimiz noktada birçok birey ve politik çevre bir dönemin bittiğini kabul ettiler. Bu noktada özgürlük ve demokrasi mücadelesi açısından yeni arayışlar kaçınılmaz olmuştu.

Birçok eski sol çevre söz konusu arayışlarını kendi küçük grupları içerisinde sürdürdüler, kendilerini ifade etmek için yaptıkları yayınlar kitlelere ulaşamadı, tartışmalar kapalı devre bir karakter kazandı. Dolayısıyla bu tarz çabalar çok iyi niyetli olsa da toplumlarda bir karşılık yaratamadı.

Halbuki demokrasi ve özgürlük mücadelesi sadece dar anlamda entelektüel bir çabaya indirgenemez, muhakkak entelektüel çaba olmadan, yani içinde yaşadığımız dünyayı anlamadan onu değiştiremeyiz. Fakat bütün bu tartışmaları halktan kopuk yaparsak onu yaşamada güncel bir karşılık yaratamayız.

Kürt Halk Önderi’nin başlattığı tartışmalar daha öncekilerden farklı olarak sadece küçük gruplarda değil, özellikle Kurdistan’ın bütün parçalarında her yaştan, cinsiyetten, inançtan milyonlarca insan tarafından sürdürüldü.

Her bir insan kendi duygu dünyasında bu tartışmalara bir anlam kazandırmaya çalıştı; tarihle, sosyolojiyle, felsefe ile aktif olarak muhatap oldu. Bütün bu tartışmalar Kurdistan’da özgür bireyi, özgür kadını ortaya çıkardı.

Ortadoğu’da birçok gerici rejimin ve çevrenin Kürt düşmanlığı sadece bu insanlar Kürt oldukları için değildir. Eğer sorun sadece Kürt olmak olsaydı bu sorun bugüne kadar olduğu gibi işbirlikçiler eliyle bir biçimde çözülürdü. Fakat gelinen noktada bütün Ortadoğu’da gerici rejimlerin Kürtlerle olan sorunları onların sadece Kürt olmalarını aşmıştır.

Başta Erdoğan olmak üzere bölge gericiliği Kürtlere ve Kürt Halk Önderi’ne baktığında özgürlük ve demokrasi iradesini ve inadını görmektedir. İşte tam bu noktada Kürtler ve Kürt Halk Önderi bu türden rejimlerin kâbusu olmaktadır. Bütün bunlardan dolayı Kürt Halk Önderi’nin özgürlüğü başta Türkiye ve Kurdistan olmak üzere bütün Ortadoğu’da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Kürt Halk Önderi’nin özgürlük talebi başta Kürtler olmak üzere bölgede yaşayan bütün halkların, kadınların, faklı inançların özgürlüğüne denk düşmektedir. Bütün bunlardan dolayı başta Türkiye ve Kurdistan olmak üzere bütün bölgede demokrasi ve özgürlük talebi olan her insan Kürt Halk Önderi’nin özgürlüğü için mücadele etmelidir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.