Meclis ne zaman toplanıyor?

.

.

  • YSK'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçları açıklamasını takip eden 3. günde Türkiye Meclisi Genel Kurulu, saat 14.00'te toplanacak. Milletvekillerinin yemin töreni yapılacak.

Genel Kurul, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasını takip eden 3. günde saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak. Meclis İçtüzüğünün "İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama" başlıklı 3. maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Başkan seçilinceye kadar

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

Başkan seçimi ve süresi

İçtüzüğün 10. maddesine göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. İçtüzüğe göre siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

Meclis Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis'in toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Meclis, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve 3. oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılacak; oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.

Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak.

Parti gruplarının temsili

Meclis Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanı'ndaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kurulu'na bildirecek.

Başkanlık Divanı'ndaki görev yerleri, başkanvekillikleri için oranı en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılacak.

Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra Genel Kurul'ca kararlaştırılacak. Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek. Bu adayları gösteren listenin Genel Kurul'ca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olacak. ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.